Aizdevumu portfeļa pārskats (2021.gada septembris)

Septembrī mēs tuvojāmies 2021. gada martā sasniegtā rekorda pārsniegšanai, finansējot 95 aizdevumus, 21,2 miljonu eiro apmērā. Pusi no aizdevumu apjoma veidoja projekti Vācijas tirgū, kur rezultātu prognozes saglabājas spēcīgas arī gada pēdējam ceturksnim.

Loan Amounts Funded
1. attēls. Finansēto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem

Tomēr aizdevumu atmaksa, kuras kopsumma bija 6,3 miljoni eiro, bija pieticīgāka nekā augustā. Uztraukumam nav pamata, jo atmaksāto kredītu apmēra samazinājums neatstāj nekādu negatīvu ietekmi uz portfeļa kvalitāt – saistību neizpildes un kavēto maksājumu apmērs nav palielinājies.

Loan Repayments
2. attēls. Atmaksāto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem
Loans Repaid
3. attēls. Atmaksāto aizdevumu skaits un vidējā atdeve investoriem

Pēdējā mēneša laikā mēs piedzīvojām nelielu saistību neizpildes līmeņa samazināšanos, taču lielas izmaiņas investoriem tas nerada. Bija pieci aizņēmēji, kuri neatmaksāja aizdevumus pēdējā mēneša laikā par kopējo summu 1,4 miljoni eiro. Šie neatmaksātie aizdevumi  bija no trim Baltijas valstīm un Somijas. Tika sekmīgi pabeigts piedziņas process četriem neatmaksātajiem projektiem par kopējo summu 0,7 miljoni eiro, no kuriem lielākais bija Igaunijā (0,5 miljoni eiro).

Kopš pēdējā portfeļa pārskata nav reģistrēti papildu pamatkapitāla zaudējumi.

4.attēls. Aizdevuma portfelis un nokavēto aizdevumu īpatsvars

Mēs turpināsim informēt par izmaiņām aizdevumu portfelī ik mēnesi.