Aizdevumu portfeļa pārskats (2021. gada marts)

Loan portfolio March

Martā mūsu investori finansēja aizdevumus 21,5 milj. eiro apmērā, kas ir jauns rekords mūsu platformā. Lielākie ieguldījumi veikti projektos Vācijā – 8,3 milj. eiro, un Igaunijā – 5,2 milj. eiro.

1. attēls. Finansēto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem

Atmaksāto aizdevumu summa martā bija 9,1 milj. eiro (kopā 92 aizdevumi ar vidējo peļņu 11 %). Tas ir vairāk nekā divas reizes mazāk nekā finansētais apjoms, līdz ar to mūsu investoru izcilais kredītportfelis ir sasniedzis jaunu apmēru – 140 milj. eiro.

2. attēls. Atmaksāto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem
3. attēls. Atmaksāto aizdevumu skaits un vidējā atdeve investoriem

Mēs vēl gaidām divu neatmaksātu aizdevumu atgūšanu Igaunijā (kopā 0,3 milj. eiro), kuriem jau notikušas veiksmīgas izsoles. Latvijā esam saņēmuši daļēju atmaksu par vairākiem aizdevumiem un gaidām pēdējās iemaksas, kas paredzamas nākamajos divos mēnešos, lai pilnībā atgūtu neatmaksātos aizdevumus. Somijā notiek pārrunas ar potenciālajiem investoriem, kuri ir ieinteresēti iegādāties mūsu divu neatmaksātu aizdevumu ieguldījumus. Neatmaksāto aizdevumu īpatsvars ir pieaudzis par 0,7 procentpunktiem, galvenokārt divu Latvijas aizņēmēju dēļ, un šobrīd tas ir 8,4 %.

4.attēls. Aizdevuma portfelis un nokavēto aizdevumu īpatsvars

Mēs turpināsim tevi informēt par aizdevumu portfeļa kvalitāti katru mēnesi.