Kaip suprasti paskolų klasifikavimą ir rizikingumą?

EstateGuru paskolos yra užtikrintos nekilnojamuoju turtu ir dažniausiai su pirmosios eilės hipoteka. Priimdami sprendimą investuoti į skolą ar paskolas, labai svarbu suvokti rizikas ir žinoti, kaip veiks Jūsų investicijai suteiktas užstatas, jei kas nors nutiks ne taip.

Ne visos skolos yra lygios, ir tai paprastai žymima skolų klasifikavimo sistema. Šiame tinklaraštyje apžvelgsime reitingų tipus, su kuriais paprastai susiduriama sutelktinio finansavimo sektoriuje. Patogumo dėlei mes juos išvardinimo nuo saugiausių iki rizikingiausių.

Pirmaeilė skola

Pirmaeilė skola, yra skola, kuriai teikiama pirmenybė prieš kitą žemesnės eilės skolą. Paprastai ji būna užtikrinta nekilnojamojo turto įkeitimu, kuris, kaip manoma, turi didesnę vertę nei skola, o įsipareigojimų neįvykdymo ar likvidavimo atveju turi būti grąžintas pirmiausia. EstateGuru paskolų pirmaeilė skola yra užtikrinama pirmosios eilės hipoteka.

O kai EstateGuru kontekste kalbame apie įkeitinius, turime omenyje nekilnojamąjį turtą. Tai turėtų būti aišku, nes įmonės taip pat gali pateikti atsargas, gautinas sumas, techniką kaip įkeitinius, tačiau likvidavimo atveju tik nekilnojamasis turtas turi didelę vertę.

Praktikoje tai reiškia, kad prieš išmokėdami lėšas paskolos gavėjui, jie turi sudaryti sutartį su mūsų apsaugos agentu notarų biure, kad sukurtų hipoteką nekilnojamajam turtui. Ši hipoteka bus laikoma tol, kol bus visiškai grąžinta paskola. Įsipareigojimų nevykdymo ar nesumokėjimo atveju ši tvarka leidžia mums pradėti priverstinio išieškojimo procedūras. Tada šis nekilnojamasis turtas būna parduodamas aukcione siekiant atgauti investuotojų lėšas. Ši pirmaeilės skolos forma laikoma saugiausia investuotojams, tačiau, atvirkščiai, jos grąžos norma paprastai yra mažesnė nei toliau išvardytų rizikingesnių skolos tipų.

Subordinuota skola

Subordinuotų skolų turėtojams paprastai suteikiamas kitas įkeitinys nei pirmosios eilės hipoteka įkeistas turtas. Tai gali antrosios eilės hipoteka, verslas, įranga ar kitas turtas. Jei paskola nevykdo įsipareigojimų, subordinuotosios skolos turėtojams bus grąžinta tik įvykdžius visus įsipareigojimus pirmesnės eilės skolininkams. Didesnis subordinuotosios skolos rizikos laipsnis reiškia, kad investuotojai paprastai tikisi geresnės investicijų grąžos. EstateGuru turi tik keletą paskolų su antrosios eilės hipoteka nekilnojamajam turtui.

Akcijos

Investavimas į įmonės akcijas bei dalijimasis pelnu ar pajamomis gal būti gera idėja jei projektas yra sėkmingai, tačiau svarbu suprasti kurioje eilėje yra akcininkai grąžinimo hierarchijoje. Likvidavus įmonę, pirmiausia grąžinama pirmaeilė skola, po to subordinuota skola. Tik sumokėjus šias skolas, visi likę pinigai ar lėšos gali būti paskirstyti tiesioginiams investuotojams ar akcijų savininkams.

Jei pažvelgsite į naujausias naujienas Estijos sutelktinio finansavimo rinkoje, pamatysi kad daugiausia subordinuotosios ir kapitalo investicijos nevykdė savo įsipareigojimų konkurentų platformose, o tokiu atveju kapitalo praradimas greičiausiai yra neišvengiamas.

Kaip tai veikia EstateGuru?

Kai paskolos gavėjas kreipiasi į EstateGuru dėl paskolos, vienas iš pirmųjų mūsų uždavinių yra atlikti išsamų rizikos vertinimą. Mes apžvelgiame verslo planą, paskolos gavėjo patirtį ir analizuojame, ar jo projektas atitinka mūsų griežtus gyvybingumo reikalavimus. Įsitikinę, kad mūsų griežti standartai buvo įvykdyti, apsvarstysime pasiūlyto įkeisti turto vertę. Kadangi mes dirbame nekilnojamojo turto srityje, dažniausiai užstatas yra vystomas turtas, tačiau mes priimame ir kitą nekilnojamąjį turtą. Čia mes apskaičiuojame turto ir paskolos santykį (LTV).

Nors teoriškai nekilnojamojo turto vertė gali būti 100 000 EUR, būtų labai rizikinga siūlyti paskolą lygią visai turto vertei. Taigi mes paprastai siekiame, kad LTV santykio, kuris manome, galėtų būti atgautas aukcione.

Tai, kad mes apsaugome paskolas pirmos eilės hipoteka, reiškia, kad mūsų investuotojai turi pirmumą į pajamas iš įkeisto turto pardavimo, kai paskolos gavėjas nevykdo įsipareigojimų ir pirmiausia atgauna savo lėšas iš užstato pardavimo. Laikydamiesi šios praktikos ir griežtai valdydami LTV, mes galėjome veikti daugiau nei ketverius metus, neprarasdami investuotojų lėšų.

Visais atvejais, kai paskola nevykdė įsipareigojimų, mums pavyko susigrąžinti visas lėšas, ir nors paskolų nevykdymas akivaizdžiai kelia nerimą bet kuriam investuotojui, skolos pirmumo teikiamas saugumas turėtų suteikti jiems ramybę.