Uus funktsioon – Hajutatuse mudel

Hajutatuse mudel sai loodud eesmärgiga kalkuleerida ja illustreerivalt kuvada investori isikliku investeerimisportfelli hajutatuse taset. 

Mudel põhineb kaheksal erineval faktoril: asukoht, laenu tüüp, tagatisvara liik, laenuperiood, tagatise väärtus, laenusumma, intressimäär ja  tagasimakse graafiku liik. Kõigil neil faktoritel on mitu erinevat komponenti (erinevad liigid, intervallid jne.), mis mõnel juhul võivad omavahel negatiivselt seostuda – nt. kui üks komponent suureneb siis teine kahaneb (muutub ka tulumäär). Üldine näide sellest on portfelli tulusus olenevalt ettevõtte tegevusvaldkonnast (nt. kütusetootja versus logistikaettevõte) – kui kütuse hind kasvab, tõuseb kütusetootja väärtus ja logistikaettevõtte väärtus kahaneb ning vastupidi. 

Nendele andmetele baseerudes on portfelli tulususe protsent kalkuleeritud vastavalt kõigi ülaltoodud faktorite kombinatsioonile (investeeringute arvu ja investeeritud summa järgi). EstateGuru poolt on lisatud portfelli eeldatav tulusus (EstateGuru sisemiste algoritmide ja mudelite alusel) ja portfelli iga faktori hajutatuse tase kalkuleeritakse määrates erinevuse algoritmide abil arvutatud eeldatud tulususe protsendist. Iga faktori skoorid liidetakse ning arvutatakse keskmine, mis väljendab kogu portfelli keskmist. Lisaks kuvab graafik illustratiivselt portfelli hajutatust. 
Hajutatuse põhiline eesmärk on luua investeerimisportfell, mis peab vastu turu kõikumistele. Lihtsalt öeldes peaksid investeeringud (laenud) olema üles seatud nii, et kui üks osa portfellist kaotab väärtust (tootlus kukub turu muudatuste tõttu), siis teine osa portfellist saab väärtust juurde või jääb samale tasemele. Kõrgelt hajutatud investeerimisportfell on madala riskiga ja turu muutused ei avalda portfellile suurt mõju, samas jääb portfelli tulumäär stabiilsele tasemele. EstateGuru uus hajutatuse mudel aitab investoritel jõuda ülaltoodud eesmärkideni. 

Selleks, et mudelit näha, mine estateguru.co, logi sisse oma investorkontosse ning vali alamkategooria “Portfelliülevaade”