Kas notiek, ja aizņēmējs nepilda saistības?

Tas nenotiek bieži, bet reizēm ir gadījumi, kad P2P aizdevuma ņēmējs nepilda savas saistības. Lūk skaidrojums par to, kas notiek šādā situācijā.

Diemžēl, ne visi biznesa plāni izdodas, tas ir tikai dabiski, taču EstateGuru mēs esam spējuši saglabāt noklusējuma likmi stabilu  – 0% apmērā. Tas ir bijis iespējams tikai tāpēc, ka EstateGuru pievērš uzmanību diviem būtiskiem aspektiem:

  1. Rūpīga katra projekta izvērtēšana
  2. Augsta caurskatāmība, sniedzot informāciju investoriem un iepazīstinot ar P2P kreditēšanas iespējām.

Šī punktuālā biznesa plānu izskatīšana, drošības un stabilitātes nodrošināšana, ne tikai garantē lielāku vēsturisko atdevi, bet vēl svarīgāk – samazina zaudējumus P2P aizdevējam problēmsituāciju gadījumā.

Bet kas notiek, ja aizņēmējs tomēr nepilda savas saistības?

Vispirms, ļaujiet mums izskaidrot procesu, kādā notiek šāda veida darbības EstateGuru. Uzņēmuma operāciju vadītājs ikdienā pastāvīgi uzrauga visus aizdevumus un to atmaksas grafikus, ja rodas kaut mazākās bažas par aizņēmēja situāciju un spēju atmaksāt aizdevumu, viņš nekavējoties sazinās ar aizņēmēju, lai apspriestu situāciju un noskaidrotu iespējamos risinājumus problēmai, ja tāda radusies. Mūsu mērķis ir palīdzēt aizņēmējam un tikai pie ļoti pamatota iemesla mēs esam gatavi izskatīt aizdevuma termiņa pagarinājumu, vienmēr izvērtējot arī iespēju refinansēt jau esošo aizdevumu, tomēr šādā gadījumā investoriem būs tiesības saņemt papildus 3% ienākumus gadā.

EstateGuru kredīti tiek nodrošināti ar nekustamo īpašumu, tā ir papildus drošība investoriem, jo visi veiktie ieguldījumi ir nodrošināti ar nekustamā īpašuma ķīlu visu aizdevuma periodu. Ja aizņēmējs nespēj pildīt savas saistības 45 dienu laikā, sākas mūsu drošības aģenta juridiskās darbības. Pēc 60 dienām mūsu drošības aģents likumīgi drīkstēs uzsākt tiesisko procesu par nodrošinājuma realizāciju un ierosināt izsoli par ķīlas īpašuma pārdošanu. Ķīlas īpašuma pārdošanas cena ir atkarīga no tā brīža situācijas nekustamā īpašuma tirgū.

EstateGuru komanda ir izstrādājusi pārdomātu plānu šādām situācijām katrā no valstīm, kurā sniedz pakalpojumus, attiecīgi ņemot vērā konkrētās valsts likumdošanu un apstākļus – mūsu sadarbības partneri ir pieredzējuši un profesionāli juristi, lai nodrošinātu to, ka aizņēmējs operatīvi atrastu labāko risinājumu, kā savas saistības izpildīt.

Tātad esam izstrādājuši rīcības plānu situācijām, kad aizdevuma process nerit veiksmīgi, taču laiku, kādā ķīlu iespējams realizēt, precīzi paredzēt nav iespējams, jo tas nav atkarīgs no Estateguru, bet gan no vietējā tirgus apstākļiem. No mūsu puses visi juridiskie jautājumi ir sakārtoti kvalitatīvi un operatīvi, tālāko procesu iespaido katras valsts likumdošana.

Papildus drošībai EstateGuru nosaka hipotekāro reizinātāju katram aizdevumam – 1,5, tas nozīmē, ka EstateGuru var segt iespējamās izmaksas, kas rodas likvidācijas procesā (piemēram juridisko pakalpojumu izmaksas). Šis reizinātājs ir kā rīks investoru līdzekļu papildus aizsardzībai. Investoru peļņas procenti tiek aprēķināti arī saistību nepildīšanas gadījumā par nokavēto periodu, tāpēc investori sagaidāmo atdevi nezaudēs.

Tas ir lieliski, bet kā potenciālā saistību nepildīšana var ietekmēt investora ieguldījuma atdevi?

Finanšu saistību pildīšanas kavēšanās gadījumā, aizņēmējs maksā investoram nokavējuma procentus.  Nokavējuma procenti tiek aprēķināti no finansiālo saistību iestāšanās brīža, ja vien aizdevuma līguma noteikumos nav atrunāts citādi.

Tas nozīmē, ka nokavējuma procentu likme tiek aprēķināta visai aizdevuma summai pievienojot 15% gadā, kā minēts vispārējos aizdevuma nosacījumos.

Piemērs: Ja noteiktā procentu likme gadā aizdevumam ir 10%, tad nokavējuma procenti, kas tiek aprēķināti brīdī, kad saistības stājas spēkā ir 25% gadā.

EstateGuru komanda turpinās neatlaidīgu darbu pie ieguldītāju naudas līdzekļu drošības, tāpēc mēs esam izveidojuši rūpīgu projektu izskatīšanas kārtību, kas piemērojama ikvienam aizdevuma pieteikumam. Visi pieteikumi tiek izvērtēti atbillstoši vispiesardzīgākajam un piezemētākajam iespējamajam rezultātam, lai izvairītos no pārlieku optimistiskām uzņēmējdarbības prognozēm.

Ja jums ir papildus jautājumi, lūdzu rakstiet mums šeit.

Piebilde: vērtības, kas izteiktas šajā rakstā var atšķirties no realitātes atkarībā no tirgus situācijas.