EstateGuru problemātisko aizdevumu pārskats

Jaunais gads rit pilnā sparā, un mēs vēlamies iepazīstināt ar pirmo problemātisko aizdevumu portfeļa pārskatu 2020. gadā. Papildus statistikai par iepriekšējā gada 4. ceturksni, esam apkopojuši arī dažus svarīgus jaunumus no darījumiem janvārī. Līdz šim pūļa finansējuma nozare ir darbojusies tikai ekonomiskās stabilitātes un izaugsmes apstākļos, nesaskaroties ar būtisku ekonomisko lejupslīdi vai krīzi. Tomēr šobrīd Eiropā vērojami pirmie šāda veida platformu bankrotēšanas gadījumi, investoru naudas zaudējumi un krāpšanas mēģinājumi, tāpēc izvēloties investīciju iespējas īpaši svarīgi ir izvērtēt riskus un ieguldījumu platformu profesionālo darbību. 

Būt tirgus līderim kādā nozarē nozīmē ne tikai atpazīstamību, bet arī papildu atbildību cieši sadarboties ar regulatoriem visās mūsu darbības valstīs un pārliecināties, ka nozare ir veselīga un dzīvotspējīga. Visā Eiropā saistošus pūļa finansējuma regulējumus plānots pieņemt līdz 2021. gadam, līdz ar to visās reģiona valstīs uzņēmumiem tiks piemēroti vienādi noteikumi platformu reģistrēšanai un pārvaldīšanai. Līdz tam Igaunijā šo sektoru regulē Pūļa Finansējuma Labā Prakse, kas atbilst Eiropas regulējumu principiem. Labās Prakses mērķis ir palīdzēt tirgus dalībniekiem nodrošināt pašregulējošu sistēmu un kopumā veicināt sektora caurredzamību un uzticamību.  EstateGuru platformai ir piešķirta Labās Prakses Zīme no FinanceEstonia.

EstateGuru aizdevumu portfelis

Šobrīd EstateGuru platformā finansēti 1246 aizdevumi kopš 2014.gada, vairāk kā 180 miljonu EUR apmērā, no kuriem jau 560 aizdevumi 87 miljonu EUR apmērā ir veiksmīgi atmaksāti investoriem. 

Šobrīd platformas problemātisko aizdevumu portfelī ir 21 unikālais aizdevums un kopā 42 projekti neatmaksāta (default) stadijā 4.6 miljonu EUR vērtībā.

Neatmaksāto aizdevumu struktūrā sadalījumā pa valstīm nav vērojamas būtiskas izmaiņas – Igaunijā problemātisko aizdevumu ir visvairāk (arī kopējais aizdevumu portfelis ir ievērojami lielāks), problemātiski aizdevumi ir arī Latvijā, taču pagaidām šādu gadījumu nav citās EstateGuru darbības valstīs.

Atgūtie aizdevumi

Ne pagājušajā gadā, ne arī EstateGuru darbības laikā kopumā nav neviena investoru kapitāla zaudējuma gadījuma, mūsu vidējā vēsturiskā atdeve investoriem ir 10.9% un no brīža, kad aizdevums sasniedz neatmaksāta (default) statusu, līdzekļu atgriešanas process aizņem vidēji piecus mēnešus.

2019.gada pēdējā ceturksnī un 2020.gada janvārī atgūto aizdevumu skaits palielinājās no 11 uz 17. Kopējā atgūtā summa no neatmaksātajiem aizdevumiem ir sasniegusi 3.2 miljonus EUR, no kuriem 0.6 miljoni EUR atgūti tieši pēdējo divu mēnešu laikā.

Komunikācija

Esam saņēmuši aktuālāko informāciju no tiesu izpildītāja, ka 31.01.2020 veiksmīgi noslēgušās izsoles Latvijā un Igaunijā, kas nodrošinās 4 neatmaksāto aizdevumu līdzekļu atgūšanu. Šobrīd aktīvi strādājam pie dokumentācijas sagatavošanas un nepieciešamajiem procesiem, lai līdzekļus no drošības aģenta konta jau pavisam drīz pārskaitītu investoru virtuālajos kontos. Arī šajos četros projektos investoru kapitāla zaudējums tiks saglabāts 0 apmērā, taču precīzu procentu maksājumu summu aprēķināsim pēc izdevumu segšanas, kas saistīti ar īpašuma piespiedu realizāciju.

Mūsu risku komanda nepārtraukti strādā ne tikai pie risku izvērtēšanas modeļa uzlabojumiem, bet arī dara visu iespējamo, lai neatmaksāto aizdevumu gadījumos investori saņemtu savu ieguldīto naudu ar pēc iespējas lielāku atdevi un iespējami īsākajā laikā. Tāpat arī mūsu juridiskā nodaļa kopā ar drošības aģentu advokātu biroju un juridiskajiem birojiem aktīvi un veiksmīgi pārstāv mūsu investorus dažādos tiesvedības procesos, kas saistīti ar saistību nepildīšanu.

Tā kā esam publisks uzņēmums, cenšamies ik dienu uzlabot arī komunikāciju ar investoriem (tostarp arī nodrošināt pēc iespējas vairāk informācijas par neatmaksāto aizdevumu atgūšanas procesiem). Investori saņems ziņu par jaunumiem šajos procesos vismaz reizi 35 dienās.

Ņemot vērā aktuālo informāciju, šobrīd mūsu aizdevumu portfelī problemātiskie aizdevumi ir 6.9% apmērā. Mūsu mērķis ir šo rādītāju saglabāt ne vairāk kā 5% apmērā līdz gada vidum.

Nākamo ceturkšņa pārskatu sagatavosim 2020.gada aprīlī.

1.tabula: Statistikas kopsavilkums