Aizdevumu portfeļa pārskats (2020. gada jūnijs)

Kā jau minējām aizdevumu portfeļa maija pārskatā, ir vērojams pastāvīgs aizdevumu pieprasījuma pieaugums, kā rezultātā jūnijā sasniegti stabili pārdošanas rezultāti. Jūnijā investori finansējuši aizdevumus 7.5 miljonu EUR apmērā, ļaujot sasniegt pirmskrīzes finansējuma apjomu līmeni.

1. attēls. Finansēto aizdevumu apmērs

Papildus šim veselīgajam aizdevumu pieprasījumam ārkārtīgi augsts bija arī aizdevumu atmaksas apmērs. Aizņēmēji atmaksāja 35 aizdevumus 7,5 miljonu euro apmērā. Jūnijā atmaksātu aizdevumu vidējā atdeve investoriem bija 11,1%. EstateGuru investori kopš 2014. gada procentu maksājumos ir nopelnījuši kopā 16 miljonus euro. Kapitāla (pamatsummas) zaudējumi nav radušies.

2.attēls. Atmaksāto aizdevumu apmērs
3.attēls. Atmaksāto aizdevumu skaits un vidējā atdeve.

Neatmaksāto aizdevumu vērtība bija zem 5,5 miljoniem euro. Mēs atguvām vairākus aizdevumus (daļējas atmaksas) Latvijā un vienu aizdevumu Igaunijā (EUR 0,4 miljoni). Neatmaksāto aizdevumu skaitu papildināja viens aizdevums Latvijā un viens Igaunijā  (kopā 0,5 miljoni euro).

4.attēls. Neatmaksāto un nokavēto aizdevumu īpatsvars.

Vērojam arvien lielāku pieprasījumu gan no investoru, gan aizņēmēju puses, tāpēc prognozējam, ka arī jūlija un augusta rezultāti EstateGuru platformā būs pozitīvi. 

Mēs turpināsim informēt lietotājus par EstateGuru aizdevumu portfeļa sastāvu ik mēnesi.