Risku novērtēšana un novēršanas iespējas

Ļoti nozīmīga un reizēm nepatīkama patiesība, ar ko jāsadzīvo ikvienam, kas vēlas ieguldīt naudu, lai gūtu peļņu – jebkurš ieguldījums ir pakļauts riskam. Finanšu pasaulē termins risks attiecas uz nenoteiktības pakāpi un iespējamo finansiālo zaudējumu, kas raksturīgs jebkuram lēmumam par ieguldījumiem.

Kopumā pastāv arī likumsakarība – palielinoties investīciju riskam, ieguldītāji sagaida arī lielāku peļņu, lai attaisnotu riska uzņemšanos. Tātad, jo lielāka būs sagaidāmā ieguldījumu atdeve, jo lielāks būs arī tai piesaistītais riska līmenis.

Katrai ieguldījumu un aktīvu klasei ir savs raksturīgs risku kopums, un P2P jeb savstarpējo aizdevumu tirgus nav izņēmums. Mēs vēlamies atklāti runāt par riskiem šajā jomā, kā arī to, ko darām, lai tos ierobežotu un samazinātu. Mēs ceram, ka tas palīdzēs jums pieņemt apzinātu lēmumu brīdī, kad nolemiet uzticēt savus finanšu līdzekļus EstateGuru.

 

P2P risku faktori

 

Aizņēmēja risks


Aizņēmēja jeb kredītrisks ir zaudējumu risks, ko rada aizņēmēja nespēja atmaksāt aizdevumu vai izpildīt savas līgumsaistības. Tas, protams, ir viens no galvenajiem riskiem, ar ko jārēķinās ieguldot jebkurā aizdevumu platformā, tostarp EstateGuru. Tāpat arī šis ir risks, pie kura mazināšanas un novēršanas mēs strādājam visaktīvāk. Tieši aizņēmēja risks ir arī iemesls, kādēļ mūsu investoriem piedāvājam tik augstu ikgadējo atdevi no ieguldījumiem. Lai gan ir gandrīz neiespējami paredzēt, kurš aizdevums netiks atmaksāts, ir vairāku veidu preventīvi pasākumi, ko iespējams veikt un faktori, kurus pārbaudīt, lai šo risku saglabātu pēc iespējas zemāku.

Tirgus risks

2007. gada sākumā ASV lielo hipotekāro kredītu tirgus sabrukums izraisīja ķēdes reakciju, kas noveda pie globāla finanšu sabrukuma, ko ekonomisti ir norādījuši par sliktāko kopš Lielās depresijas. Šo krīzi izraisīja vairāku faktoru sakritība, tostarp pārāk pieejami kredīta nosacījumi, bezatbildīga un pat agresīva kreditēšanas prakse un daudzi citi. Ir neticami grūti  pasargāt sevi no šāda veida globāla riska.

Nepārvaramas varas apstākļi (Force Majeure)

Force Majeure ir franču vārds, kas burtiski tulkojot ir „augstākais spēks” un ir ļoti līdzīgs terminam “Dievs”. Ieguldījumu ziņā tas attiecas uz dabas notikumiem vai katastrofām, kas pārtrauc paredzamo notikumu gaitu un ierobežo darījumā iesaistīto dalībnieku pienākumu izpildes spēju. Kā piemērus varētu minēt lielus plūdus, kas iznīcina īpašuma attīstības iespējas, pirms tas realizēts, vai galvenā aizņēmēja un darbu veicēja pēkšņa nāve vai nopietnas saslimšanas, kas izraisa kavēšanos vai sarežģījumus aizdevuma atmaksas grafikā.

 

Ko mēs darām, lai samazinātu šos riskus


Diemžēl patiesība ir tāda, ka dažkārt daži aizņēmēji nepildīs savas saistības. Šis ir galvenais un svarīgākais risks, ko mēs pilnībā saprotam un neatlaidīgi strādājam pie tā samazināšanas iespējas visos EstateGuru biznesa modeļa elementos.

Neapstrīdams fakts ir tas, ka aizņēmēji nolemj izmantot EstateGuru, jo dažādu iemeslu dēļ nav iespējams izmantot tradicionālās bankas finansējumu. Bankas neuzņemas riskus, lēmumu pieņemšanas procesus veic lēni un parasti nav uzņēmējiem pretimnākošas – tāpēc arī piedāvātās aizdevumu procentu likmes ir tik zemas.

Ir daži veidi, kā mēs varam novērst galvenos risku faktorus tik daudz, cik tas ir cilvēcīgi iespējams.

Rūpīga pārbaude

EstateGuru darbinieku komanda, kas pārbauda katru aizdevuma pieteikumu līdz sīkākajai detaļai, ir speciālisti ar plašu pieredzi nekustamo īpašumu un investīciju jomā. Protas, mūsu interesēs ir paplašināt aizņēmēju loku un piesaistīt arvien jaunus uzņēmējus, kam nepieciešams finansējums, taču priekšroku vienmēr dodam jau zināmiem klientiem, kas pierādījuši savu uzticamību saistību pildīšanā. Mūsu risku komanda un kredītkomiteja sastāv no ekspertiem, kas aprēķina jebkuram projektam raksturīgos riskus, ievērojot stingrus nosacījumus. Galu galā vienkāršākais veids, kā novērst risku ietekmi, ir pēc iespējas samazināt to iestāšanās iespēju.

Aizdevumu nodrošināšana ar hipotēku

Galvenais nosacījums jebkuram aizņēmējam, kas noslēdz līgumu ar EstateGuru, ir nodrošinājuma līguma parakstīšana. Tas nozīmē, ka, tiklīdz aizdevums sasniegs nepieciešamo investīciju summu, aizņēmējam ir jādodas uz notāra biroju un jāslēdz līgums ar drošības aģentu, lai īpašumam nostiprinātu hipotēku. Hipotēka Zemesgrāmatā tiek reģistrēta uz neatkarīga drošības aģenta vārda, kas uz līguma pamata pārstāv visus aizdevumā iesaistītos investorus. Hipotēkas nostiprināšanas mērķis ir nodrošinājuma turēšana EstateGuru investoru interešu labā.

 

Kas notiek, ja aizdevums netiek atmaksāts?

 

Neskatoties uz iepriekš minētajiem drošības pasākumiem, ko veicam, joprojām notiek un ir iespējami saistību nepildīšanas gadījumi. Labās ziņas mūsu investoriem ir tas, ka mēs esam ne tikai gatavi šādiem gadījumiem, bet mēs esam izstrādājuši pārdomātu rīcības plānu, kas palīdz investoriem nezaudēt ieguldītos līdzekļus.

Mūsu pirmā pieeja vienmēr ir kavējuma iemesla noskaidrošana. Ja mēs konstatējam, ka atmaksa tiek kavēta saprātīgu iemeslu dēļ, un ka aizņēmējam ir skaidrs un uzticams nodoms atmaksāt aizdevumu, un aizņēmējs izrāda labo gribu sadarboties, mēs varam pagarināt aizdevuma termiņu. Šī pieeja vairumā gadījumu ir veiksmīga, un, lai gan tā var izraisīt papildu stresu visām iesaistītajām pusēm, tā parasti sasniedz vislabāko rezultātu. Aizdevuma pagarināšanas priekšnoteikums ir aizņēmēja vēlme daļēji atmaksāt aizdevumu, samaksāt procentus vai arī nodot nodrošinājuma īpašumu EstateGuru rīcībā.

Tomēr ir arī gadījumi, kad mums jāiesaista problēmas risināšanā nodrošinājuma īpašuma hipotēkas realizācija. Tā kā šis ir juridiski sarežģīts un laikietilpīgs process, pie nodrošinājuma īpašuma realizācijas ķeramies tikai galējā variantā, kad citu ātrāku un ērtāku risinājumu situācijai nav. Šis process bieži vien investoriem ir nepatīkams tieši laika ziņā, kā arī komunikācijas līmenī – bieži vien tiesvedības dēļ mēs varam investorus informēt tikai par vispārīgiem procesiem un daļēju to virzību.

Tas, uz ko investori var paļauties vienmēr – risku iestāšanās gadījumā, mēs nenogurdināmi strādājam, lai aizstāvētu investoru intereses un risinātu jebkuru konflikta situāciju.

 

Labākais veids, kā samazināt savu risku

 

Mēs augstu vērtējam platformas lietotāju uzticību un saprotam, ka katra investora mērķis ir ne tikai nopelnīt, bet arī veikt pēc iespējas drošākus ieguldījumus. Tāpēc mēs vienmēr iesakām diversificēt jeb dažādot savus ieguldījumus mūsu platformā. Nenoliedzami ir drošāk ieguldīt mazākas summas vairākos projektos nekā visu savu naudu investēt vienā, neatkarīgi no tā, cik pievilcīga šī konkrētā investīciju iespēja varētu šķist. Šī iemesla dēļ mēs dodam iespēju investoriem ieguldīt aizdevumos sākot no EUR 50.

https://estateguru.co/lv/investor-risk-statement/?switch=lv