EstateGuru aizdevumu pārskats – 2019

Pagājušajā gadā EstateGuru platforma pieredzējusi līdz šim lielākos izaugsmes rādītājus, tāpēc esam nolēmuši vēlreiz sniegt mūsu kredītportfeļa detalizētu pārskatu.

Kopš darbības uzsākšanas 2014. gadā, esam finansējuši jau €136 289 338. Pagājušais gads finansēto aizdevumu apjomu ziņā bija veiksmīgākais EstateGuru pastāvēšanas vēsturē.

Kā daļu no mūsu misijas – sniegt pēc iespējas lielākas diversifikācijas iespējas mūsu investoriem, mēs piedāvājam ieguldīt aizdevumos projektiem sešās Eiropas valstīs – Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Somijā, Spānijā un Portugālē. Joprojām lielākais aizdevumu apjoms tiek finansēts Igaunijā, taču, Latvijai un Lietuvai uzrādot ievērojamu izaugsmi pēdējā gada laikā, starpība ievērojami sarukusi.

NB! Dati par kredītportfeli uz 13.08.2019.

Aizdevumu veidi

EstateGuru kredītportfelis lielākoties sastāv no trīs aizdevumu veidiem: īstermiņa aizdevumi, nekustamo īpašumu attīstīšanas aizdevumi un uzņēmējdarbības aizdevumi.

Īstermiņa aizdevumi ir finansējums nekustamajam īpašumam, kas nodrošina īpašuma īpašnieku ar nepieciešamo kapitālu, līdz kļūst pieejams pastāvīgs finansēšanas risinājums. Īpašuma attīstīšanai tiek izmantots attīstības aizdevums, un tas var tikt izmantots visdažādākajos veidos, no projekta plānošanas perioda līdz pat celtniecības darbiem, infrastruktūras un ceļu izbūvei u.c. Uzņēmējdarbības aizdevums ir aizdevums, ko izmanto, lai finansētu uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu palielināšanas vajadzības, aizdevums tiek nodrošināts ar nekustamā īpašuma ķīlu, kas pieder uzņēmumam.

No šiem trim veidiem vispopulārākie ir tieši īstermiņa aizdevumi, kas veido 45 % no kopējā aizdevumu apjoma, un to īpatsvars no visa kredītportfeļa ir palicis nemaings (2018. gadā bija 44 %).

Lielākā izaugsme vērojama uzņēmējdarbības aizdevumu kategorijā – to apjoms audzis uz 26 % no pagājušā gada 19 %.

Aizdevumi īpašuma attīstīšanai proporcionāli 2019.gadā ir izsniegti mazāk, samazinot tā īpatsvaru no 38 % uz 29 % no kopējā apjoma.

1. grafiks. Aizdevumu portfeļa attēlojums

Aizdevumi sadalījumā pa valstīm

Igaunija kā valsts, kurā EstateGuru uzsāka savu darbību, joprojām ir platformas projektu lielākais tirgus, aizņemot 58% no kopējā aizdevumu portfeļa. Ikviens, kurš bijis Igaunijā zina, ka šobrīd valstī notiek strauja ekonomiskā izaugsme un tas atspoguļojas arī būvniecības un attīstības projektu apjomā. Tā kā iedzīvotāji kļūst turīgāki, pieaug pirktspēja, palielinās arī pieprasījums pēc jaunām un atjaunotām dzīvojamajām platībām, tirgū ir pieprasīti moderni mājokļi, kas atbilst mūsdienu pilsētas iedzīvotāja prasībām.

Latvija un Lietuva piedzīvo līdzīgu, kaut arī nedaudz lēnāku ekonomisko izaugsmi, tas arī izskaidro aizdevumu apjoma īpatsvara pieaugumu tieši šajās valstīs. Ievērojamu izaugsmi sniedz arī tas, ka šajās valstīs esam izveidojuši reģionālos birojus ar vietējiem nozares profesionāļiem, kas katru dienu strādā pie platformas atpazīstamības un jaunu investīciju iespēju piedāvājuma veidošanas. Latvijas un Lietuvas aizdevumu īpatsvars aizdevumu portfelī ir 16-19 %, kas ir nākamie lielākie tirgi aiz Igaunijas.  

2. grafiks. Aizdevumu sadalījums pa valstīm

Aizdevumi sadalījumā pēc statusa

Gan aizdevumu skaits, gan aizdevuma summas pēdējā gada laikā ir ievērojami palielinājušās, faktiski atmaksāto aizdevumu skaits ir palielinājies vairāk nekā divas reizes – no 148 2018. gadā līdz 348 2019. gadā.

Lai arī finansēto aizdevumu procentuālais daudzums ir samazinājies no 98,0 % līdz 89,8 %, kas ir skaidrojams ar daudz lielāku ieguldītājiem pieejamo aizdevumu skaitu (aptuveni no 0 % uz 4,8 % un no 2,0  % uz 5,4 %). Šie novēloti un saistību neizpildes gadījumi ir daļa no kolektīvās finansēšanas modeļa, un, tā kā palielinās aizdevuma kopsumma, palielinās arī maksātnespējīgo aizņēmēju skaits. Tomēr mums ir ļoti labi procesi, lai atgūtu šos neizpildītos aizdevumus, un procentuālā daļa joprojām ir ievērojami zemāka par nozares standartiem.

3. grafiks. Aizdevumu sadalījums pēc statusa (%)

Igaunija ir atbildīga par lielāko daļu no mūsu aizdevuma saistību neizpildīšanas gadījumiem (tā kā kopējais tās portfelis ir lielākais), un dažiem gadījumiem, kad saistības netiek izpildītas arī Latvijā. Lietuvā, Somijā vai Spānijā nav kavēts neviens aizdevums.

Pavisam nesen esam veiksmīgi noslēguši publisko izsoli diviem nokavētiem aizdevumiem, tādējādi samazinot kopējo nokavēto aizdevumu īpatsvaru EstateGuru aizdevumu portfelī. Kiviloo Muižas refinansēšanas aizdevums un Kohila aizdevums ir veiksmīgi atmaksāti, kopējā investoriem atgrieztā summa ir EUR 623 000.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu riska pārvaldības stratēģiju un to, kā mēs nodrošinām aizdevumus, lai aizsargātu investorus pret saistību neizpildi, lasi šo bloga ierakstu.

EstateGuru kredītportfeļa nodrošinājuma veidi

Aktīvi strādājot, lai mūsu investoriem nodrošinātu labāko iespējamo ieguldījumu nodrošinājumu, esam panākuši, ka 93% no visiem EstateGuru aizdevumiem ir nodrošināti ar pirmās kārtas hipotēku, par 1 % mazāks nekā 2018. gadā. Tas nozīmē, ka gadījumos, kad aizņēmējs nepilda savas saistības, EstateGuru investoriem ir pirmās tiesības uz ieņēmumiem no nodrošinājuma īpašuma pārdošanas, kas var tikt ierosināta tiesā.

4.grafiks. Aizdevumu nodrošinājuma veidi (%)

Runājot par nodrošinājuma veidiem, ir vērojamas atšķirības salīdzinājumā ar 2018. gadu, kas skaidrojams ar mainīgajiem aizdevumu veidu modeļiem.

Vislielākais kritums ir dzīvojamajiem īpašumiem kā aizdevuma nodrošinājumam, no 50 % 2018. gadā līdz 46 % 2019. gadā,  tomēr šāda veida īpašumi vēl aizvien ir procentuālā vairākumā.

Komerciālie īpašumi, piemēram, biroju ēkas un mazumtirdzniecības telpas kā nodrošinājums ir piedzīvojis vislielāko pieaugumu no 21 % 2018. gadā līdz 27 % 2019. gadā, padarot to par otro lielāko nodrošinājuma veidu EstateGuru aizdevumiem.

Zemes gabalu īpatsvars aizdevumu nodrošinājumā ir palicis praktiski nemainīgs, 2019. gadā, samazinoties vien par 1 % un sasniedzot 26 % 2019. gadā, tādējādi ierindojoties trešajā vietā.

Šī tendence ilustrē, kā pret aizdevumiem piedāvātais nodrošinājums parāda paaugstinātu likviditāti un drošību.

5.grafiks. Aizdevumu nodrošinājuma veidi (%)

Projekti sadalījumā pa valstīm

Atspoguļojot to, ka lielākā daļa Igaunijas ekonomiskās aktivitātes ir koncentrēta galvaspilsētā Tallinā un tās priekšpilsētās, lielākā daļa no Igaunijā finansētajiem projektiem ir tieši Tallinā. Divas trešdaļas no visiem valstī finansētajiem aizdevumiem jeb 67 % projektu ir Tallinā, taču ir vērojams kritums šajā rādītājā, salīdzinājumā ar 74 % 2018. gadā. Otrā un trešā populārākā pilsēta Igaunijā pēc Tallinas ir Tartu un Pērnava – attiecīgi 17 % un 11 % no finansētajiem aizdevumiem Igaunijā.

6. grafiks. Projektu sadalījums Igaunijā (%)

Latvija uzrāda līdzīgu situāciju kā Igaunija – 63 % no visiem projektiem notiek galvaspilsētā Rīgā, savukārt Jūrmala ierindojama otrajā vietā ar tikai 8 % no visiem finansētajiem projektiem.

7. grafiks. Projektu sadalījums Latvijā (%)

Aizdevumu statistika un sadalījums pa reģioniem Lietuvā pagaidām uzrāda vislielāko dažādību no trim Baltijas valstīm. Lai gan galvaspilsētā Viļņā (35 %), saprotams, ir lielākais finansēto aizdevumu īpatsvars, tai cieši seko Kauņa (21 %) un Klaipēda (25 %).

8. grafiks. Projektu sadalījums Lietuvā (%)

Secinājums

Ar finansētiem vairāk kā 130 miljoniem euro, EstateGuru aizdevumu portfelis izskatās labāk kā jebkad agrāk. Lai tuvotos savam mērķim kļūt par vadošo ekosistēmu īpašumu finansēšanā, esam definējuši vairākus mērķus nākamajam gadam, sākot no darbības uzsākšanas vairākās jaunās valstīs, līdz jaunu profesionāļu piesaistīšanai komandā un attīstības plāna izveidošanā, lai kļūtu par vadošo nekustamā īpašuma finansēšanas un pārvaldības ekosistemu, un, lai kopā varam padarīt Eiropas īpašumu finansēšanas nozari efektīvāku un caurredzamāku.