Aizdevumu portfeļa pārskats (2020.gada maijs)

2020.gada maijā EstateGuru investori finansējuši aizdevumus vairāk kā €4,7 miljonu vērtībā.

1.attēls. Finansēto aizdevumu apjoms

Aizņēmēji ir atmaksājuši 31 aizdevumu €3,9 miljonu vērtībā (skatīt grafikos zemāk). Vēsturiskā atdeve investoriem no līdz šim atmaksātajiem aizdevumiem ir 11.6%. EstateGuru investori kopš uzņēmuma darbības uzsākšanas 2014.gadā procentu maksājumos nopelnījuši jau €15,5 miljonus bez kapitāla zaudējumiem.

2.attēls. Atmaksāto aizdevumu apjoms
3.attēls. Atmaksāto aizdevumu skaits un atdeve

Maijā neatmaksāto aizdevumu apmērs samazinājās uz €5,5 miljoniem. Atgūts viens neatmaksātais aizdevums Latvijā un līdzīgs darījums noticis arī jūnija sākumā. Parādu piedziņas procesu efektivitātes uzlabošana pēdējo mēnešu laikā ir bijusi viena no mūsu darbības galvenajām prioritātēm un mēs turpinām darbu pie aktīvas neatmaksāto aizdevumu nodrošinājuma īpašumu pārdošanas.

4.attēls. Kavēto un neatmaksāto aizdevumu īpatsvars kopējā aizdevumu portfelī

Maijā un jūnija sākumā mēs varam novērot aizdevumu pieprasījuma pieaugumu, kas liecina par krīzes ietekmes mazināšanos un nekustamā īpašuma tirgus attīstīšanos. 

Mēs turpināsim informēt lietotājus par EstateGuru aizdevumu portfeļa sastāvu ik mēnesi.