Žvilgsnis į mūsų paskolų portfelį – Vasara 2018

Nuo EstateGuru įsteigimo, jau net 367 projektų, kurių bendra suma siekia 60 094 383 eurus, buvo finansuoti per platformą. Visi šie projektai buvo vykdomi penkiose valstybėse: Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Suomijoje ir Ispanijoje. Šiame tinklaraščio įraše mes Jums pateiksime trumpą bei informatyvią EstateGuru paskolų portfelio apžvalgą.

EstateGuru paskolų portfelį daugiausia sudaro 3-jų tipų paskolos: tarpinės, vystymo ir verslo paskolos. Tarpinės paskolos, tai trumpo laikotarpio nekilnojamo turto paskolos, kurios išlaisvina turto savininkui reikalingą kapitalą, kol randamas ilgalaikio finansavimo sprendimas. Vystymo paskola skirta nuosavybės plėtrai, į kurią įeina tiek statybos, tiek kasimo darbai, t.y. sklypo infrastruktūros vystymas, komunalinės paslaugos bei keliai. Verslo paskola – tai hipotekos paskola, kuri yra užtikrinama įmonei priklausančiu nekilnojamo turto įkeitiniu, ir kuri suteikia įmonės plėtrai reikalingą kapitalą.

Grafikas nr.: 1. EstateGuru paskolų portfelis pagal paskolų tipą (%)

Daugiau nei pusę EstateGuru paskolų portfelio sudaro tarpinės paskolos, apie ketvirtadalį užima verslo paskolos, ir kiek virš 1/4 paskolų portfelio atitenka vystymo paskoloms. Tai rodo, kokios populiaros yra tarpinės paskolos, skirtos finansuoti nekilnojamo turto vystytojų ir verslinikų kapitalo poreikį. Daugybę tarpinės paskolos  panaudojimo būdų aprašėme ankstesniame EstateGuru blogo įraše: „Kada naudoti tarpinę paskolą?

Na o dabar apžvelkime EstateGuru kiekvienos šalies paskolų portfelį.

Grafikas nr.:  2. EstateGuru paskolų portfelis pagal šalį (%)

Kadangi EstateGuru savo veiklą pradėjo Estijoje ir tik vėliau išsiplėtė į kitas valstybes, nenuostabu, kad didžiausias suteiktų paskolų skaičius yra būtent Estijoje. Šiuo metu šalis džiaugiasi ekonominiu pakylėjimu, o tai reiškia, kad daugelis nekilnojamo turto vystytojų naudojasi proga gauti finansavimą geromis sąlygomis. 67% EstateGuru bendro paskolų portfelio sutelkta Estijoje, 16% – Lietuvoje, ir 12% Latvijoje. 2018-aisiais EstateGuru išsiplėtė dar ir į Suomiją bei Ispaniją, o pirmieji projektai šių šalių rinkose jau yra pilnai finansuoti.

Be to, parengėme grafiką, vaizduojantį paskolų portfelį pagal paskolų statusą.

Grafikas nr.: 3. Paskolų portfelis pagal paskolų statusą (%).

Šiai dienai jau net 148 paskolos iš 367 yra grąžintos EstateGuru platformoje, o bendra grąžintų paskolų suma siekia 23,7 milijonų eurų. Tai sudaro net 36% bendro paskolų portfelio. 2 paskolos, kurių bendra vertė yra 360 000 eurų, šiuo metu turi „nemokios paskolos“ statusą, tačiau šiuo metu yra vykdomi jų įkeistų turtų pardavimo procesai. Vienas nemokus projektas buvo grąžintas ir investuotojai, investavę į šį projektą, uždirbo 13,72% grąžą.

EstateGuru siūlo užtikrintas paskolas

Visi projektai, esantys EstateGuru platformoje, yra užtiktinti įkeitiniu. Tuo atveju, jeigu paskolos gavėjas negalės išsimokėti savo paskolos, tai leistų EstateGuru užtikrinti, kad visi investuotojai vis tiek atgaus savo pinigus. Pagrindinė apsaugojimo priemonė, tai užtikrinimas, kad paskolai yra pritaikyta pirmos arba antros eilės hipoteka.

Grafikas nr.: 4. EstateGuru paskolų portfelis pagal apsaugos tipus (%).

Kaip matoma diagramoje, dauguma projektų, esančių EstateGuru platformoje, yra užtikrinti pirmos eilės hipoteka ir vos 7% bendro portfelio yra užtikrinti antros eilės hipoteka. Tai reiškia, kad dažniausiai EstateGuru priklauso visos teisės į įkeičiamą turtą.

Be to, visi įkeitiniai tai arba komercinis nekilnojamas turtas, gyvenamasis nekilnojamas turtas, arba žemė, o šių įkeitinių likvidumas visuomet yra aukštas. Tai yra patvirtina sekanti diagrama.

Grafikas nr.: 5. EstateGuru paskolų portfelis pagal įkeitinių tipą (%).

61% platformoje esančių projektų yra užtikrinti gyvenamojo nekilnojamo turto įkeitiniu, tai gali būti privatus namas ar butas (butai). Ketvirtadalis visų paskolų yra užtikrintas žemės sklypu, ir 14% yra užtikrinti komerciniu nekilnojamu turtu, tai  pavyzdžiui biurų erdvės ar sandėliai.

Projektų paskirstymas pagal regionus Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje

Visose trijose Baltijos valstybėse didžiausi vystymo projektai vyksta sostinėse ir aplink jas. Kadangi vis daugiau žmonių juda link didžiųjų miestų, nekilnojamo turto vystytojai įgauna galimybę pastatyti jiems namus ir biurus. Šis modelis pastebimas ir EstateGuru paskolų portfelyje. Pirmiausia aptarsime projektų pasiskirstymą pagal regionus Estijoje.

Grafikas nr.:  6. Projektų pasiskirstymas Estijoje (%).

Beveik ¾ Estijos projektų buvo įgyvendinti Taline ir jo apylinkėse. 14% ir 8% visų Estijos projektų buvo vykdomi kituose didžiuosiuose šalies miestuose –  Tartu ir Pärnu atitinkamai. Likę  8% bendro finansuoto portfelio pasiskirstė po likusią Estijos teritoriją.

Latvijoje pastebima panaši situacija – bendroje sumoje Ryga užima 82% portfelio, sekanti – Jūrmala su 13%. Likusiai Latvijos teritorijai priklauso visai nedidelė Latvijos paskolų portfelio dalis.

Grafikas nr.: 7. Projektų pasiskirstymas Latvijoje (%).

Lietuva pasižymi įvairesniu projektų pasiskirstymu, kadangi nuo Vilniaus beveik neatsilieka Kaunas, kuris užima apie ketvirtadalį viso paskolų portfelio. Kauno regionas sparčiai vystosi, o rinka tokiu pat sparčiu greičiu plečiasi. EstateGuru taip pat yra finansavę projektus Klaipėdoje ir kitose Lietuvos vietovėse.

Grafikas 8. Projektų pasiskirstymas Lietuvoje (%).

Apibendrinant, EstateGuru paskolų portfelis jau viršija 60 milijonus eurų bei auga kiekvieną dieną. Vidutinė grąža investuotojams šiai dienai sudaro 12.32%. 2018-aisiais planuojame atverti dar daugiau investavimo galimybių mūsų investuotojams – tiek išsiplėsdami į naujas valstybes, tiek didindami projektų skaičių Baltijos šalių regione.

Kilus klausimams dėl šio straipsnio, rašykite el.paštu info@estateguru.co