Aizdevumu portfeļa pārskats – 2020.gada aprīlis

2020.gada aprīlī mūsu investori finansējuši aizdevumus €4,1 miljonu vērībā.

Mūsu aizņēmēji par spīti ekonomiskajiem apstākļiem atmaksāja aizdevumu pamatsummu 3,1 miljona euro vērtībā (skatīt grafikā zemāk). Atmaksāto aizdevumu (pilnībā atmaksātu) atdeve 2020. gada aprīlī bija 10,8%. EstateGuru investori kopš 2014. gada kopā ir nopelnījuši jau 15 miljonus eiro.

Uz 22.05.2020 mūsu aizdevumu portfeļa sadalījums ir sekojošs. Vairāk nekā 63% aizdevumu nav tieši saistīti ar nekustamā īpašuma attīstību, un tie ir aizdevumi, kuros mūsu investori ir atbalstījuši MVU ikdienas uzņēmējdarbībā palielinot apgrozāmos līdzekļus. Vēsturiski mūsu investori ir finansējuši uzņēmējdarbības un īstermiņa aizdevumus 147 miljonu eiro vērtībā ar vidējo procentu likmi 10,8% un vidējo aizdevuma pamatsummu 0,16 miljoni eiro.

Aprīlī neatmaksāto (default) aizdevumu summa kopumā palika nemainīga (5,6 miljoni euro) – mēs atguvām 3 aizdevumus, bet neatmaksātu statusā nonāca vēl 2 aizdevumi. Maijā mūsu Latvijas parādu piedziņas partneris atrisināja pirmo saistību neizpildes gadījumu un tam drīzumā sekos vēl citi aizdevumi.

Mēs joprojām neesam mainījuši savu prognozi nākamajiem mēnešiem citās valstīs – mēs sagaidām, ka notiks daudz līdzekļu atgūšanas gadījumi, un šobrīd mēs turpinām nodrošinājuma īpašumu pārdošanu. Līdz ar to neatmaksāto aizdevumu īpatsvars paliek nemainīgi zem 10% atzīmes.

Pozitīva ziņa ir tā, ka šobrīd ir atvērtas robežas starp Baltijas valstīm un valdības ir atvieglojušas ierobežojumus. Ja vīruss ir ierobežots, mēs varam sagaidīt ātru ekonomikas atveseļošanos rudenī. Tas pozitīvi ietekmēs mūsu pārdošanas apjomus, atmaksas un atgūšanas iespējas. Pēdējo 15 dienu laikā mēs esam saņēmuši arvien mazāk aizdevumu pagarināšanas pieteikumu, kas arī liecina par nekustamā īpašuma tirgus stabilizāciju.

Mēs turpināsim publicēt ikmēneša aizdevuma portfeļa pārskatus, lai sniegtu plašāku ieskatu par mūsu portfeļa sadalījumu.