Aizdevuma portfeļa pārskats (2020. gada septembris)

Septembrī esam turpinājuši mūsu rekordlielos pārdošanas apjomus, finansējot 10,2 miljonus eiro. Kā arī, paredzam veselīgu aizņēmēju un ieguldītāju pieprasījumu pēc mūsu produktiem arī oktobrī.

1. attēls. Finansēto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem

Atmaksas maksājumi sasniedza gandrīz 8 miljonus eiro, un nesaskārāmies ar nevienu problēmu saistībā ar aidzevumu termiņu beigšanos – aizņēmēji lielākoties ir atraduši savu atmaksas risinājumu (pārfinansēšana, nodrošinājuma īpašuma pārdošana u.tml.). Kopumā, mūsu aizņēmēji ir atmaksājuši 68 aizdevumus, un atmaksāto aizdevumu atdeve bijusi 11,3 %.

2. attēls. Atmaksāto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem
3. attēls. Atmaksāto aizdevumu skaits un vidējā atdeve investoriem

Igaunijā, kuri kavēja maksājumu, nespēja izpildīt solīto. Šī iemesla dēļ esam uzsākuši aizdevuma līguma izbeigšanas procesus un uzsāksim izpildes tiesvedību (izsoles). Esam atguvuši aizdevumus  500 000. eiro apmērā Latvijā un Igaunijā. Šādu mēneša apjomu sagaidām arī turpmākajos mēnešos.

4.attēls. Aizdevuma portfelis un nokavēto aizdevumu īpatsvars

Mēs turpināsim informēt par jaunumiem EstateGuru aizdevumu portfelī katru mēnesi.