Aizdevumu portfeļa pārskats (2022.gada feburāris)

LPFeb 1024x576 1

Gada īsākajā mēnesī Estateguru platformā tika finansēti aizdevumi 17,3 miljonu eiro apmērā. Spēcīgākais tirgus bija Igaunijā, kas veidoja vairāk nekā 40 % no kopējā apjoma, kam sekoja Vācija (24 %). Mēs sagaidām līdzīgu kopējo finansējuma apjomu arī martā.

Image 1 2 1
1. attēls. Finansēto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem

Aizdevumu atmaksa pēc janvāra zemākā punkta stabilizējās un sasniedza 10,8 miljonus eiro (45 aizdevumi, ar atdevi 10,2% ). Turpmākajos mēnešos aizdevumu atmaksa varētu kļūt svārstīgāka, jo mūsu aizņēmējus var ietekmēt neskaidrā makroekonomiskā situācija, ko izraisījis karš Ukrainā. 

Image 2 1 1
2. attēls. Atmaksāto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem
Image 3 1 1
3. attēls. Atmaksāto aizdevumu skaits un vidējā atdeve investoriem

Februārī mūsu komanda kopā ar riska juristiem pabeidza izlīgumu ar aizņēmēju, un viens no mūsu kavētajiem projektiem Zviedrijā (1,8 miljoni eiro) tagad ir daļēji atmaksāts. Pilnīga projekta atgūšana ir gaidāma vēlākais līdz šā gada maija vidum. Somijā marta sākumā tika pilnībā atmaksāts viens aizdevuma projekts (0,3 miljoni euro). Pēdējā mēneša laikā jaunu saistību neizpildes gadījumu nebija, un saistību neizpildes līmenis ir samazinājies līdz 5,8 %.

Image 4 1 1
4.attēls. Aizdevuma portfelis un nokavēto aizdevumu īpatsvars
Screenshot 2022 03 23 095750

Kā jau minējām, karš Ukrainā ir palielinājis makroekonomisko nenoteiktību. Inflācija pieaug augstāku enerģijas cenu un izejvielu un būvmateriālu nepietiekamas piegādes no Ukrainas, Krievijas un Baltkrievijas dēļ. Mūsu aizņēmēji, kas lielākoties ir nekustamā īpašuma attīstītāji un būvniecības uzņēmumi, jau izjūt šīs jaunās realitātes ietekmi – ir palielinājušās tērauda un koksnes izstrādājumu cenas, un, veidojoties jaunām piegādes ķēdēm, pagarinās gaidīšanas laiks. Tā kā mēs finansējam galvenokārt dzīvojamo ēku celtniecību, mēs prognozējam, ka, neraugoties uz gaidāmo pārdošanas cenu kāpumu, pieprasījums visos mūsu tirgos saglabāsies spēcīgs (zems bezdarba līmenis, zemas procentu likmes), un īstermiņa cenu kāpums tiks absorbēts bez lielām problēmām.

Mūsu konservatīvās kredītpolitikas rezultātā tiek finansēti projekti, kuros aizņēmēju pašu kapitāls vienmēr ir obligāts nosacījums un budžeti tiek veidoti ar izmaksu pārsniegšanas rezervi. Pat nekustamā īpašuma tirgus kritums par gandrīz 45% vidēji neapdraudētu mūsu investoru pamatkapitālu. Nekustamais īpašums ir un būs viena no drošākajām aktīvu klasēm. Jāpiebilst, ka neviens no mūsu aizņēmējiem nav pakļauts Krievijai un Baltkrievijai noteiktajām sankcijām, un visi mūsu investoru nodrošinājumi atrodas ES un/vai NATO valstīs. Mēs esam arī parakstījuši sadarbības līgumu ar Eiropas Investīciju fondu, kas vēl vairāk atbalsta mūsu uzņēmējdarbības modeļa ilgtspējīgu izaugsmi.

Mēs sekojam tirgus izmaiņām un koriģēsim savu kredītpolitiku, ja situācija mainīsies. Par kredītportfeļa kvalitāti mēs turpināsim jūs  informēt katru mēnesi.