Miksi vahvistamme maksuprosessiamme

EstateGurulla on yli 50 000 sijoittajaa ja luku kasvaa nopeasti. Sijoittajamme tulevat monista eri maista, joilla on hyvin erilaisia säädöksiä yksityisten sijoittajien suojaamiseksi ja vaatimuksia maksupalvelujen välittäjille.

Vaikka joukkorahoituksella ei vielä ole yleiseurooppalaista lainsäädäntöä, meillä on verrattain hyvä käsitys siitä, mistä hyvä käytäntö koostuu, ja mitä vaatimuksia tulevaisuudessa seuraa:

 • Varojen säilyttämistä turvallisesti ja erillään
 • Rahan liikkeiden tekemistä läpinäkyviksi ja jäljitettäviksi
 • AML eli rahanpesun vastaisen lain ja KYC eli Tunne asiakkaasi -käytäntöjen noudattamista
 • Maksujen turvaamista

Tutustuessamme syvemmin EstateGurun eri palvelualueisiin, voi nähdä kaksi eri toiminta-aluetta, joissa työskentelemme kovasti menestyäksemme muita paremmin:

 • Kiinteistölainoihin sijoittaminen – sekä yksityiset että organisaatiosijoittajat. Sijoittamisen ja sijoitustuoton helppoutta.
 • Kiinteistölainojen löytäminen ja valitseminen alustalle– riskienhallinnan, lainojenhallinnan, raportoinnin ynnä muun tarjoamista. Korkealaatuinen portfolio ja tehokas velkahallinta

Eli, pääliiketoimintamme fokus on sijoittamisessa ja lainoissa, mutta on olemassa myös kolmas, näkymätön osa – Maksuliikenteen hallinta.

Tämä on se liiketoiminnan osa, joka täytyy tuottaa korkeimpien standardien mukaisesti, eri maat huomioon ottaen ja operationaalisesti tehokkaalla tavalla. Olemme tehneet vuosikausia töitä tällä saralla, mutta vaihtuvat säädökset (LHV Bank ei kelpaa paikallisille viranomaisille kaikissa toimintamaissamme) ja kasvusuunnitelmamme ovat saaneet meidät ottamaan avuksemme vahvan kumppanin maksujen hallintaan.

EstateGuru teki aloitteen maksupalvelujen tarjoajan vaihtamisesta ollakseen täysin yhteensopiva sekä EU-direktiivien että kansallisten säännöksien kanssa, meidän tapauksessamme erityisesti Saksan, Suomen ja Liettuan. Koska EstateGuru ei ole maksulaitos eikä maksupalvelujen tarjoaja, meidän on käytettävä kumppania, jolla on lupa vastaavaan toimintaan.

Tutkittuamme lukuisia maksupalvelujen tarjoajia liiketoiminnan kypsyys, teknologiset ominaisuudet, lainsäädännön tietotaito, ja liiketoiminnan ehdot -näkökulmista, päätimme valita Lemonwayn, https://www.lemonway.com/en/, pääasialliseksi maksupalvelujen tarjoajaksemme EstateGurulla. Lemonwayn ansiosta toimintamme on harmoniassa PSD2-sääntelyn sekä paikallisen sääntelyn kanssa kaikissa EstateGurun toimimaissa.

Odotuksia parantuneesta maksuprosessista sekä Lemonwaystä

Odotuksemme Lemonwayn maksupalvelua kohtaan ovat korkeat. Odotamme saavamme maksupalvelun, jolla on:

 • Takuu lainsäädännön noudattamisesta
 • Turvatut maksut
 • Nopeat ja helpot maksut useiden pankkien kanssa
 • Mahdollisuus lisätä muita maksuvaihtoehtoja saatavilla olevien liitännäissovellusten kautta (kortit, paikalliset pankkilinkit jne.)
 • API-käyttöliittymä, joka on erinomaisesti suoriutuva, ja jolla on runsaasti teknologisia mahdollisuuksia ja nopeutta
 • Standardisoitu tapa maksujen jäljittämiseen ja parantunut automaatio
 • Erilliset pankkitilit/virtuaaliset IBAN:t
 • Matalat ja ennustettavat palvelukustannukset (niin sijoittajille kuin EstateGurulle)
 • Viiveetön KYC eli Tunne asiakkaasi -menettely
 • Maksupalvelujen tarjoajan tiedonjako paikallisille sääntelyille

Kuinka se toimii

EstateGurulla on päätili Lemonwayn kanssa. Tilit sijoittajille ja lainanottajille ovat tämän tilin alla, ja he voivat hallinnoida niidä EstateGuru-alustan kautta. Varojen ja maksujen keräämisen yleiselle EstateGurun tilille sijaan, alamme kerättä kaikki talletukset näille henkilökohtaisille tileille – oli se sitten sijoittajan talletus tai lainanottajan takaisinmaksu. Mitään rahoja ei pidetä tai siirretä EstateGurun yleisen pankkitilin kautta. Henkilökohtaiset sijoitus- ja lainatilit EstateGurulla pidetään erillään rahan liikkeistä. Rahan liikkeitä voi ohjata vain EstateGurun alustan kautta. Lemonway-prosessin avulla meillä tulee olemaan:

 • Sijoittajien virtuaalinen IBAN-tili Lemonwayllä (wallet)
 • Lainaprojektien virtuaalinen IBAN-tili Lemonwayllä (wallet)
 • Tilitapahtumat wallettien välillä
 • Nostot henkilökohtaiselta tililtä
 • Maksut suoraan lainaprojektin tililtä notaarille tai lainanottajalle
 • Takaisinmaksut lainaprojektin tilille
 • Takaisinmaksujen jakaminen lainaprojektin tililtä sijoittajien tileille aikataulun ja muiden sopimusehtojen mukaisesti
 • EstateGuru-bonuksien ja cashbackien maksaminen suoraan sijoittajien tileille EstateGurun toimesta
 • AML/KYC-ongelmien yhteydessä vaikutus voidaan rajata vain ongelmallisille tileille
 • Tilien käyttö vain prosessikomentojen tai järjestelmän kautta (ei ihmistä)

Lemonway käyttää BNP Paribasta pääasiallisena pankkina varojen säilytykseen.

Läpinäkyvyys ja vastuullisuus 

Varojen säilytyksessä ja rahan siirtämisessä, ”kuinka” on yhtä tärkeää kuin ”mitä”. Eräät viimeaikaiset tapaukset joukkorahoituksessa ovat osoittaneet, että on oltava mekanismeja, jotka varmistavat, että varat ovat suojattuja jos hallinnollisia tai regulatiivisia ongelmia ilmenee. Vahvistamalla maksuprosessiamme ja varojen säilyttämisen tapaa EstateGurulla uskomme tehneemme hyvän sijoituksen palvelumme kestävyyteen ja luotettavuuteen.