Aizdevuma portfeļa pārskats (2020. gada oktobris)

October loan portfolio overview

Mūsu pārdošanas apjoms oktobrī pieauga par 50 %, salīdzinot ar septembri, padarot šo par lielāko rekordmēnesi, kurā izsniedzām jaunus aizdevumus 15,2 milj. eiro apmērā, izmantojot mūsu platformu. Visaktīvākais bija Lietuvas tirgus, kur mūsu ieguldītāji finansēja aizdevumus 7,9 miljonu eiro vērtībā ar nodrošinājumu īpašumiem populārākajās pilsētu vietās.

1. attēls. Finansēto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem

Atmaksājumu apjojms oktobrī saglabājās veiksmīgs, kur ieguldītājiem tika atmaksāti vairāk nekā 9,8 milj. eiro no pamatsummas. Prcīzāk sakot, aizņēmēji atmaksājuši 73 aizdevumus, un to vidējā peļņa bija 10,7 %.

2. attēls. Atmaksāto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem
3. attēls. Atmaksāto aizdevumu skaits un vidējā atdeve investoriem

Mūsu komandas veiktās galvenās izmaiņas parādu piedziņas procedūrās un iestatīšanā pēdējos pāris mēnešos ir nodrošinājušas stabilu peļņu, un sagaidām, ka šī tendence turpināsies arī nākotnē. Oktobrī saņēmām trīs aizdevumu atmaksu 0,3 milj. eiro apmērā no Igaunijas un Latvijas. Pirmie saistību neizpildes gadījumi Somijā ir palielinājuši neizpildīto aizdevumu summu līdz 7,9 milj. eiro.

4.attēls. Aizdevuma portfelis un nokavēto aizdevumu īpatsvars

Mēs turpināsim informēt par jaunumiem EstateGuru aizdevumu portfelī katru mēnesi.