Katsaus Matin portfolioon: Osa 3 -Miksi kasvatin jälleen EstateGuru -portfoliotani?

Kesä alkaa kääntymään syksyn puolelle ja edellisestä salkkuraportistani on ehtinyt vierähtämään jo kolmisen kuukautta. Sain kerrankin pidettyä hyvän kesäloman häämatkan merkeissä ja ehdin lukemaan paljon sijoitusaiheista kirjallisuutta, sekä tekemään muutoksia kokonaissalkkuuni.

Sijoituspuolella osallistuin muun muassa Modus Therapeutics-nimisen BioTech-yrityksen listautumisantiin. Tämän lisäksi ostin muutamia temaattisia ETF:iä. Muutoin en juurikaan lisännyt pörssin osuutta salkusta, sillä monien yritysten arvostukset alkavat hipomaan taivaita ilman mitään järkevää syytä. Toivon toki, että pörssikurssit nousevat myös jatkossa, mutta en näe sille juurikaan järkiperusteisia syitä. Mielestäni diskonttausarvojen muutokset koronmuutosten myötä eivät täytä järkiperusteisen syyn kriteerejä. Lisäksi tein yli 100 % lisäyksen EstateGuru -salkkuuni.

Suurin syy sille, että lisäsin EstateGuru -sijoitusteni määrää, koska haluan passiiviseen tuloon perustuvan kokonaissalkun. Tällä tarkoitan sitä, että mikäli esimerkiksi korot nousevat, vaikuttaa se suoraan pörssikursseihin ja osakkeiden hinnat saattavat laskea. Kuitenkin minulla on salkussani hyviä osinkoyhtiöitä, kuten Nordeaa ja Fortumia, jotka toivottavasti tuottavat markkinatilanteesta riippumatta. Kun hajautusta on tehty varallisuusrajojen yli, eivät pörssikurssien muutokset vaikuta EstateGuru -portfoliooni ja vastaavasti muutokset EstateGuru -salkussani eivät vaikuta pörssin tuottavuuteen. Näin ollen salkkuni tuottaa markkinatilanteesta riippumatta.

Tarkoituksenani on myös ajan myötä lisätä asunto- ja kiinteistösijoituksia sekä käteisen osuutta, jotta voin tositarkoituksella sanoa luottavani passiiviseen tuloon. Tällä hetkellä noin puolet kokonaissalkustani on käteisenä, joten aion allokoida käteistä enemmän sekä EstateGurulle että asuntoihin.

Miten turvata passiivinen tulovirta?

Rahoitusteoriassa puhutaan paljon siitä, että on olemassa pääasiassa kahdenlaista riskiä: systemaattista riskiä (markkinariskiä) ja epäsystemaattista riskiä (osakekohtainen riski). Käytännössä hajautuksella voidaan tiettyyn lakipisteeseen saakka hallinnoida osakkeiden volatiliteettia, mutta edes tuhanteen kohteeseen sijoittamalla ei päästä markkinariskin alapuolelle, ja hajautuksen hyöty laskee. Yleensä sanotaan, että rajahyödyn raja-arvo on noin 25 sijoituskohdetta. Ainoa tapa päästä markkinariskin alle on sijoittaa ei-korreloiviin omaisuuslajeihin eli toisin sanottuna: varallisuuslajien yli. Tästä syystä ainut tapa varmistua passiivisen salkun tuottavuudesta on hajauttaa varallisuuslajien välillä.

Varallisuuslajien lisäksi hajautan myös maantieteellisesti, sekä pörssissä että EstateGurulla. Tällöin voin varmistua siitä, että yksittäisen maan riskit eivät muodosta liian suurta riskiä salkussani. Tällä hetkellä kokonaissalkussani on suhteellisen hyvä maantieteellinen hajautus, sillä hajautusta on jokaiselle maapallon mantereelle. Lisäksi myös Euroopan ja Aasian maiden välillä on paljon hajautusta, eikä yhdenkään maan osuus nouse yli 15 % salkustani.

Maantieteellisen ja varallisuuslajien välisen hajautuksen lisäksi hajautan myös ajallisesti, eli teen tietyin väliajoin sijoituksia, jolloin varmistun siitä, että esimerkiksi lainojen maturiteetit ovat eri aikoina. Lisäksi teen pörssissä ostoja yleensä laskevaan kurssiin, jolloin pyrin madaltamaan ostokohteiden keskihintaa.

Mennäänpä sitten varsinaiseen salkkukatsaukseen:

Kuten mainittua, sijoitin kesälomani aikana 24 000 € lisää EstateGuru-salkkuuni, mikä tarkoittaa melkein 170 % lisäystä salkkuuni. Tarkoituksenani olisi lähiaikoina lisätä osuutta entisestään.

Edellisessä salkkukatsauksessani minulla oli salkussa lainoja 125 kappaletta. Tällä hetkellä lainoja on yhteensä 196, eli lisäystä on varsin merkittävästi. Kuten mainittua, hajautuksen rajahyöty on jo saavutettu, mikä tarkoittaa käytännössä sitä että lisähajautuksesta ei ole enää juurikaan lisähyötyä, mutta hajauttaminen jatkossa pitää riskitason rahoitusteoreettisesti samalla tasolla kuin se nyt on.

Tilitietojen yleiskatsaus

Tällä hetkellä allokoimatta on vielä 8537,42 €, joten odottelen että nuo varat saataisiin allokoitua lainoihin. Tilin arvo on yhteensä 41 275,32 € (16 812, 61 €). Korkotuottoa on tullut tällä välillä noin 400€ lisää.

EstateGuru -sijoitussalkun tilastot

Toukokuussa passiivinen tuloni EstateGuru-salkusta oli: 128,69 €

Kesäkuussa passiivinen tuloni EstateGuru-salkusta oli: 98,19 €

Heinäkuussa passiivinen tuloni EstateGuru-salkusta oli: 145,50 €

Elokuussa passiivinen tuloni EstateGuru-salkusta on tähän mennessä: 104,57 €