EstateGuru organizatoriskā struktūra

Uzņēmuma pastāvēšanas laikā, EstateGuru ir no neliela start-up izaudzis par profesionālu un lielu organizāciju ar vairāk kā 40 darbiniekiem. Komanda, kas sastāv no talantīgiem un pieredzējušiem speciālistiem (iepazīsties ar mums šeit) ik dienu strādā, lai platformā piedāvātu labākās investīciju iespējas. Šajā rakstā vēlamies sniegt nelielu ieskatu par to, kā mēs strādājam.

Darbu uzņēmumā organizējam astoņās galvenajās kategorijās: Finanses, Risks, Attīstība, Ikdienas darbība, Produktu izstrāde, Investoru attiecības, Pārdošana, Mārketings.

Katram no darbiniekiem ir sava fokusa joma un galvenie mērķi, kas jāsniedz. Piemēram, riska nodaļa ir atdalīta no pārdošanas nodaļas, lai izvairītos no interešu konflikta un saglabātu mūsu portfeļa kvalitāti visaugstākajā iespējamajā līmenī. Tas nozīmē, ka, lai arī pārdošanas komandas uzmanības centrā ir jaunu klientu piesaistīšana un attiecību uzturēšana ar pašreizējiem klientiem, riska komanda ir atbildīga par visu aizdevumu projektu izskatīšanu un katra galīgā kreditēšanas lēmuma pieņemšanu. Tādā veidā mēs varam nodrošināt, ka platformā tiek publicēti tikai kvalitatīvi piedāvājumi. Ja kaut kas nenotiek saskaņā ar plānu un aizņēmējs nespēj laicīgi pildīt savas finanšu saistības, riska komanda iesaistās un sāk saziņu ar aizņēmēju. Problemātisko aizdevumu portfeļa pārvaldība ir risku nodaļas pārziņā (vairāk informācijas).

Vēl viens labs piemērs ir uzņēmuma attīstības un ikdienas darbību nodaļas. Lai gan attīstības komandas galvenā uzmanība ir vērsta uz to, lai analizētu un izvērtētu jaunas valstis, kuras ir piemērotas EstateGuru darbības uzsākšanai, kā arī sākotnējo procesu pārvaldības sistēmas izveidošanu, kad tas izdarīts, ikdienas darbību nodaļa pārņem šo darbu un turpina uzņēmējdarbības uzsākšanu konkrētajā valstī. Uzturot šos strukturālos nodalījumus un ļaujot dažādām komandām uzturēt dažādas fokusa jomas, mēs nodrošinām uzņēmuma darbības efektivitāti.

Tomēr pārdomāta uzņēmuma darbības struktūra ir tikai viena no mūsu misijas sastāvdaļām, lai EstateGuru kļūtu par miljardu vērtu biznesu. Esam sapratuši, ka tas, ka esam pūļa finansējuma platforma ar vairāk nekā 30 000 reģistrēto investoru, mūs padara gandrīz pielīdzināmu publiskam uzņēmumam – visu, ko darām, vienmēr uzrauga mūsu lietotāji. Tas ir viens no faktoriem, kas mudina mūs vienmēr sniegt pakalpojumu visaugstākajā līmenī. Ja lietotāji zaudētu uzticību mūsu komandai un pieņemtajiem lēmumiem, mēs, iespējams, ļoti ātri varētu pārtraukt platformas darbību.

Lai vadītu ilgtspējīgu biznesu, ir nepieciešama laba pārvaldības sistēma. Nereti tieši šis elements ir tas, kas daudziem jauniem uzņēmumiem trūkst. Tāpēc mēs vienmēr cenšamies iet soli tālāk, lai pierādītu, ka esam atšķirīgi. Piemēram, katru gadu neatkarīgs auditors analizē mūsu gada pārskatu saskaņā ar starptautisko standartu (SFPS). Pašlaik mēs šim uzdevumam esam piesaistījuši uzņēmumu Ernst & Young, kas ir viens no četriem labākajiem auditoru uzņēmumiem pasaulē. Šobrīd nav regulējumu, kas noteiktu auditēšanu par nepieciešamu, bet mēs uzskatām to par labu tirgus praksi, lai palielinātu mūsu klientu uzticību. Mums ir arī atsevišķa uzraudzības padome, jeb padomnieku valde, kas pārrauga vadības darbu un pieņem visus svarīgākos stratēģiskos lēmumus (piemēram, vienošanos par gada budžetu, paplašināšanas plāniem un daudz ko citu). Tas ļauj mums sekot ilgtermiņa plāniem un uzturēt kvalitāti.

Laba pārvaldība attiecas arī uz mūsu tehnisko procesu vadīšanu. Piemēram, visa klientu nauda tiek turēta atsevišķi no EstateGuru uzņēmuma naudas. Tāpēc, pat ja uzņēmums nonāktu grūtībās, visa klienta nauda joprojām tiktu nodalīta, un netiktu ietekmēta.

Mēs ne tikai esam izstrādājuši iekšējās kontroles mehānismus, bet esam ieguvuši un darbojamies saskaņā ar Lietuvas Bankas izdotu licenci, kā arī esam darbības procesā, lai iegūtu licenci arī no Somijas un Lielbritānijas regulējošajām varas iestādēm. Būdami ārēji regulēti, mēs uzņemamies papildu pienākumu ievērot regulatoru izstrādātos noteikumus – galvenokārt lietotāju aizsardzību, datu aizsardzību, “pazīsti savu klientu” noteikumus un noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu apkarošanas procedūras.

Platformas lietotāji noteikti jau ir pamanījuši papildu jautājumus, kas viņiem jāaizpilda, reģistrējoties, taču tas viss ir nepieciešams, lai ievērotu jau augstāk minētos drošības nosacījumus. Mēs izmantojam dažādas tehnoloģijas, lai saglabātu gan lietotāju drošību, gan platformas lietošanas pieredzi augstākajā kvalitātē, piemēram, mēs izmantojam Veriff un Onfido, lai palīdzētu mums pārbaudīt lietotāju identitāti. Tā vietā, lai lietotājs aizpildītu garas veidlapas, kuras mums pēc tam jāapstrādā manuāli (vai pat jālūdz klientam ierasties uz tikšanos klātienē mūsu birojā), mēs dažu sekunžu laikā varam pieņemt sarežģītus lēmumus. Dokumentu gadījumā cilvēka acij ir savas robežas, bet mašīnmācīšanās tehnoloģiju algoritmi iespējamu krāpšanu var atrast daudz ātrāk un precīzāk. Lietotājam process ir vienkāršāks (jo viņiem nav jāaizpilda veidlapas, bet jāsniedz tikai attēli) un daudz ātrāks. Tas ir ieguvums visiem.

Vēl es noteikti gribētu uzsvērt, ka mūsu uzņēmējdarbības kodols ir digitalizācija. Tas nozīmē, lai arī izaugsme kopš darbības sākuma ik gadu bijusi vairāk kā 100%, jaunāko nozares tehnoloģiju izmantošana palīdz mums saglabāt efektivitāti un kvalitāti. Tāpat arī pārdomāta sadarbības partneru piesaiste un pakalpojumu izmantošana ļauj mums neapstāties un veidot vēl straujāku attīstību.

Kopumā varam secināt, ka mūs neierobežo vajadzība pieņemt darbā jaunus cilvēkus, lai turpinātu strauju uzņēmuma attīstību, tā vietā mēs varam koncentrēties uz labāko speciālistu pieņemšanu darbā, kuri pēc tam palīdz mums izveidot labākos darbības procesus. Tā kā mēs esam salīdzinoši jauns uzņēmums, mūs neierobežo mantotā prakse, un mēs jau no paša sākuma varam veidot savu darbību pēc iespējas efektīvāku un modernāku (izmantojot mūsu talantīgās komandas pieredzi un zināšanas).

Kaut arī darbs un pilnveidošanās nekad nebeidzas (rodas jauni noteikumi, tehnoloģijas, mainās tirgus situācija), mēs vienmēr vēlamies uzlabot savu piedāvāto pakalpojumu un attīstīties. Šī elastīgā struktūra un iepriekš aprakstīto principu ievērošanai izveidota, lai palielinātu izaugsmi un vienlaikus radītu uzticību un darbības caurredzamību.

Ceru, ka šis nelielais ieskats mūsu darbības aizkulisēs ļāva jums vairāk saprast to, kā mēs strādājam, lai piedāvātu labākās investīciju iespējas investoriem, un elastīgākos nosacījumus uzņēmējiem.