Aizdevuma portfeļa pārskats (2020. gada augusts)

Spēcīgs komandas sniegums apvienojumā ar veselīgu pieprasījumu gan no aizņēmēja, gan no investora ir izraisījis rekordlielas aizņēmuma summas arī šomēnes. Kopumā līdz mēneša beigām tika izsniegti vairāk nekā 10 miljonu eiro vērti aizdevumi.

1. attēls. Finansēto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem

Turpinājās arī nesenā ārkārtas atmaksas tendence. Mūsu pirmie Vācijas projekta aizdevumi tika atmaksāti mūsu investoriem pirms termiņa (2 miljoni eiro), kā arī mēs atguvām vienu no lielākajiem neatmaksātajiem aizdevumiem mūsu aizdevumu laikā. Kopējā statistika vērojama šādi: aizņēmēji samaksāja 64 aizdevumus 10,2 miljonu eiro apmērā un atmaksāto aizdevumu atdeves likme bija 11,3 %. Turklāt EstateGuru investori kopš 2014. gada līdz šim ir nopelnījuši 17,8 miljonus eiro.

2. attēls. Atmaksāto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem
3. attēls. Atmaksāto aizdevumu skaits un vidējā atdeve investoriem

Kā minēts iepriekš, augusta laikā mēs veiksmīgi atguvām vienu no lielākajiem aizdevumiem mūsu neatmaksātajā portfelī. Konkrēti runājot, mūsu investoriem tika atmaksāts Miiduranna villas attīstības aizdevums, kura pamatsumma bija 0,9 miljoni eiro. Aizdevumam bija noklusējuma statuss vairāk nekā gadu. Atgūšanas process bija kulminācija vairāku iesaistīto pušu darbam, meklējot risinājumu, tostarp EstateGuru riska komanda, aizņēmējs, citi projekta kreditori un pircējs.

Papildus Miiduranna villas attīstības aizdevumam, Igaunijā tika pabeigti vēl divi atgūšanas gadījumi (0,2 miljoni eiro), un mēs sagaidām, ka septembrī tiks atmaksāti vismaz trīs neatmaksātie aizdevumi. Augustā 7 aizdevumi 0,7 miljonu eiro vērtībā netika atmaksāti.

4.attēls. Aizdevuma portfelis un nokavēto aizdevumu īpatsvars

Mēs turpināsim informēt par jaunumiem EstateGuru aizdevumu portfelī katru mēnesi.