Individualios strategijos nustatymų vadovas

IS 1200x675 LIT 2

Investavimo strategijos – naujausia automatinio investavimo versija- suteikia naudotojams tris skirtingas automatinio investavimo strategijas Estateguru platformoje. Nors subalansuotos ir konservatyvios parinktys jau yra sukurtos atitinkamai drąsesniems ir rizikos vengiantiems investuotojams, pasirinktinė parinktis leidžia tiksliai nustatyti parametrus, kad jie tiksliau atspindėtų jūsų investavimo stilių. Šiame vadove išsamiau apžvelgsime pasirinktinę strategiją ir kaip ją nustatyti.

Pasirinkite Individualią strategiją

Norėdami pasirinkti Individualią strategiją, turite prisijungti prie savo paskyros, pereiti į puslapį Investuoti ir spustelėti Mano strategija, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

1 1

Pasirinkite Individualią strategiją spustelėdami Peržiūrėti informaciją, kaip parodyta toliau.

strategija 1

Dabar galite pritaikyti parametrus, pagal kuriuos bus nustatoma, į kokius projektus bus automatiškai investuojamos jūsų lėšos. Toliau apžvelgsime kiekvieną parametrą išsamiau.

Pasirinkite savo parametrus

nustatymai

Pagrindiniai nustatymai

Palūkanų norma: naudodami paslankia juosta pasirinkite palūkanas, kurias norite gauti už finansuojamas paskolas. Visos paskolos, už kurias grąžinamos mažesnės palūkanos nei jūsų nustatytos, bus atmestos. Taigi, jei pasirinksite 10 %, jūsų lėšos bus investuojamos tik į tokią ar didesnę palūkanų normą siūlančias paskolas.

Paskolos laikotarpis: naudodamiesi slankikliu nustatykite norimų finansuoti paskolų grąžinimo laikotarpį. Visos paskolos, kurių grąžinimo laikotarpis yra ilgesnis už jūsų nurodytą laikotarpį, nebus įtrauktos.

Šalys: Čia galite pasirinkti šalis, į kurias norite automatiškai investuoti. Estateguru platformoje skelbiami Estijos, Suomijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Portugalijos, Ispanijos, Suomijos, Vokietijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės projektai. Jei nenorėtumėte investuoti į kurią nors iš šių rinkų, išskleidžiamajame meniu panaikinkite varnelę šalia atitinkamos šalies.

Paskolos tipas: Estateguru suteikia paskolos gavėjams galimybę rinktis tarp tarpinės, verslo arba plėtros paskolos. Galite pasirinkti, ar norite finansuoti vieną, dvi ar visas šias paskolų rūšis, pažymėdami langelius šalia pageidaujamo (-ų) varianto (-ų).

Grąžinimo tipas: šis nustatymas lems paskolų, į kurias norite investuoti, grąžinimo grafikus. Galite rinktis investuoti į visas paskolas, į paskolas, kurių pagrindinės sumos ir palūkanų grąžinimas termino pabaigoje, paskolos, kurių pagrindinė suma termino pabaigoje, bet palūkanos mokamos paskolos laikotarpiu.

LTV: LTV arba paskolos ir vertės santykis – tai paskolos vertės, išreikštos nekilnojamojo turto įkaito vertės procentine dalimi, matas. Paprastai kuo mažesnis LTV santykis, tuo mažesnė rizika. Čia galite pasirinkti didžiausią procentinę dalį. Jei platformoje esančio projekto numatoma LTV (visuose projekto etapuose) bus didesnė už jūsų nustatytą ribą, jis bus atmestas.

Daugiau informacijos apie LTV ir jo reikšmę rasite skyriuje Viskas, ką reikia žinoti apie etapines paskolas ir sudedamajį paskolos ir įkeičiamo turto santykį.

Maksimali vienos paskolos pozicija: Šis nustatymas nustato didžiausią sumą, kuri bus investuojama į vieną paskolą. Atkreipkite dėmesį, kad jei jūsų sąskaitoje esančios lėšos yra mažesnės už čia nurodytą sumą, jos nebus investuojamos, o bus klasifikuojamos kaip laukiančios, kol bus pridėta papildomų lėšų.

Užstatas: čia galite pasirinkti, ar investuoti į projektus, užtikrintus pirmos eilės hipoteka, ar į projektus, užtikrintus antros eilės hipoteka. Pirmos eilės hipotekos turėtojai turės pirmumo teisę į įplaukas tais atvejais, kai užstatas parduodamas aukcione po įsipareigojimų nevykdymo. Antrosios eilės hipoteka suteikia jums teisę į pardavimo pajamas tik po to, kai pirmosios eilės kreditoriams bus sumokėta tai, kas jiems priklauso.

Daugiau informacijos apie pirmos ir antros eilės hipotekas rasite mūsų vadove Kaip suprasti paskolų klasifikavimą ir rizikingumą?

Įtraukite refinansavimo paskolas: Čia galite pasirinkti, ar norite investuoti į platformoje esančias refinansavimo paskolas. Refinansavimas vyksta tada, kai esamas skolinis įsipareigojimas pakeičiamas nauju, su kitomis sąlygomis ir kita palūkanų norma. Tai taikoma tik paskolų, kurias iš pradžių išdavė „Estateguru“, refinansavimui, o ne bankų ar kitų finansų įstaigų iš pradžių išduotų paskolų refinansavimui.

Etapinės paskolos


Įtraukite etapo paskolas: jei pasirinksite taip, Investavimo strategijos galės investuoti į tą patį projektą skirtingais jo vystymo etapais. Atkreipkite dėmesį, kad pasirinkus ne, projektai, į kuriuos įtrauktos etapo paskolos, nebus pašalinti, o bus užtikrinta, kad investuosite tik į vieną projekto etapą.

Ekspozicija vienam projektui: Jei pasirinkote investuoti į etapo paskolas, šiuo nustatymu galite nustatyti bendrą sumą, kurią norite investuoti į visą projektą. Investavimo strategijos neinvestuos daugiau nei nustatyta suma į vieną projektą.

Paskolos gavėjas


Ekspozicija vienam paskolos gavėjui: tais atvejais, kai vienas skolininkas siekia gauti lėšų keliems projektams, šis nustatymas apribos bendrą į tą skolininką investuojamą sumą visoms jo siekiamoms paskoloms. Galite pasirinkti investuoti į visas vieno skolininko paskolas arba nustatyti sumą, kurią viršijus papildomos lėšos nebus investuojamos.

Lėšų paskirstymas


Investuoti į šiuo metu atidarytas paskolas: Jei čia pasirinksite taip, kai tik jūsų strategija bus aktyvuota ir atsiras lėšų, „Investavimo strategijos“ pradės investuoti į atviras paskolas, atitinkančias jūsų kriterijus, net jei jos buvo paskelbtos prieš įjungiant „Investavimo strategijas“. Jei pasirinksite ne, bus finansuojamos tik tinkamos paskolos, kurios paskelbtos po to, kai įjungėte „Investavimo strategijas“.

Investuoti visas turimas lėšas: Jei pasirinksite taip, bus galima investuoti visas jūsų turimas lėšas, net jei jų suma bus mažesnė už sumą, nustatytą investuoti į vieną paskolą. Arba galite pasirinkti sumą, kuri bus neinvestuojama.

Baigę derinti parametrus, kad sukurtumėte savo pasirinktinę strategiją, galite matyti apžvalgą, kiek paskolų atitiktų jūsų kriterijus per praėjusius šešis mėnesius, prognozę, kiek paskolų atitiks jūsų kriterijus kitą mėnesį, ir kiek per tą laiką galite tikėtis investuoti. Ją rasite šiek tiek žemiau puslapyje (žr. paveikslėlį toliau).

investavimo salygos

Aktyvuokite Individualią strategiją


Norėdami aktyvuoti strategiją, perskaitykite sąlygas ir pažymėkite, kad su jomis sutinkate, pažymėdami langelį. Tada tiesiog spustelėkite taikyti strategiją ir į atsiradusį laukelį įveskite savo slaptažodį. Jei įjungėte investavimo strategijas ir jūsų sąskaitoje yra lėšų, viskas paruošta. Jei to nepadarėte, strategija bus užregistruota kaip laukianti, kol tai padarysite.

Jei kada nors susimąstysite, kodėl automatiškai neinvestavote į tam tikrą projektą, projekto puslapyje esančiame skyrelyje „Mano investicijos“ matysite rodomą (-as) priežastį (-is).