EstateGuru aizdevumu portfeļa pārskats (2020.gada marts)

EstateGuru mēs vienmēr esam cenšamies nodrošināt pēc iespējas atklātāku darbību un sniegt investoriem detalizētu informāciju par visiem procesiem saistībā ar ieguldījumu iespējām platformā. Turpinājumā piedāvājam ielūkoties aktualitātēs un statistikā par EstateGuru aizdevumu portfeli un pārmaiņām tajā. Mēs esam pārliecināti, ka platformas kredītportfelis ir pietiekami stabils, lai arī šajā krīzes laikā nodrošinātu ieguldītājiem ne tikai ievērojamu atdevi, bet arī drošas investīciju iespējas un turpināt attīstību.

2020.gada martā investori finansējuši projektus vairāk kā 8.3 miljonu EUR vērtībā. Šajā pašā laika posmā platformā 3.9 miljonu EUR vērtībā atmaksāts 31 aizdevums (skatīt grafiku), nodrošinot investoru vidējo vēsturisko atdevi 10.8% apmērā. Kopš EstateGuru darbības sākuma 2014.gadā investori ir nopelnījuši jau 13.6 miljonus EUR.

1.grafiks – Aizdevumu atmaksas sadalījums pa mēnešiem
2.grafiks – Skaits un vidējā atdeve atmaksātajiem aizdevumiem

Pēc 2020.gada 2.aprīļa datiem, platformā kopumā finansēti 1392 aizdevumi 200.1 miljonu EUR vērtībā., no kuriem 621 aizdevums 96.3 miljonu EUR vērtībā jau ir veiksmīgi atmaksāti investoriem.

Dažādos aizdevumu etapos šobrīd ir 17 unikālie projekti un 40 aizdevumi, kas EstateGuru aizdevumu portfelī atrodas neatmaksātu statusā – kopējā neatmaksāto saistību vērtība ir 6 miljoni EUR. Nemainīgi visvairāk neatmaksāto aizdevumu ir Igaunijā un Latvijā, jo tieši šajās valstīs tiek finansēta lielākā daļa projektu. 

Svarīgi zināt, ka investoru kapitāla zaudējuma apmēri kopš platformas darbības sākuma nemainīgi ir 0 EUR un arī šajā izaicinošajā ekonomiskajā situācijā mēs turpinām aktīvi strādāt pie neatmaksāto aizdevumu atgūšanas un parādu piedziņas procesu uzlabošanas. Vēsturiski LTV vidējais rādītājs nepārsniedz 60% no nodrošinājuma īpašuma vērtības, kas mums dod plašākas iespējas un nodrošinājumu arī mainīgos tirgus apstākļos. Līdz šim gūtā pieredze un uzticami sadarbības partneri katrā darbības valstī mums palīdz arvien ātrāk un efektīvāk atgūt parādsaistības.

Daudzi investori mums jautā kā šī brīža krīze ietekmēs mūsu aizdevumu izsniegšanas politiku. Atbilde ir pavisam vienkārša – mēs turpināsim būt konservatīvi un profesionāli lēmumu pieņemšanas procesā, pievēršot pastiprinātu uzmanību aizņēmējiem un projektu izpētei. Protams, mēs sekojam līdzi makroekonomiskajiem procesiem un pārmaiņām, ko visas darbības valstīs rada šī krīze un ņemam vērā šīs situācijas potenciālo ietekmi uz tirgu kopumā, līdz ar to arī mūsu finansēšanas politika ir stigrāka, visvairāk tas varētu skart projektus jaunākajā no darbības valstīm Vācijā, kurā aizdevumu finansēšanu šobrīd izskatām īpaši konservatīvi.

Tuvāko mēnešu laikā mēs plānojam atgūto aizdevumu pieaugumu, jau šobrīd vairāki neatmaksātie aizdevumi ir pēdējā parādu piedziņas posmā un tiek veikti pārdošanas darījumi. Aizvadītajos mēnešos mūsu neatmaksāto aizdevumu īpatsvars ir samazinājies līdz 5.8%, taču pavisam iespējams, ka tas pieaugs šī brīža pasaules krīzes iespaidā. EstateGuru profesionāļu komanda ik dienu strādā, lai nodrošinātu neatmaksāto aizdevuma pieaugumu minimālu, krīzes ietekmē tas varētu īslaicīgi palielināties līdz 10% no kopējā portfeļa.

Visi aizdevumi EstateGuru ir nodrošināti ar nekustamo īpašumu, lielākajā daļā gadījumu tieši ar dzīvojamajiem īpašumiem. Tā kā krīzes laikā valsts pārvalde cenšas īpaši atbalstīt mājsaimniecības, negatīva ietekme dzīvojamajā sektorā būtu sagaidāma mazāka kā citos. Tomēr investoriem jābūt gataviem, ka tuvākajos mēnešos aizdevumu termiņi vairākiem projektiem var tikt pagarināti, galvenokārt karantīnas ierobežojumu dēļ, ir vairākas valstis, kurās šobrīd nav pieejami notāru pakalpojumi, banku darbības norit lēnāk, kā arī potenciālie pircēji nesteidzas ar lēmumu pieņemšanu, tādējādi palēninot īpašumu pārdošanas procesu un aizdevumu atmaksu. Lai pielāgotos mainīgajai makroekonomiskajai situācijai, mēs esam palielinājuši procentu likmes projektiem, piedāvājot ieguldīt projektos ar atdevi sākot no 12%. Mēs turpināsim regulāri informēt investorus par izmaiņām kredītportfelī un projektu finansēšanas politikā, sniedzot šāda veida pārskatus ik mēnesi.

Papildu statistikai un informācijai par mūsu kredītportfeli, vēlamies arī pievērst uzmanību faktoriem, kas jāņem vērā investoriem veidojot savus ieguldījumu portfeļus. Tā kā P2P ieguldījumi ir kļuvuši par ļoti plašu aktīvu segmentu investīcijām, tirgū ir daudz šādu ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju. Lai arī mēs esam pārliecināti un praksē pierādījuši sava biznesa modeļa ilgtspējību un kvalitāti, izvēloties šādu pakalpojumu sniedzēju investoram būtu nepieciešams saprast, kā tieši tiek pārstāvētas investoru intereses konkrētajā platformā. EstateGuru gadījumā svarīgi atcerēties sekojošo:

  1. Visas investīciju iespējas EstateGuru platformā ir nodrošinātas ar nekustamo īpašumu. 
  2. EstateGuru ir 6 gadu pieredze nozarē un profesionāļiem vadības komandā kopā ap 50 gadu pieredze nekustamā īpašuma, risku un finanšu nozarēs.
  3. Mēs uzglabājam visus investor finanšu līdzekļus atsevišķi no uzņēmuma darbības kapitāla.
  4. Izsniedzot aizdevumu EstateGuru platformā tiek noslēgts aizdevuma līgums starp aizņēmēju un investoriem, tādējādi investor intereses tiek pasargātas un aizdevuma līgums ir spēkā arī gadījumā, ja platforma savu darbību pārtrauc. 
  5. EstateGuru drošības aģenta struktūra paredz, ka neatkarīgs trešās puses pārstāvis darbojas investoru interesēs un pārstāv visus projektā iesaistītos investorus. Ja kaut kas notiktu ar EstateGuru, drošības aģents atrastu jaunu platformas operatoru, kas pārvaldītu ieguldījumus līdz to termiņa beigām.
  6. Visi tavi finanšu līdzekļi platformā ir brīvi pieejami un pārvaldāmi, tas nozīmē, ka EstateGuru platforma darbojas kā tavs virtuālais naudas maks un ar to nevar tikt veiktas nekādas darbības, ja vien investors pats neapstiprina savu dalību kādā no projektiem. Tu vari piekļūt saviem brīvajiem līdzekļiem (kas nav ieguldīti projektos) jebkurā laikā. Mēs apstiprinām naudas izņemšanas darījumus vienu reizi katru darba dienu un depozītu iemaksas darījumus 4-5 reizes darba dienā.
  7. Jau trešo gadu pēc kārtas EstateGuru publicēs audita ziņojumu par uzņēmuma finanšu rādītājiem, lai sniegtu investoriem informāciju par uzņēmuma iespējām un sniegumu. Mūsu auditors ir Ernst & Young.