Aizdevumu portfeļa pārskats (Novembris 2021)

Novembrī mūsu investori finansēja aizdevumus 22,2 miljonu eiro apmērā, kas ir jauns rekords EstateGuru platformā. 2021. gadā mēs koncentrējāmies uz aizdevumu izsniegšanas tehnoloģijas attīstību un jaunu aizdevumu menedžeru un kredītanalītiķu piesaistīšanu komandā.

Tas mums ir palīdzējis atbalstīt lielu aizdevumu projektu apjomu, vienlaikus saglabājot izcilu riska un atdeves attiecību, apkalpojot mūsu pastāvīgi augošo investoru bāzi.

1. attēls. Finansēto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem

Vācijā, kas ir mūsu lielākais tirgus, finansēto aizdevumu apmērs sasniedza 8,9 miljonus eiro, kam sekoja Igaunija (4,2 miljoni eiro) un Somija (3,5 miljoni eiro). Novembrī investoriem atmaksātā summa bija 10,2 miljoni eiro (kopā 86 aizdevumi ar vidējo peļņu 9,3 %). Mūsu investoru aktīvo aizdevumu portfelis ir sasniedzis jaunu līmeni – 209 miljonus eiro.

2. attēls. Atmaksāto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem
3. attēls. Atmaksāto aizdevumu skaits un vidējā atdeve investoriem

Mēs gaidām, kad saņemsim atmaksu / daļēju atmaksu par trim neatmaksātiem projektiem Igaunijā (kopā 0,5 miljoni eiro), kuru izsoles/pārdošana ir veiksmīgi noslēgusies. Latvijā tuvākajās dienās mēs reģistrēsim viena aizdevuma projekta daļēju atmaksu (0,1 miljons eiro). Somijā, Zviedrijā un Spānijā mēs risinām sarunas ar potenciālajiem nodrošinājuma īpašumu pircējiem un investoriem. Neatmaksāto aizdevumu īpatsvars aizdevumu portfelī ir samazinājies līdz 7.7%. 

4.attēls. Aizdevuma portfelis un nokavēto aizdevumu īpatsvars
14.12.2021 dati 
Kopējais finansētais apjoms no 2014€484,0M
Kopējais atmaksāto aizdevumu apjoms no 2014€275,2M
Kopējais šī brīža portfelis€208,8M
Kopējais neatmaksāto aizdevumu portfelis€16,1M 
Neatmaksāto aizdevumu skaits 88
Natmaksāto aizdevumu īpatsvars šī brīža portfelī7,7%
Kopējais neatmaksāto aizdevumu īpatsvars 3,3%
Kopējais atgūto neatmaksāto aizdevumu apjoms€13,6M
Kopējais atgūto neatmaksāto aizdevumu skaits89
Vidējā atdeve atgūtajiem neatmaksātajiem aizdevumiem9,4%
Vidējais neatmaksāta aizdevuma atgūšanas laiks9,2 mēneši
Pamatkapitāla zaudējuma īpatsvars (kopējā portfelī)0,008%


Mēs turpināsim informēt par izmaiņām aizdevumu portfelī ik mēnesi.