Aizdevumu portfeļa pārskats (2021.gada augusts)

Arī augustā investoru aktivitāte platformā nemazinājās un kopumā tika finansēti  aizdevumi 17,0 miljonu eiro apmērā (84 aizdevumi). Kā jau ierasts, vislielākā aktivitāte notika Igaunijā un Vācijā, kur aizdevumu apjoms bija attiecīgi 5,3 miljoni eiro un 6,9 miljoni eiro.

Aizdevumu atmaksas līmenis joprojām saglabājas augsts, un kopumā augustā tika atmaksāti aizdevumi 12,6 miljonu eiro apmērā ar vidējo atdevi investoriem 10,8%.

Neatmaksāto aizdevumu īpatsvars turpina samazināties – daļēji atmaksājot 0,4 miljonus eiro vienam no  Igaunijas projektiem (līdz gada beigām sagaidāms vēl viens maksājums par tādu pašu summu, lai pilnībā atgūtu aizdevumu) un pilnībā atmaksājot vēl vienu nelielu Igaunijas aizdevumu (40 000 eiro).

Septembra sākumā mēs reģistrējām investoru pirmo pamatkapitāla zaudējumu, un kopējā zaudējuma apmērs ir 10 000 eiro. Attīstības aizdevumam Igaunijā 130 000 eiro apmērā neatmaksāta statuss tika piešķirts 2019. gada janvārī mēs pārdevām nodrošinājuma īpašumu no bankrotējušā uzņēmuma 2020. gada oktobrī. Sakarā ar dažādām izmaksām, kas saistītas ar bankrota procesu (nodokļi, bankrota administratora maksa un likumā noteiktā ieņēmumu daļēja sadale ar citiem kreditoriem), mūsu 302 investori (ar vidējo ieguldījumu 430 eiro) noslēdza šo projektu ar zaudējumiem. Atmaksātā summa ieguldītāju kontos ir 90,9% no sākotnējās pamatsummas. Mūsu parādu piedziņas partneris piedzen atlikušo prasību no galvotāja.

Mēs esam panākuši ievērojamu progresu Zviedrijā un Somijā, kur saņēmām piedāvājumus pārdot trīs neatmaksāto  projektu prasības. Darījumu sarunas turpinās, un mēs plānojam tos pabeigt līdz oktobra vidum.

Kopš iepriekšējā aizdevumu portfeļa pārskata publicēšanas nav reģistrēti jauni neatmaksāto aizdevumu gadījumi.

Mēs turpināsim informēt par izmaiņām aizdevumu portfelī ik mēnesi.