Aizdevumu portfeļa pārskats (2021. gada aprīlis)

Aprīļa finansējuma apjoms pārsniedza 14 milj. eiro, un Vācijas tirgus ir kļuvis par galveno mūsu platformas jauno projektu veicinātāju.

Mēneša laikā Vācijā finansējām aizdevumus 5,5 miljonu eiro apmērā, otrajā vietā pēc finansējuma apmēra ir Lietuva ar 3,9 milj. eiro. Mūsu ieguldītāju izcilais kredītportfelis pieauga līdz teju 150 milj. eiro.

1. attēls. Finansēto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem

Portfeļa apjoma pieaugums skaidrojams ar to, ka mūsu atmaksas summa bija mazāka nekā jauno finansēto aizdevumu summa. Aprīlī aizņēmēji atmaksāja aizdevumus 8,8 milj.eiro apmērā (kopā 64 aizdevumi ar vidējo atdevi 10,8 %).

2. attēls. Atmaksāto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem
3. attēls. Atmaksāto aizdevumu skaits un vidējā atdeve investoriem

Viens no Igaunijas neatmaksātajiem aizdevumiem, kura atmaksu (veiksmīgu izsoli) gaidījām, tagad ir atgūts (0,2 milj. eiro). Lietuvā mēs atguvām vienīgo neatmaksāto aizdevumu, pārdodot ieguldījumu (0,9 milj. eiro). Latvijā un Somijā aizdevumu atgūšanas procesos pēdējā mēneša laikā nebija vērojams būtisks progress.

Neatmaksāto aizdevumu īpatsvars ir samazinājies uz 7,1 %.

4.attēls. Aizdevuma portfelis un nokavēto aizdevumu īpatsvars

Mēs turpināsim tevi informēt par aizdevumu portfeļa kvalitāti katru mēnesi.