Pielāgotās stratēģijas iestatīšanas ceļvedis

IS 1200x675 LAT

Investīciju stratēģijas, kas ir nākamais Auto Invest attīstības posms, piedāvā lietotājiem trīs dažādas stratēģijas automatizētiem ieguldījumiem Estateguru platformā. Lai gan Sabalansētā un Konservatīvā stratēģija jau ir iestatīta, lai apmierinātu attiecīgi gan piesardzīgāku, gan drosmīgāku ieguldītāju vēlmes, Pielāgotā opcija ļauj precizēt parametrus, lai vēl labāk atspoguļotu jūsu ieguldījumu stilu. Šajā rakstā mēs padziļināti aplūkosim Pielāgoto stratēģiju un tās iestatīšanu.

Izvēlieties Pielāgoto stratēģiju

Lai izvēlētos Pielāgoto stratēģiju, jums jāienāk savā investora profilā un jādodas uz “Investēt”. Noklikšķiniet uz “Mana stratēģija”, kā redzams attēlā zemāk.

Screenshot 2022 04 12 101515

Izvēlieties Pielāgoto stratēģiju, noklikšķinot uz “Skatīt detaļas”, kā redzams tālāk.

Screenshot 2022 04 12 102500

Tagad jūsu ziņā ir pielāgot parametrus, kas noteiks, kuros projektos jūsu līdzekļi tiks automātiski ieguldīti. Turpmāk mēs aplūkosim katru parametru sīkāk.

Pielāgojiet nosacījumus

Screenshot 2022 04 12 102645
Galvenie iestatījumi

Procentu likme: Izvēlieties minimālo procentu likmi, ko vēlaties saņemt par finansētajiem aizdevumiem. Visi aizdevumi, kuros noteikta mazāka procentu likme par jūsu iestatīto, tiks izslēgti. Tātad, ja izvēlēsieties 10%, jūsu līdzekļi tiks ieguldīti tikai aizdevumos ar šādu vai augstāku procentu likmi.

Aizdevuma periods:  Nosakiet vēlamo atmaksas periodu aizdevumiem, kurus finansēt. Visi aizdevumi, kuru atmaksas periods ir garāks par jūsu norādīto periodu, tiks izslēgti.

Valstis: Šeit varat izvēlēties valstis, kurās vēlaties automātiski veikt ieguldījumus. Estateguru platformā tiek publicēti projekti no Igaunijas, Somijas, Vācijas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Portugāles, Spānijas, Vācijas, Zviedrijas un Lielbritānijas. Ja nevēlaties investēt kādā no šiem tirgiem, noņemiet atzīmi no rūtiņas pie attiecīgās valsts izvēlnē.

Aizdevuma veids: Estateguru piedāvā aizņēmējiem iespēju izvēlēties starp īstermiņa, uzņēmējdarbības vai attīstīšanas aizdevumiem. Jūs varat izvēlēties finansēt vienu, divus vai visus šos aizdevuma veidus, atzīmējot lodziņus pie vēlamās iespējas.

Screenshot 2022 04 12 103231

Atmaksas veids: Šis iestatījums noteiks aizdevumu atmaksas grafikus, kuros vēlaties investēt. Varat izvēlēties starp ieguldījumiem aizdevumos ar dažādiem atmaksas veidiem – pamatsummas un procentu likmes atmaksa termiņa beigās, pamatsummas atmaksa termiņa beigās un regulāri procentu maksājumi vai ikmēneša maksājumi pilnā apmērā.

LTV: LTV jeb aizdevuma un nodrošinājuma īpašuma vērtības attiecība ir aizdevuma vērtības rādītājs procentos no nekustamā īpašuma nodrošinājuma vērtības. Parasti, jo zemāka LTV attiecība, jo mazāks risks. Šeit varat izvēlēties maksimālo procentuālo daļu. Ja platformā esošā projekta prognozētais LTV (visos projekta posmos) būs lielāks par jūsu noteikto robežvērtību, tas tiks izslēgts.

Lai uzzinātu vairāk par LTV un tā nozīmi, apskatiet rakstu Etapu aizdevumi un kumulatīvā aizdevuma vērtības (LTV) attiecība – kā tos saprast?

Maksimālais riska darījums ar vienu aizdevumu: Šis iestatījums nosaka maksimālo summu, kas tiks ieguldīta vienā aizdevumā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja kontā pieejamie līdzekļi būs mazāki par šeit norādīto summu, tie netiks ieguldīti, līdz kontā tiks pievienoti papildus līdzekļi.

Nodrošinājums: Šeit varat izvēlēties, vai ieguldīt projektos, kas nodrošināti ar pirmās kārtas hipotēku, vai projektos, kas nodrošināti ar otrās kārtas hipotēku. Pirmās kārtas hipotēkas turētājiem ir pirmtiesības uz ieņēmumiem gadījumos, kad nodrošinājuma īpašums tiek pārdots izsolē pēc saistību neizpildes. Otrās kārtas hipotēka dod jums tiesības uz ieņēmumiem no pārdošanas tikai pēc tam, kad saistības atmaksātas pirmās kārtas aizdevējiem.

Vairāk informācijas par hipotēkas veidiem atradīsiet mūsu blogā Izskaidrots: nodrošināti un nenodrošināti aizdevumi. Iekļaut refinansēšanas aizdevumus: Šeit jūs varat izvēlēties, vai vēlaties investēt refinansēšanas aizdevumos. Refinansēšana notiek, kad esošās parāda saistības tiek aizstātas ar jaunām saistībām ar citiem noteikumiem un citu procentu likmi. Tas attiecas tikai uz to aizdevumu refinansēšanu, kurus sākotnēji izsniedzis Estateguru, nevis uz banku vai citu finanšu iestāžu izsniegtu aizdevumu refinansēšanu.

Screenshot 2022 04 12 103630
Etapu aizdevumi

Iekļaut etapu aizdevumus: Ja šeit atzīmēsiet “jā”, ieguldījumu stratēģijas varēs ieguldīt vienā un tajā pašā projektā dažādos tā izstrādes posmos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izvēloties “nē”, netiks izslēgti projekti, kas ietver etapu aizdevumus, bet gan tiks nodrošināts, ka katrā projektā investēsiet tikai vienā etapā.

Ieguldījuma apmērs uz vienu projektu: Ja esat izvēlējies investēt etapu aizdevumos, varat izmantot šo iestatījumu, lai noteiktu kopējo summu, ko vēlaties ieguldīt projektā kopumā. Ieguldījumu stratēģijas neieguldīs nevienā projektā vairāk par noteikto summu.

Aizņēmējs

Kopējā ieguldījumu summa uz aizņēmēju: Gadījumos, kad viens aizņēmējs piesaista līdzekļus vairākiem projektiem, šis iestatījums ierobežos kopējo summu, kas ieguldīta šī aizņēmēja projektos. Varat izvēlēties ieguldīt līdzekļus visos viena aizņēmēja aizdevumos vai noteikt summu, kuru pārsniedzot, papildus līdzekļi netiks ieguldīti.

Līdzekļu sadale

Ieguldīt pašlaik atvērtajos aizdevumos: ja šeit atzīmēsiet “jā”, tiklīdz jūsu stratēģija būs aktivizēta un līdzekļi būs pieejami, Investīciju stratēģijas sāks investēt jūsu kritērijiem atbilstošos atvērtajos aizdevumos, pat ja tie tika publicēti, pirms jūs aktivizējāt Investīciju stratēģijas. Ja izvēlaties iespēju “nē”, tiks finansēti tikai piemēroti aizdevumi, kas publicēti pēc tam, kad esat aktivizējis Investīciju stratēģijas.

Ieguldīt visus pieejamos līdzekļus: Izvēloties “jā”, būs iespējams ieguldīt visus pieejamos līdzekļus, pat ja to summa ir mazāka par summu, kas noteikta ieguldīšanai vienā aizdevumā. Varat arī izvēlēties summu, kas netiks ieguldīta.

Kad esat pabeidzis parametru noteikšanu, lai izveidotu savu Pielāgoto stratēģiju, varat redzēt pārskatu par to, cik aizdevumu ir bijuši atbilstoši jūsu kritērijiem iepriekšējos sešos mēnešos, kā arī prognozi par to, cik aizdevumu būs atbilstoši jūsu kritērijiem nākamajā mēnesī. Šo informāciju atradīsiet nedaudz zemāk (skatīt attēlu).

Screenshot 2022 04 12 104020

Aktivizējiet savu Pielāgoto stratēģiju

Lai aktivizētu stratēģiju, izlasiet noteikumus un nosacījumus un norādiet, ka tiem piekrītat, atzīmējot izvēles rūtiņu. Pēc tam vienkārši noklikšķiniet uz piemērot stratēģiju un ievadiet savu paroli parādītajā laukā. Ja esat aktivizējis ieguldījumu stratēģijas un jūsu kontā ir pieejami līdzekļi, viss ir sagatavots. Ja neesat to izdarījis, stratēģija tiks reģistrēta kā nepabeigta, līdz to aktivizēsiet.

Ja kādreiz aizdomājaties, kāpēc neesat automātiski ieguldījis konkrētā projektā, projekta lapas sadaļā Mani ieguldījumi redzēsiet iemeslu/-us, kāpēc ieguldījums nav veikts.

Screenshot 2022 04 12 104748