Aizdevumu portfeļa pārskats ( 2021.gada oktobris)

Oktobrī mūsu investori kopumā finansēja 104 aizdevumus 16,9 miljonu eiro apmērā. Visplašākā investoru kopiena mūsu platformā ir tieši no Vācijas, un oktobrī viņi ieguldījuši aizdevumos platformā 4.1 miljonu eur, savukārt lielākais finansēto aizdevumu apjoms bija Igaunijā – 6.1 miljons eur.

1. attēls. Finansēto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem

Līdz ar pārdošanas apjomiem, salīdzinot ar septembri, pieaugusi arī aizdevumu atmaksa, kopumā sasniedzot 8,8 miljonus eiro. Atdeve investoriem no atmaksātajiem aizdevumiem oktobrī saglabājusies augsta – 10,4%.

2. attēls. Atmaksāto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem
3. attēls. Atmaksāto aizdevumu skaits un vidējā atdeve investoriem

Neatmaksāto aizdevumu īpatsvars joprojām saglabājas stabils, aptuveni 8% apmērā. Ievērojams saistību nepildīšanas pieaugums notika Somijā, kur neatmaksāta statusu ieguva aizdevums 1.5 miljonu eur apmērā. Igaunijā veiksmīgi noslēdzās neatmaksātā projekta atmaksas piedziņas process (0,2 miljonu eur apmērā), turklāt Igaunijā novembra sākumā tika pabeigta arī veiksmīga izsole vēl vienam no neatmaksātajiem aizdevumiem, un mēs sagaidām, ka maksājums investoriem (prasījuma summa 1,2 miljoni eur) tiks pabeigts vēlākais decembra pirmajā nedēļā. Pircējs pirkumu finansēs ar bankas kredītu. EstateGuru komandā pievienojusies arī  jauna risku pārvaldības advokāte, lai atbalstītu mūsu parādu pārvaldību visās platformas darbības valstīs. 

Novembra sākumā tika reģistrēts otrais pamatsummas kapitāla zaudējums 0,03 miljonu eur apmērā. 2019. gada oktobrī Latvijā neatmaksāta statusu ieguva īstermiņa aizdevums 0,09 miljonu eur apmērā, izsolē sasniegtā cena bija pārāk zema, lai segtu visu nepieciešamo summu, tāpēc mēģinājām piedzīt trūkstošo summu no galvotāja. Tomēr šis process bija neveiksmīgs, jo galvotājs pieteica personīgo bankrotu. Daļēja atmaksa tika saņemta no aizņēmēja saistītā uzņēmuma, taču galu galā šis uzņēmums iesniedza bankrota pieteikumu un nav gaidāmi papildus maksājumi. Mūsu 344 investori (ar vidējo ieguldījumu 247 eur), diemžēl, guva zaudējumus no saviem ieguldījumiem. No pamatsummas tika atgūti 66,7% un kopējais investoru ienesīgums bija -23,9%.

4.attēls. Aizdevuma portfelis un nokavēto aizdevumu īpatsvars

Mēs turpināsim informēt par izmaiņām aizdevumu portfelī ik mēnesi.

Cieņā,

Andres Luts

Kredītrisku nodaļas vadītājs