Vaade EstateGuru laenuportfelli – Suvi 2018

EstateGuru platvormil on tänaseks rahastatud juba 367 projekti kogusummas 60 094 383€. Kõik need projektid on siiani tehtud viies riigis: Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Hispaania. Järgnevas blogiartiklis anname lihtsa ja informatiivse ülevaate EstateGuru laenuportfellist.

EstateGuru laenuportfell on põhiliselt jagatud kolmeks laenutüübiks: sildlaenud, arenduslaenud ja ärilaenud. Sildlaene defineeritakse lühiajaliste kinnisvaralaenudena, mis annavad kinnisvara omanikule vajaliku kapitali seniks, kuni kindel finantseerimise allikas on leitud. Arenduslaenu kasutatakse kinnisvara arendamiseks – alates ehitustöödest kuni kaevamistöödeni, näiteks piirkonna infrastruktuuri parandamine, kuhu alla kuuluvad ka teed ja kommunaalvõrgustik. Ärilaen on hüpoteeklaen, mida võetakse eesmärgiga finantseerida ettevõtte kapitalivajadust laienemiseks, sealjuures on seatud hüpoteek ettevõtte poolt omatud tagatisvarale.

Graafik 1. EstateGuru rahastatud laenuportfell laenutüüpide järgi (%).

Üle poole EstateGuru rahastatud laenuportfellist on sildlaenud ning peaaegu veerand ärilaenud ja veidi üle ¼ arenduslaenud. See näitab sildlaenude populaarsust arendajate ja ettevõtjate kapitalivajaduse finantseerimisel. Sildlaenul on mitmeid erinevaid kasutusvõimalusi, mis on välja toodud ka EstateGuru eelnevas blogipostituses: „Millal kasutada sildlaenu?

Vaatame nüüd lähemalt EstateGuru rahastatud laenuportfelli riikide kaupa.

Graafik 2. EstateGuru rahastatud laenuportfell riikide kaupa (%).

Kuna EstateGuru sai alguse Eestis ning laienes alles hiljem ka välisriikidesse, siis ei pruugi tulla üllatusena, et suurim arv laene on rahastatud Eestis. Riik on hetkel majanduskasvu tingimustes kiirelt arenemas ning seetõttu kasutavad paljud kinnisvaraarendajad võimalust saada finantseeringut headel tingimustel. 67% kõigist EstateGuru laenudest on tehtud Eestis, järgneb Leedu 16%-iga ning Läti 12%-iga. 2018. aastal laienes EstateGuru ka Soome ja Hispaaniasse ning turgudel on juba rahastatud ka esimesed projektid.

Lisaks toome välja ka graafiku, mis annab ülevaate EstateGuru laenuportfellist vastavalt laenustaatusele.

Graafik 3. Laenuportfell vastavalt laenu staatusele (%).

Juba 148 laenu 367-st on EstateGuru platvormi investoritele tagastatud, kogusummas 23,7 miljonit €. See moodustab kogu portfellist ligi 36%. Kaks laenu kombineeritud summas €360 000 on hetkel „võlas“ ning käib tagatisvarade realiseerimise protsess. Üks võlas laen hüvitati investoritele ning kogutootluseks kujunes 13,72%.

EstateGuru pakub kinnisvaraga tagatud laene

Kõik projektid EstateGuru platvormil on tagatud kinnisvaraga. Juhul kui laenuvõtja pole võimeline laenu tagasi maksma, saab EstateGuru kasutusele võtta meetmed, et investorid siiski oma raha tagasi saaksid. Põhiline kaitse selle vastu on seada laenule 1. järgu või 2. järgu hüpoteek.

Graafik 4. EstateGuru laenudele seatud hüpoteekide järk (%).

Nagu graafikult näha, on suurem osa EstateGuru projektidest tagatud 1. järgu hüpoteegiga ja vaid 7% kogu laenuportfellist on tagatud 2. järgu hüpoteegiga. See tähendab, et enamustel juhtudel on EstateGurul tagatisele kõik õigused.

Lisaks on kõik tagatised kas elamud, ärikinnisvara või maatükid, mis tagab tagatiste kõrge likviidsuse taseme. Tagatiste jaotust on võimalik näha ka järgnevalt graafikult.

Graafik 5. EstateGuru laenuportfelli tagatiste tüübid (%).

61% kõigist projektidest EstateGuru platvormil on tagatud elamukinnisvaraga – olgu see siis eramaja või korterid. Veerand kõigist laenudest on tagatud maatükiga ning 14% on tagatud ärikinnisvaraga nagu kontoripinnad või laohooned.

Projektide jaotus Eestis, Lätis ja Leedus piirkonniti

Üldiselt on Balti riikides kõige kiirem arendustegevus pealinnades ja nende ümbruses. Aina enam rahvast liigub suurlinnadesse ja nende lähedusse elama ning seega on kinnisvaraarendajatel võimalus pakkuda neile kodusid ja äripindu. Seda on võimalik näha ka EstateGuru laenuportfelli jaotuse puhul. Esiteks toome välja projektide jaotuse piirkonniti Eestis.

Graafik 6. Projektide jaotus Eestis (%).

Ligi ¾ projektidest Eestis on tehtud Tallinnas ja selle ümbruses. Järgnevad Tartu ja Pärnu, mis moodustavad vastavalt 14% ja 8% portfellist. Eesti muudel piirkondadel on kogu rahastatud portfellist 8% osa.

Lätis on kinnisvaraturul võimalik märgata sarnast mustrit – Riias on 82% kõigist laenudest, järgneb Jurmala 13%-iga. Läti teistel piirkondadel on kogu portfellist vaid väikene osa.

Graafik 7. Projektide jaotus Lätis (%).

Leedus on kinnisvaraturg rohkem hajutatud ning Vilniusega võrreldavaks regiooniks on Kaunas, mis moodustab üle veerandi kõigist Leedus väljastatud laenudest. Kaunase piirkond on Leedus jõudsalt arenemas ning turg laieneb kiirelt. EstateGuru on teinud mahukaid projekte ka Klaipedas ja teistes Leedu piirkondades.

Graafik 8. Projektide jaotus Leedus (%).

Kokkuvõtteks, EstateGuru laenuportfelli suurus on tänasel päeval juba üle 60 miljoni euro ning see kasvab igapäevaselt. Keskmine tootlus investoritele on 12,32%. 2018. aastal pakume investoritele veelgi enam kvaliteetseid investeerimisvõimalusi nii Baltikumis kui ka uutel välisturgudel, kuhu plaanime laieneda.

Kui tekib küsimusi artikli kohta, palume pöörduda info@estateguru.co