Paskolų portfelio apžvalga (2020m. gruodis)

December loan portfolio

2020-uosius užbaigėme parodydami labai gerus rezultatus gruodžio mėnesį, kuomet mūsų investuotojai finansavo 18,3 milijonų eurų vertės paskolas. Didžiausią indėlį įnešė Estija (8,5 mln. eurų), Vokietija ir Suomija (kartu 6,9 mln. eurų). Iš viso, mūsų platforma 2020 metais suteikė 120,2 milijonus eurų paskoloms, o tai rodo 50% padidėjimą, lyginant su 2019 metais (80,3 mln. eurų).

Per paskutinį 2020 metų ketvirtį mūsų paskolų gavėjai grąžino 133 paskolas (30,4 mln. eurų), o vidutinė grąža siekė beveik 11%. Dėl antrosios koronaviruso bangos šiek tiek dažniau vėluojama mokėti  paskolų įmokas, tačiau apskritai mūsų paskolų portfelis yra geros būklės ir nematome jokio reikšmingo paskolų gavėjų mokėjimo elgesio pablogėjimo.

2020 m. gruodžio mėn. mes susigrąžinome dvi nemokias paskolas: vieną Estijoje (0,25 mln. eurų), kitą – Latvijoje (160 tūkst. eurų). Per 2020 metus mūsų kredito rizikos komanda iš viso grąžino 5,2 milijono eurų paskolų. Kaip prognozavome, nemokių paskolų dalis iki 2020 m. pabaigos sumažėjo beveik iki 5%. 2019 m. pabaigoje nemokių paskolų dalis siekė 6,9%.

Skolų valdymo rezultatus teigiamai paveikė rizikos departamento restruktūrizavimas (naujoji kredito rizikos komanda labiau orientuota į tikslus nei anksčiau) ir aktyvus probleminių įkeistų nekilnojamojo turto objektų pardavimas. 2019 m. pabaigoje mes taip pat patobulinome savo kredito politiką (sustiprėjo požiūris į paskolų gavėjų ir garantijų analizę), dėl ko 2020 m. kilo mažiau problemų dėl paskolų. Mes didžiuojamės, kad mūsų išorinis skolų išieškojimo partneris Latvijoje grąžino mums pirmąsias nemokias paskolas ir, kad mes dabar esame sudarę bendradarbiavimo sutartis teisės reikalams visose šalyse, kuriose dirbame.

Per 2020 metus supratome, kad kantrybė yra vienas iš svarbiausių veiksnių, susijusių su pradelstomis paskolomis, norint susigrąžinti paskolas investuotojams neprarandant pagrindinio kapitalo. Nors per pirmąją koronaviruso bangą pradelstų paskolų portfelis labai išaugo, daugeliu atvejų mes neskubinome šios procedūros, tačiau suteikėme paskolų gavėjams papildomo laiko mokėjimams atlikti. Todėl tokiu būdu savanoriškai buvo parduota daugiau įkeistų nekilnojamojo turto objektų, o paskolos grąžintos su didesne grąža. 

2021 metais sieksime išlaikyti tą patį paskolų išieškojimo tempą ir daugiau dėmesio skirti ilgalaikių skolų procedūroms. Mūsų klientų aptarnavimo ir skolų tvarkymo specialistai siekia pagerinti informaciją investuotojams apie paskolų naujoves. Bendrai, ateinančiais metais nenumatome jokių reikšmingų neigiamų paskolų portfelio pokyčių. 

Apie mūsų kreditų portfelio kokybę mes Jus informuosime kiekvieną mėnesį.