Pūļa finansējuma platformas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas aktivitātes

Dalībai naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas apkarošanā ir liela nozīme finanšu sistēmas un uzņēmējdarbības vides uzticamības nodrošināšanā kopumā. Tā kā mēs darbojamies dažādās Eiropas valstīs un paplašinām darbību arvien jaunos tirgos, uzskatām ieguldījumu cīņā pret naudas atmazgāšanu par prioritāru EstateGuru biznesa uzdevumu. AML (ang. Anti money-laundering) pasākumu piemērošana ir neizbēgama ilgtspējīgas pūļa finansēšanas platformas sastāvdaļa, lai radītu uzticību un apkalpotu klientus no dažādām pasaules valstīm.

AML tiesību akti dažādās valstīs atšķiras attiecībā uz to personu definīciju, kurām ir pienākums izpildīt AML atbilstības prasības. Piemēram, Igaunijā EstateGuru neietilpst atbildīgās personas darbības jomā, kā noteikts Likumā par naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu. Tomēr, lai pārliecinātos par AML prasību izpildi visā Eiropā, EstateGuru attiecīgajā līmenī piemēro klienta uzticamības pārbaudi, pamatojoties uz riska novērtējumu un vietējiem tiesību aktiem.

Investoriem AML noteikumu piemērošana nozīmē, ka viņiem ir jāaizpilda attiecīgā anketa platformas vietnē. Tas ļauj EstateGuru iegūt vairāk informācijas ar “zini savu klientu” principu par mūsu klientiem un viņu biznesu, kā arī izlemt, vai uzsākt biznesa attiecības ir droši. Mūsu platformas atbilstība šīm prasībām savukārt sniedz investoriem pārliecību par aizdevumu starpniecības vides uzticamību un drošību. EstateGuru arī pārbauda saņemtos aizdevuma pieteikumus, balstoties uz tiem pašiem principiem. Kā pirmo soli mēs veicam nepieciešamo iepriekšējās darbības pārbaudi, ieskaitot fizisku tikšanos, kam vajadzības gadījumā seko papildu datu vai informācijas pieprasījums.

Kā aprakstīts iepriekš, EstateGuru ir ārkārtīgi svarīgi ievērot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas noteikumus mūsu operācijās. Svarīgi arī, lai mēs visi saprastu šo darbību globālo nozīmi un mērķus, darītu visu iespējamo, lai izvairītos no nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas, un tādējādi pozitīvi ietekmējot godīgas un pārredzamas finanšu vides izveidi. Ja mēs vēlamies kļūt par vadošo Eiropas pūļa finansējuma platformu, ieguldījums cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ir neizbēgams. Tas nāk par labu platformai, mūsu klientiem, kā arī finanšu sektoram kopumā.

Mirjam Metsik

Juriste

Igaunijas nacionālās naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas riska novērtēšanas darba grupas locekle