Sijoitusstrategian mukauttaminen muuttuvassa maailmassa

Tänään, lähes puolitoista vuotta Covid-19-kriisin alkamisen jälkeen, olemme joutuneet mukautumaan uusiin olosuhteisiin kaikilla elämän osa-alueilla. 

Kuten aina, on olemassa sekä taloudellisia voittajia että niitä, jotka joutuvat kääntämään uuden sivun ja aloittamaan alusta. On jopa monia yrityksiä, jotka julkaisevat ennätystuloksia kuukausi kuukauden perään. Kiinteistöala on yksi voittavalla puolella olevista aloista. Myös EstateGuru liikkuu eteenpäin voimakkaassa myötätuulessa. Olemme niin menestyneitä kuin käyttäjämmekin. Hyvällä huolenpidollaan riskienhallintaryhmämme on jatkuvasti edesauttanut sitä, että alustan riski-tuotto-suhde on hyvässä tasapainossa, ja että myönnettyjen lainojen ja luotonvalvonnan laatu eivät kärsi nopeasta kasvusta.

Kiinteistöalalla voidaan odottaa vakaata kasvua niin kauan kuin keskuspankit jatkavat seteleiden painamista talouden elvyttämiseksi. Arvopaperi- ja kiinteistömarkkinat pitävät asemansa ensisijaisina vaihtoehtoina hyvää tuottoa etsiville sijoittajille niiden riski-tuotto-suhteesta ja likviditeetistä johtuen.

Vaikka kaikki omaisuusluokat eivät ole suoraan verrattavissa, on omaisuuden hajauttaminen aina ratkaisevan tärkeää. Tarkastellaan suoria kiinteistösijoituksia verrattuna joukkorahoitusalustoihin ja yksittäisiä arvopaperisijoituksia verrattuna usean osakkeen indeksirahastoihin.

Eri strategioiden hyvät ja huonot puolet

Vuokra-asunto voi olla erinomainen sijoitus, jos sinulla on halu hoitaa omia kiinteistöjäsi. Asuntolainojen korot ovat olleet viime aikoina historiallisen alhaalla, joka voi tehdä ajasta otollisen hankkia uusia kiinteistöjä, vaikkakin epävakaa taloustilanne saattaa vaikeuttaa niiden tosiasiallista hoitamista työttömyyden aiheuttaessa mahdollisia häiriöitä vuokranmaksussa.

Lähteäksesi tälle reitille on sinun valittava oikea kiinteistö, hankittava rahoitus tai ostettava kiinteistö suoraan, ylläpidettävä sitä ja hoidettava asiat vuokralaisten kanssa. Voit menestyä erittäin hyvin, jos teet fiksuja hankintoja. Et kuitenkaan pääse nauttimaan omaisuuden ostamisen ja myymisen helppoudesta arvopaperimarkkinoilla internetin välityksellä, tai kiinteistösijoitustesi myymisestä joukkorahoituksen jälkimarkkina-alustalla. Saatat jopa joutua sietämään ajoittaisia puheluita rikkoutuneesta putkesta kahdelta aamuyöllä.

Perusteellisen analyysin ja aiemman kokemuksen avulla erinomaisen pääomasijoituksen tai ihanteellisen kiinteistökohteen löytäminen on kuitenkin mahdollista. Vain yhteen kohteeseen tai yritykseen sijoittamisen huono puoli on se, että saatat ottaa liian ison riskin ja olla hyvin haavoittuvaisessa asemassa, mikäli jotain odottamatonta tapahtuu. Esimerkiksi ostamalla vain Applen osakkeita saatat tehdä hyvät kaupat, mutta turvallisempaa olisi sijoittaa S&P 500 -indeksiin, sillä se perustuu noin viiteensataan suurimpaan amerikkalaiseen yritykseen, käsittäen siten monia maailman menestyneimmistä yrityksistä. Kuten lähes mikä tahansa rahasto, S&P 500 -indeksirahasto tarjoaa välittömän hajautuksen, antaen sinulle mahdollisuuden omistaa osa kaikista noista yrityksistä. Rahasto sisältää yrityksiä kaikilta aloilta, tehden siitä monia muita sijoituksia joustavamman.

Mitä kiinteistöihin tulee, kyllä, voit löytää todella kivan huoneiston tai talon vuokratulojen hankkimiseksi ja tehdä hyvää tuottoa. Voit löytää vielä erinomaisen vuokralaisenkin, mutta silti on mahdollista, että ”onni” kääntyy ja joudut kamppailemaan ennalta-arvaamattomien ongelmien kanssa. Riskien hajauttamisen kannalta on viisaampaa, että kiinteistösektori on mukavasti edustettuna salkussa muiden sijoitusten rinnalla vain yhteen kohteeseen sijoittamisen sijaan.

On muutamia asioita, jotka jokaisen sijoittajan kannattaa huomioida ennen sijoituksen tekemistä. Yritykseen liittyvien riskien lisäksi liittyy jokaiseen sijoitukseen ennalta-arvaamattomia riskejä, kuten alan yleinen kunto taloustilanteiden vaihdellessa. On kuitenkin olemassa paljon tietoa, joka sijoitusta tehdessä säästää päänvaivalta tulevaisuudessa asettamatta epärealistisia odotuksia.

Alustan kautta sijoittamisen hyödyt

Toisin kuin monien samankaltaisen alustojen, EstateGurun ensimmäinen ja suurin etu on se, että sen kaikki käyttöpääomalainat on turvattu vakuudella. Miksi tämä on tärkeää? Kokeneinkaan riskienhallitsija ei voi ennakoida kaikkia hankkeeseen liittyviä riskejä, ja meidän on oltava valmistautuneita myös siihen, että jotkin alustan kautta rahoitetuista hankkeista eivät ole menestyksellisiä. Tällaisessa tapauksessa voimme välttää tappiot myymällä vakuuden. Lisäksi yrityksemme on viime vuosina investoinut tiimiinsä ja resursseihinsa pitääkseen hankkeiden laadun korkeana. Tiedämme kuinka toimia pahimmassa mahdollisessa tilanteessa, ja kuinka auttaa lainanottajia, kun he törmäävät hankaluuksiin. Voit lukea tarkalleen, miten velkamenettely toimii täällä.

Meiltä kysytään usein, miksi ihmiset tulevat korkeampien korkojen alustalle pankista rahoituksen hankkimisen sijaan. Pääsyy on hyvin yksinkertainen – pankkien riskihalu ja sääntely estävät nopean menettelyn. Pankeilla ei ole kykyä rahoittaa hanketta muutamassa päivässä. Lisäksi alustamme suuresta sijoittajamäärästä johtuen se tarjoaa lainanottajalle rahoituksen lisäksi ilmaista markkinointia hankkeelleen. Säännöllisesti on tapahtunut sitä, että rakennushanketta lainalla tukenut sijoittaja on esimerkiksi myös ostanut asunnon samasta kohteesta. Koska EstateGuru tarjoaa hankkeita kahdeksasta eri maasta, se tarjoaa myös helpoimman keinon ’omistaa’ kiinteistöjä ulkomailta, joka on muuten melko monimutkaista.

Palaten aiemmin aloitettuun vertailuun, suosittelemme riskien ja houkuttelevan tuottoennusteen lisäksi kiinnittämään huomiota sijoituskustannuksiin. Arvopaperimarkkinoilla toimiminen sisältää sekä transaktio- että tilinhallintakuluja, jotka kaikki pienentävät sijoittajan lopullista nettotuottoa. Sijoitustarkoituksiin hankitut kiinteistöt aiheuttavat myös kiinteitä kustannuksia. Pahimmassa mahdollisessa tapauksessa esimerkiksi epäonnistunut vuokralaisen valinta voi aiheuttaa myös suuria kuluja.

EstateGuru-alustan avulla voit saavuttaa hyvän hajautuksen ja alan turvallisimmat mahdolliset sijoitukset vain 50 euron alkuosuudella ja ilman lisäkustannuksia. Tähän melkein kaikilla on varaa. Toinen erittäin tärkeä seikka EstateGuru-alustalla sijoittamisen puolesta on se, että kaikki alustavat työt, sekä lainan ja lainanottajan tausta- ja riskianalyysit on jo tehty sijoittajan puolesta. Kaikki rahoitusta hakevat hankkeet eivät pääse alustalle. Notarisoidut transaktiot on myös tehty helpoksi sijoittajalle. Laina valmistellaan suurella tarkkuudella. Sijoittajan ei tarvitse huolehtia asuntolainoista tai muista sopimusjärjestelyistä. Jos haluat tehdä elämästäsi erityisen miellyttävää, voit ottaa EstateGuru-käyttäjälläsi käyttöön Auto Invest -ominaisuuden, joka tekee sijoitukset puolestasi täsmälleen asettamiesi kriteerien mukaisesti. Näin saat vain muutamassa kuukaudessa järkevästi hajautetun kiinteistölainasalkun, joka tuottaa ylimääräistä rahaa ilman suurta vaivaa. Sovellus on kuin pankkien tarjoama kasvutili arvopapereille. Kuitenkaan toisin kuin arvopaperisalkku, Auto Invest -ominaisuus ei tuota transaktiomaksuja tai kiinteitä kuluja, joka varmistaa sen, että kaikki lainakuvauksessa korkona näkyvä tuotto hyvitetään tilillesi täsmällisessä määrässään. Lisäksi käyttämällä Auto Invest -ominaisuutta voit varmistaa, ettei alustalle ilmestyvä hanke mene sinulta ohi sijoittajien kiinnostuksen ja nopeuden vuoksi. Jos kuitenkin haluat tutustua hankkeisiin ja tehdä valintoja itse, manuaalinen sijoittaminen eri hankkeisiin pysyy sinulle vaihtoehtona.

Kairi Veere – sijoittajasuhdekoordinaattori

Kaikki sijoitukset, mukaan lukien kiinteistöt, ovat luonteeltaan spekulatiivisia, ja niihin liittyy huomattava tappioriski. Kannustamme sijoittajiamme sijoittamaan huolellisesti. Kannustamme myös sijoittajia hankkimaan henkilökohtaista neuvontaa ammattimaiselta sijoitusneuvojalta ja tekemään riippumattomia tutkimuksia ennen julkaisemamme tiedon perusteella toimimista.