Kāpēc mēs uzlabojam maksājumu procesu

EstateGuru ir reģistrējušies vairāk kā 40 000 investoru un mēs attīstāmies ātri. Mūsu investori nāk no dažādām valstīm ar dažādām likumdošanām saistībā ar privātā sektora investoru aizsardzību un prasībām pakalpojumu sniedzējiem. Lai arī pūļa finansēšanai vēl izstrādāts regulējums Eiropas mērogā, mums ir laba izpratne par to, kādai būtu jābūt labākajai praksei šādā nozarē un kādas prasības tiks izvirzītas uzņēmumiem nākotnē:

 • Līdzekļu atsevišķa un droša glabāšana
 • Caurredzama un izsekojama naudas aprite
 • AML/KYC procedūru ievērošana
 • Maksājumu drošības uzlabošana

Ieskatoties EstateGuru plašajā pakalpojumu klāstā, var redzēt divas galvenās jomas, kur mēs cenšamies būt vislabākie:

 • Nekustamā īpašuma kredītu ieguldījumi – gan privātie, gan institucionālie investori. Ieguldījuma procesa un ieguldījuma atgūšanas parocīgums.
 • Nekustamā īpašuma kredītu meklēšana un atlase platformai – sniedzot riska pārvaldību, aizdevuma pārvaldību, pārskatus utt. Labas kvalitātes portfolio un efektīva parādu pārvaldība.

Līdz ar to, mūsu darbība ir koncentrēta uz Ieguldījumiem un Aizdevumiem, bet ir arī trešā, lietotājam neredzamā daļa – Maksājumu pārvaldība

Šī ir uzņēmējdarbības procesa daļa, kuras izpildei ir jāatbilst visaugstākajiem standartiem dažādās valstīs un efektīvā veidā. Šajā jomā mēs jau gadiem darbu esam veikuši paši, bet likumdošanas maiņa (vietējie likumdevēji neatzīst LHV Bank citās valstīs, kur mēs darbojamies)  un mūsu izaugsmes plāni mūs virza uz turpmāku darbību šajā sfērā ar spēcīga partnera palīdzību.

EstateGuru ir uzsākusi maksājumu pakalpojuma sniedzēja maiņu, lai pilnībā apmierinātu Eiropas Savienības direktīvu un vietējo likumu prasības, mūsu gadījumā, galvenokārt Vācijā, Somijā un Lietuvā. Tā kā EstateGuru nav ne maksājumu iestāde, ne maksājumu pakalpojuma sniedzējs, mums ir nepieciešams partneris, kuram ir nepieciešamā licence šāda pakalpojuma sniegšanai.

Pēc vairāku maksājumu pakalpojumu sniedzēju izpētes no darbības ilguma, tehnoloģiskās attīstības, likumdošanas pārzināšanas un uzņēmējdarbības aspektiem, mēs izlēmām par labu Lemonway, https://www.lemonway.com/en/, kā galvenajam EstateGuru maksājumu pakalpojumu sniedzējam. Pateicoties Lemonway, mēs darbojamies saskaņā ar PSD2 regulām un visu valstu, kurās darbojas EstateGuru, likumdošanām.

Kas tiek sagaidīts no uzlabotā maksājumu procesa un Lemonway integrēšanas

Uz Lemonway maksājumu pakalpojumu integrēšanu platformā mums ir augstas prasības un cerības. Mēs sagaidām maksājumu pakalpojumus, kuriem ir:

 • Likumatbilstības garantijas
 • Droši maksājumi
 • Ātri un viegli maksājumi ar vairākām bankām
 • Iespēja pievienot citus maksājuma veidus ar pieejamajiem rīkiem (kartes, vietējo banku saites utt.)
 • Ērta lietojamība ar augstu veiktspēju, plašu tehnoloģisko funkciju klāstu un tūlītēju atbildes reakciju
 • Standartizēts maksājumu izsekošanas veids un uzlabota automatizācija
 • Atsevišķi banku konti / virtuālais IBAN
 • Zemas un paredzamas pakalpojuma izmaksas (gan investoriem, gan EstateGuru)
 • Tūlītējs KYC
 • Pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju par vietējo likumdošanu.

Kā tas strādā

EstateGuru ar Lemonway ir vadības konts. Investoriem un aizņēmējiem paredzēti konti tiek izsniegti caur šo vadības kontu, kurus viņi var pārvaldīt caur EstateGuru platformu. Tā vietā, lai līdzekļus un maksājumus uzkrātu kopējā EstateGuru kontā, mēs sāksim visus depozītus glabāt individuālos kontos – neatkarīgi no tā, vai tas ir investora noguldījums vai aizņēmēja kredīta maksājums. Nauda netiek glabāta vai pārsūtīta caur EstateGuru parasto bankas kontu. Tavs EstateGuru ieguldījumu konts un aizdevumu konts netiks iesaistīts naudas apritē.  Naudas apriti pārvalda tikai EstateGuru platforma. Ar Lemonway palīdzību, mums būs:

 • Investora virtuālais IBAN Lemonway konts (maciņš)
 • Aizdevumu projektu virtuālais IBAN Lemonway konts (maciņš)
 • Transakcijas starp maciņiem
 • Naudas izņemšana no personīgā konta
 • Naudas izmaksa no aizdevuma projekta konta notāram vai aizņēmējam
 • Naudas atmaksa uz aizdevuma projekta kontu
 • Atmaksas sadale no aizdevuma projekta konta uz investoru kontiem saskaņā ar grafiku un citiem līguma nosacījumiem
 • EstateGuru bonusi un atmaksas EstateGuru maksā uz investoru kontiem
 • AML/KYC problēmu gadījumā, sekas var ierobežot tā, ka tiek skarti tikai problemātiskie konti
 • Konta lietošanu veic procesa komandas tikai sistēmā (bez cilvēka iesaistes).

Lemonway lieto BNB Paribas kā galveno līdzekļu glabāšanas banku.

Būt caurredzamiem un atbildīgiem

Glabājot līdzekļus un pārskaitot naudu, “Kā?” aspekts ir tikpat svarīgs kā “Kas?”. Nesenie pūļa finansējuma platformu problemātiskie gadījumi liecina, ka ir nepieciešams izstrādāt mehānismus, kas nodrošina līdzekļu aizsardzību vadības vai likumdošanas problēmu gadījumā. Uzlabojot maksājumu pārvaldības procesu un to, kā EstateGuru glabā klientu finanšu līdzekļus, mēs ticam, ka esam veikuši labu ieguldījumu pakalpojuma ilgtspējībā un tā uzticamībā.

Riivo Pilvik

Produktu daļas vadītājs