Aizdevumu portfeļa pārskats (2020.gada decembris)

December loan portfolio

2020. gadu noslēdzām ar labiem rezultātiem, decembrī mūsu ieguldītāji finansēja aizdevumus 18,3 milj. eiro apmērā. Vislielākā aktivitāte bija no Igaunijas (8,5 milj. eiro), Vācijas un Somijas (kopā 6,9 milj. eiro) investoriem. Kopumā EstateGuru platformā 2020. gadā finansēti aizdevumi 120,2 milj. eiro apmērā, kas ir par 50 % vairāk nekā 2019. gadā (80,3 milj. eiro).

1. attēls. Finansēto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem

2020. gada pēdējā ceturksnī mūsu aizņēmēji atmaksāja 133 aizdevumus (30,4 milj. eiro) ar vidējo peļņu investoriem ap 11 %. Otrā Covid-19 viļņa dēļ esam novērojuši nelielu atmaksas kavējumu pieaugumu, taču kopumā kredītportfelis ir stabils, un nedomājam, ka radīsies kādas būtiskas negatīvas izmaiņas aizņēmēju maksājumu veikšanas paradumos.

2. attēls. Atmaksāto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem
3. attēls. Atmaksāto aizdevumu skaits un vidējā atdeve investoriem

2020. gada decembrī tika atmaksāti divi lieli aizdevumi – viens no Igaunijas (0,25 milj. eiro) un otrs no Latvijas (0,16 milj. eiro). Riska komanda 2020. gadā kopumā atguva neatmaksātos aizdevumus 5,2 milj. eiro vērtībā. Neatmaksāto aizdevumu īpatsvars līdz pagājušā gada beigām samazinājās par gandrīz 5 %, gluži kā bijām  to prognozējuši. 2019. gada beigās tas bija 6,9 %.

Ļoti labus parādu pārvaldīšanas rezultātus pozitīvi ietekmējusi mūsu riska komandas pārstrukturēšana (jauna kredītriska komanda ar mērķtiecīgāku pieeju) un problemātisko nodrošinājumu pārdošana. Tāpat arī 2019. gada beigās uzlabojām savu kredītpolitiku (ar stingrāku skatu uz aizņēmēju un nodrošinājuma analīzi), kā rezultātā 2020. gadā novērojām mazāk problemātisku aizdevumu. Esam lepni, ka mūsu ārējais parādu piedziņas partneris Latvijā atguva neatmaksātos aizdevumus un, ka tagad esam noslēguši partnerības līgumus ar advokātiem katrā valstī, kurā darbojamies.

4.attēls. Aizdevuma portfelis un nokavēto aizdevumu īpatsvars

2020. gadā esam sapratuši, ka pacietība attiecībā uz kavētiem aizdevumiem ir viens no vissvarīgākajiem faktoriem, ja vēlamies atgūt aizdevumus bez pamatkapitāla zaudējumiem ieguldītājiem. Lai gan kavēto aizdevumu portfelis Covid-19 pirmā viļņa laikā ievērojami pieauga, mēs lielākoties nesteidzāmies veikt piedziņas procesa uzsākšanu, un devām vairāk laika aizņēmējiem aizdevuma atmaksai. Tas raisīja brīvāku nodrošinājumu īpašumu pārdošanu un atmaksu ar lielāku peļņu.

2021. gadā koncentrēsimies uz tādu pašu aizdevumu atmaksas tempa saglabāšanu, kā arī uz ilgtermiņa neatmaksāto aizdevumu gadījumiem. Mūsu klientu atbalsta un parādu piedziņas speciālisti strādā pie tā, lai sniegtu informāciju par kavētajiem aizdevumiem pēc iespējas operatīvāk. Kopumā, mēs neparedzam, ka veidosies būtiskas negatīvas izmaiņas kredītportfelī šī jaunā gada laikā.

Mēs turpināsim katru mēnesi jūs informēt par aizdevumu portfeļa kvalitāti.