Aizdevuma portfeļa pārskats (2020. gada novembris)

November loan portfolio

Novembrī finansēto aizdevumu summa 14,8 milj. eiro apmērā apzīmē otro labāko mēnesi EstateGuru darbības vēsturē pēc oktobrī finansētajiem 15,2 milj. eiro. Ļoti interesanti ir tas, ka vislielākais aizdevumu skaits tika izsniegts mūsu jaunākajos tirgos – Somijā un Vācijā, kuros kopā tika izsniegta 1/3 daļa no visas kopējās aizdevumu summas. Šie dati sola labu rezultātu arī nākotnē.

1. attēls. Finansēto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem

Lai arī pasaules ekonomiskā situācija pasliktinās un Covid-19 pandēmijas otrais vilnis vēl turpinās, mūsu aizņēmēju finanšu stāvoklis joprojām ir stabils, un atmaksas līmenis ir ilgtspējīgs. Novembrī ieguldītājiem tika atmaksātas aizdevumu pamatsummas 10,7 milj. eiro apmērā. Mūsu aizņēmēji atmaksāja 59 aizdevumus, un atmaksāto aizdevumu vidējā peļņa investoriem bija teju 11 %.

2. attēls. Atmaksāto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem
3. attēls. Atmaksāto aizdevumu skaits un vidējā atdeve investoriem

Novembrī atgūto aizdevumu skaits pieauga līdz 43 aizdevumiem, un neatmaksāto aizdevumu apjoms samazinājās par gandrīz 1 milj. eiro. Galvenais veicinātājs šīm izmaiņām bija veiksmīga Igaunijas attīstības aizdevuma atgūšana Tiskre, kas tika pārdots. Mūsu riska komandas mērķis līdz gada beigām  ir samazināt neatmaksāto aizdevumu līmeni līdz aptuveni 5 %.

4.attēls. Aizdevuma portfelis un nokavēto aizdevumu īpatsvars

Mēs turpināsim informēt par jaunumiem EstateGuru aizdevumu portfelī katru mēnesi