Gabriella Kindert: “Kiinteän tulon yksityissijoittajilla ja korkean nettovarallisuuden sijoittajilla ei ole houkuttelevia vaihtoehtoja”

Gabriella Kindert on yksityisten velkamarkkinoiden asiantuntija, joka on hallinnoinut miljardeja euroja. Tässä haastattelussa hän EstateGurun hallituksen jäsenenä kannustaa sijoittajia kokeilemaan luotonantoalustoja, ja selittää, kuinka niitä voidaan skaalata unohtamatta kasvuun liittyvien riskien huomiointia.

Haastattelun julkaisi alun perin Verve Ventures

Mikä sai sinut kiinnostumaan yksityisistä velkamarkkinoista?

Yksityinen velka on nykyaikainen termi, mutta rahan lainaaminen yrityksille on tietysti hyvin vanha käytäntö. Olen koulutukseltani historioitsija, ja haluan yhdistää nykyisyyden menneisyyteen. Pohjimmiltaan kysymykset, jotka sinun on esitettävä itsellesi tietoisen luottopäätöksen tekemiseksi, ovat edelleen samat kuin jo vuosisatoja sitten. Onko yritys vankalla pohjalla ja menestyykö se kilpailusta huolimatta? Millä tavoin hallituksen ja sääntelypäätökset vaikuttavat sen kohtaloon? Ja niin edelleen. Koska on otettava huomioon monia erilaisia​​asioita, mielestäni tämä harjoitus on älyllisesti stimuloiva. Luotto ei ole yksinomaan tiedettä, vaan se on myös taidetta.

Entä mistä kiinnostuksesi onlinelainausalustoja kohtaan juontuu?

Vietin suuren osan urastani pankkialalla ja varainhoidossa, ja jossain vaiheessa kiinnostuin sitten digitaalisesta muutoksesta. Halusin tietää aiheesta enemmän, mutta siinä vaiheessa tarvitsin tavan pakottaa itseni todella sukeltamaan aiheen pariin. Silloin kun on 20-vuotias, kaikki odottavat sinun opiskelevan, mutta 40-vuotiaana sinun oletetaan työskentelevän. Niinpä päätin yhdistää nämä kaksi asiaa ja suorittaa tohtorin tutkinnon samanaikaisesti työni ohessa. Kirjoitin opinnäytetyöni lainausalustoista ja niiden skaalaamisesta. Eräs filosofian tohtori loi puitteet puskeakseen minua asiassa eteenpäin ja hahmotteli lopullisen tavoitteen sen toteuttamiseksi.

Sijoitatko henkilökohtaisesti myös lainausalustojen kautta?

Totta kai, ja kannustan kaikkia muitakin kokeilemaan sitä. Aiheista kirjoittaminen ja niistä oppiminen on hyvä perusta, mutta myös tekeminen on tärkeää. Olen kirjautunut monille eri alustoille ja olen erittäin kiinnostunut niiden luomista prosesseista; siitä, miten ne ottavat asiakkaita alustalle, miltä käyttöliittymä näyttää, ja niin edelleen.

Luotonantoalustat ovat melko uusi ilmiö. Mikä on niiden olemassaolon tarkoitus?

Luotonantoalustojen nousun takana on kaksi päätekijää. Ensinnäkin pankit ovat maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkeen tiukentaneet luotonantostandardejaan, mikä tarkoittaa sitä, että yhä useampia pienyrityksiä palvellaan huonommin. Toiseksi digitaalinen muutos on mahdollistanut näille uusille tulokkaille palvella kyseisiä huonosti palveltuja asiakkaita huomattavasti tehokkaammin. Tarkoitan tällä sitä, että heidän digitaaliset prosessinsa, kuten asiakkaiden mukaanotto, luottopisteytys sekä maksujen käsittely ovat nopeampia ja edullisempia verrattuna paperipohjaiseen pankkijärjestelmään. Viime vuosina on ilmestynyt alustan kasvua vauhdittanut uusi tekijä, nimittäin se, ettei kiinteätuloisilla sijoittajilla ole houkuttelevia vaihtoehtoja.

Jokaisen alustan on tasapainotettava molempien osapuolten kasvu, mikä tarkoittaa sitä, että lainanottajien määrä on synkronoitava sijoittajien määrän kanssa. Kuinka kasvu on mahdollista tämän rajoituksen puitteissa?

Tähän on olemassa yksinkertainen vastaus. On osoitettava pienessä mittakaavassa olevansa luottamuksen arvoinen. Luottamuksen rakentaminen on erittäin tärkeää, koska tarvitset lainanottajia ja lainanantajia, jotka tulevat alustallesi toistuvasti. Lainanantajat aloittavat yleensä pienillä rahamäärillä, ja mikäli he ovat tyytyväisiä, he eivät ainoastaan palaa itse takaisin ja korota panoksiaan, vaan he puhuvat aiheesta tuttaviensa kanssa. Asiasta eteenpäin kertominen on tehokas myyntikanava. Tämän lisäksi joka kerta, kun joku saa pankista tiliotteensa ja huomaa, että hän ei saa lainkaan korkoa tai että hän maksaa negatiivisia korkoja, tämä on ylimääräinen kannustin etsiä tapoja saada rahasi poikimaan. Sitä paitsi lainanottajat, jotka ovat tyytyväisiä alustaan, puhuvat myös vertaisilleen nykyaikaisesta tavasta rahoittaa liiketoimintaansa.

Mutta on olemassa piilevä vaara, että alusta vain alentaa standardejaan voidakseen lisätä volyymiaan.

Pankkitoiminta on saman haasteen edessä. Jokainen haluaa kasvattaa liiketoimintaansa. Mutta pääkysymys on, mikä on kilpailuetusi? Pystytkö tarjoamaan parempia hintoja, koska riskianalyysisi on parempi, vai arvioitko yksinkertaisesti riskin väärin? Jälkimmäinen päättyy tietenkin katastrofiin, koska luottamus voidaan tuhota paljon nopeammin kuin sitä voidaan rakentaa. Alustoilla on vahva oma intressi varmistaa, että lainanottajat noudattavat tiettyä laatutasoa, ja että pidetään tarkastuksia ja tasapaino laskusuuntaisen kierteen välttämiseksi. Ei silti kannata tuudittautua siihen, etteikö väärinarviointeja tulisi olemaan. Et saa 10 % korkoa lainaamalla Shellille tai Nestlélle. Loppupelissä tärkeää on hajautetun portfolion keskimääräinen tuotto.

Olet erittäin kiireinen henkilö, hallituksen jäsen sekä toimit neuvonantajana useille yrityksille. Miksi päätit liittyä EstateGurun hallitukseen?

Siksi, että rakastan yrityksen ihmisiä ja sen kulttuuria. Ihmiset, joiden kanssa työskentelen, ovat minulle erittäin tärkeitä, enkä tekisi tätä, jos minulla olisin saanut heistä huonon kuvan. Haluan jakaa samat arvot. Tunsin alusta alkaen vahvaa yhteyttä Marekiin [EstateGurun perustajaan ja toimitusjohtajaan Marek Pärteliin]. Hän haluaa tiimeineen rakentaa jotain hienoa, eikä yksinomaan ansaita rahaa. Tämän lisäksi olen erittäin tyytyväinen tuotteeseen, koska olen sijoittanut lainoihin EstateGurun alustalla jo jonkin aikaa.

EstateGuru, jolla oli 120 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2020, on jo suurin kiinteistövakuudellisten lainojen lainausalusta Euroopassa. Mutta tavoite on vielä paljon suurempi, koska tavoitteena on saavuttaa 5 miljardin euron liikevaihto vuonna 2025. Kuinka realistista se on?

Kiinteistöt edustavat maailman suurinta omaisuusluokkaa. Tarjoamiemme lainojen markkinoiden arvioidaan olevan 400–500 miljardia euroa yksinomaan Euroopassa. Voiko paras alusta kaapata 1 % markkinoista? Tietysti voi. Yksityissijoittajien kysyntä tuottamillemme tuotoille on valtava. Viime vuoden lainamäärä on vielä pientä verrattuna siihen, mitä mahdollisesti on tulossa.

Mutta tällaisen määrän saavuttamiseksi EstateGurun on hyödynnettävä suurta pääomaa, jonka institutionaaliset sijoittajat voivat tarjota. Miksi he ovat olleet aiemmin vain vähän aktiivisia alustalla?

Silloin, kun työskentelin edellisen työnantajan palveluksessa, johdin 40 hengen tiimiä ja hallinnoin 24 miljardin euron varoja. Emme edes tutkisi mahdollisuuksia, joihin emme voisi sijoittaa 100 tai 200 miljoonaa euroa, koska sellainen ei yksinkertaisesti olisi siihen käytetyn ajan arvoista. Sama pätee muihinkin yksityisiin velkarahastoihin. Alustan on kasvettava tiettyyn kokoon voidakseen absorboida institutionaalista rahaa, mutta kun se saavuttaa kyseisen koon, kehitys on sen jälkeen nopeaa. Siitä huolimatta uskon edelleen vakaasti yksityissijoittajien muodostamaan potentiaaliin.

Miksi?

Koska sijoittaminen on jännittävää, varsinkin kun voit itse hallita sitä, ja saat 10 % korkoa. En anna rahojani varainhoitajalle tällaisella vaihtoehdolla. Miksi minun pitäisi tehdä niin? Varsinkin nuorempi, digitaalisuutta tajuava sukupolvi huomaa tämän olevan oikea tuote heille. Ja yleisesti ottaen he inhoavat pankkiireja, joten siinäkin on yksi lisäsyy.

Toinen EstateGuru-kasvun vektoreista on maantieteellinen laajentuminen. Mutta kiinteistömarkkinat ovat luonnostaan​​ paikallisia ja ne eroavat toisistaan huomattavasti. Uusille markkinoille pääsy lisää riskiä siitä, että jokin menee pieleen.

Tunnustamme sen, että eri markkinoilla on erilainen dynamiikka, ja olemme hyvin tietoisia siitä. Tämän vuoksi palkkaamme paikallisia ihmisiä ja analysoimme perusteellisesti jokaisen maan oikeudellista toimintaympäristöä. Maakohtaisista eroista huolimatta monet prosessit pysyvät ennallaan, esimerkiksi se, miten otetaan mukaan uusia lainanottajia. Monet ihmiset ajattelevat Eurooppaa useana eri markkinana, mutta ehdotan, että tarkastelemme maanosaa yhtenä suurena markkinana, joka tarjoaa laajoja mahdollisuuksia.

Tuo kaikki kuulostaa lupaavalta, mutta miten voit hallituksen jäsenenä varmistaa, että riskejä hallitaan hyvin?

Korostamalla tiimin laatua ja monimuotoisuutta. Haluan varmistaa, että meillä on tasapaino panoksessa, prosesseissa sekä dynamiikassa. Toinen asia on mielipiteiden monimuotoisuus. Puhun ryhmän jäsenille siitä, mistä he ovat huolissaan, ja näiden vuorovaikutusten avulla pystyn välittämään Marekille rehellistä palautetta. Hän on aina valmis kuuntelemaan ja aina avoin kaikelle. Avoin kritiikkikulttuuri on keskeisessä asemassa riskien hallitsemiseksi, ja nopeasti kasvavien yritysten toimitusjohtajat tarvitsevat ympärilleen ihmisiä, jotka tasapainottavat heitä sekä kertovat heille mielipiteensä. Se on hyvän hallintotavan perusta ja uskon, että EstateGurulla on edessään lupaava tulevaisuus.

Tri Gabriella Kindert on vanhempi pankki- ja sijoitusammattilainen, joka on erikoistunut vaihtoehtoisiin luotto- ja yksityismarkkinoihin. Hänellä on yli 20 vuoden kansainvälinen kokemus sijoitusportfolioiden hallinnasta johtavien institutionaalisten sijoittajien ja vaihtoehtoisten sekä korkosijoitusstrategioiden globaalien sijoitusryhmien jaksolla.
Hän aloitti uransa pankkitoiminnassa vuonna 1998 MeesPiersonin yritys- ja sijoituspankkitoiminnassa. Hän toimi myös useissa johtotehtävissä Fortis Investments Structured Creditissä, BNP Paribas Asset Managementissa. Hän keskittyy tällä hetkellä hallitus- ja neuvonantotehtäviin, jotka keskittyvät yksityisten markkinoiden sijoitusratkaisuihin. Lisäksi hän toimii vierailevana luennoitsijana useissa kauppakorkeakouluissa.

Kaikki sijoitukset, mukaan lukien kiinteistösijoitukset, ovat spekulatiivisia ja sisältävät olennaisen tappion riskin. Kehotamme sijoittajiamme sijoittamaan harkiten. Kehotamme sijoittajia myös hankkimaan henkilökohtaista sijoitusneuvontaa ammattilaisilta ja tekemään omia selvityksiä ennen julkaisemamme tiedon perusteella toimimista.