Aizdevumu portfeļa pārskats (2020.gada jūlijs)

Aizdevumu portfeļa pārskats (2020.gada jūlijs)

Neskatoties uz to, ka vasara parasti ir atvaļinājumu un atpūtas laiks, mūsu aizņēmēji un investor turpina aktīvi strādāt un pelnīt. Jūlijā platformā tika finansēti aizdevumi teju 8 miljonu EUR apmērā (kopumā veiktas investīcijas 11 miljonu EUR apmērā), pieprasījumam turpinot pieaugt arī augustā.

1.attēls. Finansēto aizdevumu apjoms sadalījumā pa mēnešiem

Jūlijā platformā saņemtas arī rekordlielas atmaksāto aizdevumu summas. Aizņēmēji atmaksāja 55 aizdevumus par kopējo summu 7.8 miljoni EUR, ar vidējo atdevi investoriem 11.6%. EstateGuru investori kopš 2014.gada procentu maksājumos nopelnījuši jau 17 miljonus EUR.

2. attēls. Atmaksāto aizdevumu apjoms sadalījumā pa mēnešiem
3.attēls. Atmaksāto aizdevumu skaits un vidējā atdeve investoriem

Neatmaksāto aizdevumu sakarā jūlijā nav novērotas ievērojamas izmaiņas. Nelielas daļējas atmaksas tika veiktas Latvijas aizdevumos un neatmaksāta aizdevuma statusā tika pievienoti 5 aizdevumi (Igaunijā un Latvijā, par kopējo summu 0.4 miljoni EUR). Norisinājušās 2 veiksmīgas izsoles, no kurām naudas pārskaitījums notiks augustā vai septembrī. Aizņēmēji bez īpašumu izsoles atmaksāja vēl divus aizdevumus, kas iepriekš bijuši neatmaksātu statusā. Arī augustā ir plānots atmaksāt 2 aizdevumus, kas šobrīd ir neatmaksāta statusā.

4.attēls. Aizdevuma portfelis un nokavēto aizdevumu īpatsvars

Augustā darbu uzsāks arī jauna parādu piedziņas speciāliste. Esam parakstījuši sadarbības līgumu ar parādu piedziņas partneri Somijā un meklējam iespējamos partnerus arī Lietuvā. Latvijā līdz šim sadarbība ar parādu piedziņas partneri ir veiksmīga. 

Mēs turpināsim informēt par jaunumiem EstateGuru aizdevumu portfelī katru mēnesi.