Katsaus Matin portfolioon: Osa 6 – Miten sota Euroopassa on vaikuttanut portfoliooni?

MATTI 768x432 1

Viimeisimmästä päivityksestä on vierähtänyt tovi, pahoittelut siitä! Kuten tiedämme, maailma on tällä välin muuttunut paljon: Venäjä käynnisti laittoman hyökkäyksen Ukrainaa vastaan ja Suomi, yksi harvoista jäljellä olevista ”neutraaleista” linnakkeista, harkitsee vakavasti Nato-jäsenyyden hakemista.

Vaikka osakemarkkinat ovat reagoineet sotaan jonkin verran negatiivisesti ja korot ovat yleisesti nousussa, markkinat ovat ainakin Suomessa tasaantuneet melko hyvin sodan alun jälkeen. Natoon liittymistä pidetään kansainvälisen sijoitustoiminnan näkökulmasta viisaana siirtona, koska sijoitusmarkkinoilla on suuria toimijoita, jotka yksiselitteisesti sulkevat pois Naton ulkopuoliset maat. Aika näyttää, mitä sijoitusmarkkinoilla tulee todella tapahtumaan.

Ihmiset ovat kertoneet minulle, että heidän mielestään ei ole mitään mihin sijoittaa, että heidän rahastonsa ja suorat sijoituksensa Venäjälle on merkitty heidän portfolioissaan 100-prosenttisiksi pääomatappioiksi. Näille ihmisille toistan aina samaa mantraa: sijoita vain siihen, mitä ymmärrät, ja sijoita vain korreloimattomiin omaisuusluokkiin. Hajauta myös liiketoimintoihin ja omaisuusluokkiin eri kassavirtaprofiileilla. Yleensä suuria tappioita portfoliossa syntyy, kun yhtä tai useampaa näistä periaatteista on rikottu. Osakeportfolioni arvo on noussut 18 % sodan alusta. Ja ei, en koskaan sijoita epäeettisiin asioihin, kuten fossiilisiin polttoaineisiin/öljyyn, aseisiin tai muuhun vastaavaan.

Sodan alusta lähtien olemme myös nähneet alustallamme jonkin verran alhaisempia sijoitusmääriä. Ymmärrän ihmisten huolen, mutta kannattaa huomioida, että Estategurun lainoista ei ole tänä aikana aiheutunut luottotappioita eivätkä viivästykset ole lisääntyneet. Itse asiassa näistä makrotaloudellisista epävarmuustekijöistä huolimatta maksuhäiriöprosentti laski maaliskuussa 5,0:aan ja on nyt pitkän aikavälin tavoitetasomme mukainen.

Verrattuna ailahteleviin osakkeisiin tai suuriin tappioihin venäläisissä sijoituksissa, sanoisin tuntevani oloni turvalliseksi Estategurun lainoihin sijoittaessani. Mainitsemisen arvoista on myös se, että Suomea lukuun ottamatta kaikki Estategurun toimintamaat ovat Nato-maita, ja Suomessa on puolestaan yksi Euroopan vahvimmista armeijoista ja pakollinen asevelvollisuus. Siispä sekä henkilökohtaisesti että liiketoiminnan kannalta tunnen olevani erittäin turvassa.

Katsotaanpa nyt portfoliota:

portfolio 1

Tällä hetkellä kuukausittainen kassavirta on noin 350 – 400 €. Olen iloinen nähdessäni, että viime syksyn sijoitusten kassavirrat ovat alkaneet vähitellen kasvaa kuukausittain.

Suhtaudun tilanteeseen pragmaattisesti: noin vuodessa pystyn kattamaan autoni kuukausittaiset kustannukset kokonaan pelkillä EG-sijoituksilla. Sitten jatkan kassavirran rakentamista, kunnes pystyn kattamaan kokonaan myös asuntolainani ja muut kuluni.

portfolio 2

Tällä hetkellä 12,88 % portfolion projekteista on myöhässä. Kuten aiemmin mainittiin, en ole huolissani maksuviivästyksistä tai maksuhäiriöistä, sillä tiedän, että meillä on vahva tiimi käsittelemässä niitä, eikä Estateguru rahoita lainoja ilman vedenpitäviä panttaussopimuksia jne., joten vaikka tiedän näiden asioiden vievän paljon aikaa, olen varma, että ne maksetaan takaisin myöhemmin.

portfolio 3

Tällä hetkellä suurin riskialtistumiseni on kehityslainoissa, koska en ole sulkenut pois Sijoitusstrategioiden mahdollisuutta sijoittaa lainojen lisävaiheisiin. Hajautus maiden välillä on yhä painottunut Viroon, koska ainakin aiemmin meillä oli eniten projekteja Virosta. Nyt erityisesti Saksan kasvattaessa osuuttaan uskon hajautuksen näyttävän vuoden sisällä tasapainoisemmalta.

portfolio 4
portfolio 4

Tällä hetkellä portfolio koostuu 331 eri lainasta, joista osa voi tietysti olla samoihin projekteihin liittyviä. Rahoitusteorian näkökulmasta näin monesta sijoituksesta ei saa lisähyötyä, sillä 20-25 lainan jälkeen hajauttamisen hyödyt ovat lähellä markkinariskiä, mikä tarkoittaa niiden olevan todella marginaalisia.

Jotkut kysyvät, teenkö manuaalisia sijoituksia ja millainen Sijoitusstrategia minulla on. Ensinnäkään en tee manuaalisia sijoituksia, ellei tilillä ole liikaa rahaa. Sijoitusstrategiani taas näyttää tältä:

portfolio 5
portfolio 6

Käytännössä en siis ole sulkenut juuri mitään pois.