Mitä EstateGurun institutionaalisista sijoittajista tulee tietää

Willem Reddingius - EstateGuru’s Director of Capital Markets

Institutionaalisilla sijoittajilla on tärkeä rooli EstateGurun liiketoimintamallissa, joten on tärkeää ymmärtää, miten he täydentävät yksityissijoittajiamme kilpailemisen sijaan.

EstateGurun kasvun jatkuessa ja sen laajentuessa yhä useampiin maihin, olemme laajentaneet sijoittajakuntaamme ottamalla mukaan yhä useampia institutionaalisia sijoittajia.

Kukaan ei ole parempi valaisemaan strategiaa institutionaalisten sijoittajien osalta kuin EstateGurun pääomamarkkinoiden johtaja, Willem Reddingius.

Hän antoi äskettäin haastattelun P2P Empirelle heidän suositussa Talks-showssaan (jonka voit katsoa kokonaisuudessaan alta). Tässä muutamia kohokohtia keskustelluista aiheista, joiden pitäisi luoda sinulle hyvä yleiskuva instituutioiden roolista EstateGurun toimintamallissa.

Otathan huomioon, että haastattelu on englanniksi:

Tässä kerromme olennaisimmat asiat institutionaalisista sijoittajista EstateGurulla.

Miten EstateGuru määrittelee institutionaaliset sijoittajat

Institutionaalisen sijoittajan perusmäärittely on osapuoli, joka tarjoaa tai hallinnoi rahaa ammattimaisesti. Esimerkkejä sellaisista ovat eläkerahastot, vakuutusyhtiöt, omaisuudenhoitajat, pankit, velkarahastot sekä hedgerahastot. Perusmäärittely ei liity sijoitettuun rahamäärään.

Miksi institutionaaliset sijoittajat ovat tärkeitä

On olemassa useita syitä, miksi institutionaalisten sijoittajien määrän lisääminen on tärkeää; etenkin se, että he antavat EstateGurulle mahdollisuuden kasvaa huomattavasti nopeammin, mikä mahdollistaa myös laajemman tarjonnan sijoittajille ja lainanottajille. Käytettävissä olevan pääoman kasvu antaa meille mahdollisuuden myöntää suurempia lainoja useammilla lainkäyttöalueilla. Ja mukana on myös yhtiön maineeseen liittyvä tekijä. Suurten ja vakiintuneiden kumppanien käyttö lisää EstateGurun uskottavuutta, sekä toimii tarjoamamme laadun ja arvon takeena.

Institutionaalisten sijoittajien mukaantuloprosessi

Vaikka kaikki sijoittajat vaativat due diligencen, varsinainen prosessi eroaa huomattavasti eri sijoittajien välillä. Tyypillisesti uuden institutionaalisen sijoitustoiminnan aloittaminen edellyttää pitkää ja monimutkaista prosessia. Institutionaaliset sijoittajat suorittavat tarkan due diligencen, kun taas oikeudellinen prosessi ja sääntelyprosessi ovat sekä yksityiskohtaisia että monimutkaisia, ja mukana on varsin monia osapuolia.

Mitä asioita institutionaaliset sijoittajat tarkastelevat harkitessaan EstateGurua

Institutionaaliset sijoittajat ottavat monessa suhteessa huomioon samoja asioita kuin yksityissijoittajatkin, ja lähtökohtana ovat aina johtoryhmän vahvuus sekä kokemus. He punnitsevat johtoryhmän kertynyttä kokemusta, aikaa, jonka johtoryhmän jäsenet ovat toimineet yhdessä, sekä saavutettuja tuloksia. Aivan kuten yksityissijoittajien kohdalla, on voitava luottaa tiimiin, jonka haltuun rahansa antaa. Tietenkin myös alustan saavuttamat todelliset tulokset, odotettu tuotto sekä rahojen saamisen töihin nopeus ja projektien määrä ovat tärkeitä seikkoja.

Tämän lisäksi on yksityiskohtaisempia tekijöitä, kuten lainmukaisuus, vaatimustenmukaisuus, sääntely, vakuudet, rakenne, IT-alusta sekä tietoturva, jotka niin ikään ovat tärkeitä seikkoja.

Millaisia sijoitusstrategioita institutionaaliset sijoittajat noudattavat?

On useita erilaisia strategioita, jotka riippuvat suuresti institutionaalisen sijoittajan tyypistä. Joillakin heistä on oma fintech-/lainausalustastrategiansa, kun taas toisia houkuttelee tarjoamamme kiinteistönäkökulma. Suurta osaa ohjaavat sääntely-ympäristö, markkinoiden suuri likviditeetti sekä siitä seuraava tuoton etsiminen.

Kuinka suuri prosenttiosuus kaikista sijoituksista tulee instituutioilta?

Kyseessä on toistaiseksi pieni, mutta kasvava osa rahoitusta. Ajan mittaan odotamme institutionaalisen rahoituksen muodostuvan merkittäväksi osaksi rahoituslähteitämme.

Heikentääkö tämä yksityissijoittajien asemaa?

Ei. Käytäntömme on aina se, että yksityissijoittajilla on yhtäläiset mahdollisuudet sijoittaa jokaiseen lainaan. Tarkemmin sanottuna, kukin laina rahoitetaan molemmista lähteistä, mikäli se on mahdollista. Se, että pystymme tarjoamaan enemmän ja isompia lainoja, tulee itse asiassa olemaan merkittävä positiivinen etu yksityissijoittajillemme.