Ieskats EstateGuru aizdevumu portfelī – Vasara 2018

Kopš EstateGuru darbības uzsākšanas, jau finansēti 367 projekti 5 valstīs – Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Somijā un Spānijā, par kopējo summu €60 094 383. Šajā blogā veidosim nelielu pārskatu par EstateGuru aizdevumu portfolio un sniegsim īsu informatīvu analīzi.

EstateGuru aizdevumi lielākoties ir sadalīti 3 veidos: īstermiņa, attīstīšanas un uzņēmējdarbības aizdevumi. Īstermiņa jeb bridge aizdevumi tiek izmantoti kā pagaidu finansējums periodam, kurā tiek nokārtotas ilgtermiņa kredītsaistības. Attīstīšanas aizdevumi izmanto īpašumu attīstīšanai no būvprojektu sagatavošanas līdz pat celtniecības un infrastruktūras darbiem. Uzņēmējdarbības aizdevums tāpat kā visi pārējie ir nodrošināts ar nekustamā īpašuma ķīlu, un tiek izmantots uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu palielināšanai vai uzņēmējdarbības paplašināšanai.

1.Attēls. EstateGuru aizdevumu portfolio pēc aizdevuma veida (%)

Vairāk kā puse no EstateGuru izsniegtajiem aizdevumiem ir īstermiņa (bridge) aizdevumi, gandrīz ceturtdaļa no kopējā skaita ir finansējums uzņēmējdarbības nepieciešamībām un nedaudz vairāk kā 1/4 – attīstīšanas aizdevumi. Ir vairāki iemesli, kāpēc aizņēmēji izvēlas piesaistīt finansējumu tieši īstermiņa aizdevuma veidā, par tiem vairāk lasi iepriekšējā bloga ierakstā “Kad izmantot īstermiņa aizdevumu?

Turpinājumā analizēsim EstateGuru aizdevumu portfolio sadalījumā pa valstīm.

2.Attēls. EstateGuru aizdevumu portfolio pēc projekta realizēšanas valsts (%)

Tā kā EstateGuru darbība tika uzsākta Igaunijā, un tikai attīstības procesā paplašinājusies citās valstīs, ir likumsakarīgi, ka lielākais finansēto aizdevumu skaits ir tieši Igaunijā. Šobrīd Igaunijā ir strauja ekonomiskā izaugsme, kas veicina nekustamo īpašumu attīstītāju interesi par finansējuma piesaistīšanu ar izdevīgiem nosacījumiem. 67% no kopējā aizdveumu skaita ir Igaunijā, 16% Lietuvā un 12% – Latvijā. 2018.gadā EstateGuru uzsāka darbību arī Somijā un Spānijā, finansējot pirmos projektus katrā no šīm perspektīvajām valstīm.

Svarīgi izdalīt arī aizdevumu statusa rādītājus.

3.Attēls. Portfolio pēc aizdevumu statusa (%)

Jau 148 no kopā izsniegtajiem 367 aizdevumiem ir veiksmīgi atmaksāti EstateGuru investoriem platformā €23.7 miljonu pamatsummas apmērā, kas ir 36% no kopējās finansētās summas.  2 aizdevumi parkopējo summu €360 000  šobrīd ir defolta stadijā un tiem notiek realizācija izsolē. Līdzekļi no viena aizdevumiem pēc defaulta procesa tika atgūti un atmaksāti investoriem, kā rezultātā investori nopelnīja 13,72% atdevi no šī projekta.

EstateGuru piedāvā nodrošinātus aizdevumus

Visi projekti EstateGuru platformā ir nodrošināti ar nekustamā īpašuma ķīlu. Tas sniedz papildu drošību gadījumā, ja aizņēmējs nespēj pildīt savas kredītsaistības, EstateGuru ir iespēja atgriezt investoriem ieguldītos līdzekļus un nopelnītos procentu maksājumus, realizējot īpašumu. Nodrošinājums ir pirmās vai otrās kārtas hipotēka, ko investoru vārdā īpašumam nostiprina EstateGuru drošības aģents.

4.Grafiks. EstateGuru aizdevumu portfolio pa nodrošinājuma veidiem (%).

Kā redzams grafikā, lielākā daļa EstateGuru aizdevumu ir nodrošināti ar 1.kārtas hipotēku un tikai 7% no visiem izsniegtajiem aizdevumiem ir 2.kārtas hipotēkas nodrošinājums. Tas nozīmē, ka visbiežāk EstateGuru investoriem ir pirmās tiesības naudas atgūšanā.

Turklāt visos aizdevumos par nodrošinājuma īpašumu kalpo vai nu komercīpašumi, dzīvojamās platības vai zemes gabali, kas saglabā augstu likviditātes līmeni, nodrošinājuma veidi atspoguļoti 5.attēlā.

5.attēls EstateGuru aizdevumu nodrošinājumu veidi (%)

61% no projektiem ir nodrošināti ar dzīvojamo nekustamo īpašumu – privātmāju vai dzīvokļa īpašumu, ceturtdaļa no projektiem nodrošināti ar komercīpašumiem, piemēram, biroju telpas vai industriālās būves.

Projektu atrašanās vietas Baltijas valstīs

Kopumā Baltijas valstis galvenā attīstība un lielākie projekti tiek realizēti valstu galvaspilsētās līdz ar iedzīvotāju vēlmi dzīvot tuvāk pilsētai un uzņēmējdarbības koncentrēšanās tajās nodrošina pieprasījumu pēc dzīvojamajiem un komercprojektiem. Šī tendence ir vērojama arī EstateGuru aizdevumu portfolio. Vispirms izdalīsim projektu atrašanās vietas Igaunijā.

4. Attēls. Projekti Igaunijā (%).

Gandrīz ¾ no Igaunijā finansētajiem projektiem atrodas Tallinā un tās apkārtnē, 14% un 8% no aizdevumiem finansēti attiecīgi Tartu un Pērnavā. Citās valsts daļās finansēti 8% no kopējiem aizdevumiem.

Latvijas kontekstā redzama tāda pati tendence – 82% no projektiem finansēti galvaspilsētā Rīgā, kamēr tikai 13% Jūrmalā un 5% citās pilsētās.

5. Attēls. Projekti Latvijā (%).

Lietuvā projektu attīstīšana reģionos ārpus galvaspilsētas ir visizteiktākā, Viļņā finansēti 40% no projektiem, un otrajā lielākajā pilsētā Kaunā – 38%. 19% no Lietuvas projektu portfolio ir Klaipēdā un vēl 15% citos reģionos. Šobrīd tieši Kauņa ir viena no visstraujāk augošajām Lietuvas plsētu ekonomikām.

6.Attēls. Projekti Lietuvā (%).

Kopumā EstateGuru aizdevumu portfolio jau sasniedzis vairāk kā €60 miljonus un turpina augt ar katru dienu. Vidēja vēsturiskā atdeve investoriem ir 12.32%. 2018.gadā mēs plānojam piedāvāt vēl daudzas interesantas investīciju iespējas investoriem, paplašinot darbību citās valstīs, kā arī palielinot finansēšanas apjomus Baltijas reģionā.

Ja ir radušies kādi jautājumi par šo rakstu, raksti uz info@estateguru.co