Aizdevumu portfeļa pārskats (Decembris 2021)

2021. gads EstateGuru platformā noslēdzās ar iespaidīgiem rezultātiem, decembrī mūsu investori finansēja aizdevumus 18,6 miljonu eiro apmērā. Kopējā finansētā summa gadā bija 202,8 miljoni eiro. Decembrī Igaunijā, Lietuvā un Vācijā finansēti aizdevumi vairāk nekā 4 miljonu eiro apmērā. Vācijā gada laikā tika finansēti 75,1 miljoni eiro, tādējādi valsts  šī brīža aizdevumu portfeli padarot par lielāko platformā – 65,6 miljoni eiro.

1. attēls. Finansēto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem

Decembrī turpinājās arī stabils atmaksas temps, un tā apjoms sasniedza 11,8 miljonus eiro (kopā 73 aizdevumi ar vidējo peļņu 10,4 %). Neraugoties uz notiekošo globālo pandēmiju un ar to saistīto nenoteiktību, nekustamā īpašuma tirgus visās mūsu darbības valstīs ir vērtējams kā stabils, kas pozitīvi ietekmē aizdevumu atmaksu.

2. attēls. Atmaksāto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem
3. attēls. Atmaksāto aizdevumu skaits un vidējā atdeve investoriem

Pēdējā mēneša laikā mēs pilnībā atguvām divus aizdevumus Igaunijā (0,2 miljoni eiro), kā arī ieviesām jaunu aizdevuma statusu saviem investoriem (daļēji atgūts), kas tiks piemērots aizdevumiem, kuru atmaksa kavēta, ja daļa pamatsummas jau ir atgūta (piemēram, pārdota daļa nodrošinājuma). Tas ļaus mums pārredzamāk un taisnīgāk atspoguļot ieguldītāju neatmaksāto aizdevumu portfeļus. Atdalot daļēji atgūtos aizdevumus no aizdevumiem, kas nav atmaksāti, mēs varēsim skaidri parādīt aizdevumus, kuru parādu piedziņa jau ir bijusi veiksmīga, un investori drīzumā var sagaidīt pilnīgu atmaksu.

Maksājumu saistību neizpildes īpatsvars ir 7 %. Neraugoties uz atvaļinājumu laiku, mūsu parādu piedziņas komanda un partneri ir aktīvi strādājuši ar kavētajiem projektiem Latvijā un Somijā – mēs sagaidām pozitīvas ziņas un strauju kavēto maksājumu samazināšanos 2022. gada pirmajā ceturksnī.

2021. gadā investoriem tika radīts pirmais pamatkapitāla zaudējumus 0,04 miljonu eiro apmērā, kas ir neliela summa, ņemot vērā mūsu kopējo finansēto aizdevumu apjomu kopš 2014. gada. Kopējais pilnībā atgūto aizdevumu apjoms 2021. gadā sasniedza 5,2 milj. euro.

Aizdevumu portfeļa pieaugumu pēdējā gada laikā ir veicinājuši mūsu ieguldījumi aizdevumu izsniegšanas un izvērtēšanas tehnoloģijā, kā arī darbinieku (aizdevumu menedžeri, kredītu analītiķi) atlasē. Esam arī reorganizējuši savu riska departamentu 2021. gada beigās, lai atbalstītu aizdevumu izsniegšanas plānus nākamajiem gadiem.

4.attēls. Aizdevuma portfelis un nokavēto aizdevumu īpatsvars
12.01.2022 dati 
Kopējais finansētais apjoms no 2014€498,8M
Kopējais atmaksāto aizdevumu apjoms no 2014€282,9M
Kopējais šī brīža portfelis€215,8M
Kopējais neatmaksāto aizdevumu portfelis€15,0M
Neatmaksāto aizdevumu skaits69
Natmaksāto aizdevumu īpatsvars šī brīža portfelī7,0%
Daļēji atgūto aizdevumu īpatsvars šī brīža portfelī0,8%
Kopējais neatmaksāto aizdevumu īpatsvars3,0%
Kopējais atgūto neatmaksāto aizdevumu apjoms€14,5M
Kopējais atgūto neatmaksāto aizdevumu skaits94
Vidējā atdeve atgūtajiem neatmaksātajiem aizdevumiem9,5%
Vidējais neatmaksāta aizdevuma atgūšanas laiks8,9 mēneši
Pamatkapitāla zaudējuma īpatsvars (kopējā portfelī)0,008%

Mēs turpināsim informēt par izmaiņām aizdevumu portfelī ik mēnesi.