Aizdevuma portfeļa pārskats (2021. gada februāris)

Loan portfolio overview February

Februārī mēs turpinājām pilnveidot savu proaktīvo uzņēmējdarbības modeli, līdz ar to jau atkal pārsniedzot 10 milj.eiro finansēto apjomu, kas jau ir kļuvis par mūsu jauno standartu kopš 2020. gada augusta. Gan Somija, gan Igaunija sniedza spēcīgu ieguldījumu šajā sasniegumā, katra veidojot 1/3 no kopējā finansētā apjoma.

1. attēls. Finansēto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem

Arī aizdevumu atmaksas apjoms turpina augt, un mūsu aizņēmēji, neskatoties uz globālās pandēmijas ietekmi uz ekonomiku, joprojām realizē savus projektus. Februārī aizņēmēji atmaksāja 59 aizdevumus (8,1 milj. eiro) ar vidējo peļņu investoriem 10,5 % gadā.

2. attēls. Atmaksāto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem
3. attēls. Atmaksāto aizdevumu skaits un vidējā atdeve investoriem

Februāra otrajā pusē Igaunijā tika atmaksāta neliela daļa kavēto aizdevumu (0,05 milj. eiro). Neatmaksāto aizdevumu īpatsvars palielinājās par 1,7 procentpunktiem vairāku problemātisku Somijas aizdevumu dēļ, un pašlaik ir tas 7,7 %. Mēs sadarbojamies ar Somijas juridiskajiem un parādu piedziņas partneriem, lai atgūtu šos aizdevumus. Tā kā aizdevumi ir nodrošināti ar likvīdiem nekustamajiem īpašumiem, mēs neprognozējam kapitāla zaudējumus, bet novērojam, ka vietējo tiesību aktu dēļ aizdevumu atgūšanas process prasīs ilgāku laiku.

4.attēls. Aizdevuma portfelis un nokavēto aizdevumu īpatsvars

Mēs turpināsim tevi informēt par aizdevumu portfeļa kvalitāti katru mēnesi.