Aizdevumu portfeļa pārskats (2021. gada jūlijs)

July 2021 loan portfolio

Arī jūlijs bijis stabils mēnesis platformā – investori finansējuši vairāk kā 70 projektus 14.3 miljonu EUR apmērā.

Tāpat kā iepriekšējos mēnešos, visvairāk projektu finansēti Igaunijā un Vācijā un sagaidāms apjoma pieaugums arī turpmāk – esam papildinājuši mūsu profesionāļu komandu ar jauniem aizdevumu menedžeriem šajās valstīs.

1. attēls. Finansēto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem
1. attēls. Finansēto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem

Kopumā jūlijā investoriem tika atmaksāti aizdevumi 8.7 miljonu EUR apmērā ar vidējo atdevi 10.9%.

2. attēls. Atmaksāto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem
3. attēls. Atmaksāto aizdevumu skaits un vidējā atdeve investoriem

Neatmaksāto aizdevumu īpatsvars portfelī ir samazinājies līdz ar aizdevumu atgūšanu Somijā un Latvijā 0.9 miljonu EUR apmērā. Kopš iepriekšējā aizdevumu portfeļa pārskata publicēšanas, neatmaksāta statuss piešķirts vēl vienam aizdevumam Igaunijā, kas ir otrais etaps jau esošam neatmaksātam aizdevumam (0.4 miljonu EUR apmērā).

4.attēls. Aizdevuma portfelis un nokavēto aizdevumu īpatsvars

Mēs turpināsim jūs informēt par izmaiņām aizdevumu portfelī ik mēnesi.