Aizdevumu portfeļa pārskats (2021. gada janvāris)

2021. gada pirmo mēnesi vērtējam kā veiksmīgu gan EstateGuru aizņēmējiem, gan investoriem. Kopumā finansējām aizdevumus 14 milj. eiro apmērā. Visaktīvākā valsts bija Igaunija (4,1 milj. eiro), kam tuvu seko Vācija un Somija (kopējais apjoms 5,8 milj. eiro).

1. attēls. Finansēto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem

Janvārī aizņēmēji atmaksāja 61 aizdevumu (11,3 milj. eiro) ar 11 % vidējo peļņu, un prognozējam šādu stabilas atmaksas turpināšanos arī turpmākā gada laikā.

2. attēls. Atmaksāto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem
3. attēls. Atmaksāto aizdevumu skaits un vidējā atdeve investoriem

Janvārī un februāra pirmajās dienās tika atmaksāti 8 aizdevumi – Somijā (0,2 milj. eiro), bet pārējie Igaunijā (kopā 0,45 milj. eiro). Kopējais neatmaksāto aizdevumu īpatsvars palielinājās līdz 6 %, galvenokārt viena neatmaksātā aizdevuma dēļ Igaunijā (gandrīz 1 milj. eiro apmērā). Novērojām progresu ar piedziņas procesiem Latvijā, kur mūsu parādu piedziņas partneris ir samazinājis nodrošinājuma risku, pārrakstot neatmaksāto aizdevumu nodrošinājumus uz mūsu drošības aģenta vārdu. Tas palīdzēs mums bez strīdiem pārdot īpašumus, gadījumos, kad aizņēmēji nepilda līgumā noteiktos nosacījumus.

4.attēls. Aizdevuma portfelis un nokavēto aizdevumu īpatsvars

Mēs turpināsim tevi informēt par aizdevumu portfeļa kvalitāti katru mēnesi.