Jauna funkcija – diversifikācijas modelis

Esam izveidojuši diversifikācijas modeli platformā, lai uzskatāmi attēlotu un aprēķinātu katra investora ieguldījumu portfeļa diversifikācijas līmeni.

Šobrīd diversifikācijas līmenis tiek aprēķināts ņemot vērā astoņus faktorus: īpašuma ģeogrāfisko novietojumu, aizdevuma veidu, īpašuma veidu, aizdevuma termiņu, nekustamā īpašuma vērtību, aizdevuma summu, procentu likmi un atmaksas veidu. Katrs no šiem faktoriem sastāv no vairākām komponentēm ( dažādi veidi, intervāli u.c.), kas reizēm var veidot negatīvu savstarpējo korelāciju. Piemēram, ja esi ieguldījis naftas pārstrādes uzņēmuma aizdevumā un automašīnu, loģistikas uzņēmumā – ja celsies degvielas cenas, naftas pārstrādes uzņēmuma vērtība pieaugs, bet transporta pārvadājumu uzņēmuma – samazināsies.

Balstoties uz šiem datiem, katram faktoram tiek aprēķināta portfeļa izmaksa (pēc ieguldījumu skaita un apjoma). Katra faktora diversifikācijas rādītājs tiek aprēķināts, izmērot novirzes no ierosinātajiem izmaksu procentiem. Katra faktora rādītāji tiek apkopoti un aprēķināta šo punktu vidējā vērtība, kas atspoguļo portfeļa kopsummu, savukārt diagramma vizuāli parāda diversifikāciju.

Galvenais diversifikācijas modeļa mērķis ir palīdzēt investoriem izveidot ieguldījumu portfeli, kas ir visnoturīgākais un drošākais pret tirgus svārstībām. Vienkāršāk sakot, ieguldījumi (aizdevumi) būtu jāveic tādā veidā, ka, ja viena portfeļa daļa samazinās (ienesīgums krītas tirgus izmaiņu dēļ), pārējās daļas palielinās vai saglabā ienesīgumu. Ļoti diversificētam portfelim jābūt zemam riskam, zemām atdeves svārstībām, vienlaikus saglabājot paredzamo portfeļa atdevi. EstateGuru jaunais diversifikācijas rādītājs palīdzēs ieguldītājiem sasniegt iepriekš minētos mērķus.

Lai apskatītu šo funkciju, ej uz estateguru.co, ienāc savā investora profilā un atver sadaļu “Konta Pārskats”.