Ühisrahastuses investeerimine – Investorite meelespea 2017

Ühisrahastus ei ole enam uus moodus investeerimiseks, kuid väiksema kogemusega investoritel, kellel on plaan oma raha kinnisvara ühisrahastusplatvormidesse paigutada, tasub siiski olla teadlik üldistest tavadest ning riskidest.

Ühisrahastusplatvormide laenudesse investeerimine võib algselt tunduda keeruline protsess, kuid järjest suureneva turvaliste ja läbipaistvate platvormide arvu juures on meelepärase tootluse teenimine nüüd kergem kui ei kunagi varem. Sellest olenemata tasub teadlik olla potentsiaalsetest riskidest ning võimalustest, mistõttu on EstateGuru meeskond koostanud käesoleva juhendi investoritele. Allolevaid tavasid on kasulik järgida investeerides igal platvormil.

1. Ühisrahastusplatvormil laenamise riskid

Enne tehingute sooritamist peaksid kõik investeeringutega seonduvad riskid olema hoolikalt läbi mõeldud. Mitmed turul olevad platvormid võimaldavad laenuvõtjal kaasata tagatiseta kapitali. Reeglina kehtib trend, mille järgi tagatiseta laenude puhul on intressimäär kõrgem kui tagatud laenudel.

Mõeldes erinevate investeerimisvõimaluste peale peaks arvesse võtma järgnevaid punkte:

  • Laenu intressimäär on võrdeline laenu riskitasemega
  • Mida suurem on risk, seda kõrgem on investeeringu tasuvus
  • Tagatise puudumisel kaasneb investeerimisega alati täiendav risk

Juhul kui laenu tingimused jäävad täitmata või ilmneb laenuvõtja maksevõimetus, on tagatise olemasolul võimalik investorite vahendid tagasi saada tagatiseks antud objekti müügist. Tagatise müügist saadava tuluga kaetakse ka intress ning tagatise realiseerimisega seotud õigusabi kulud. Seetõttu tasub panna rõhku asjaolule, kas ning kuidas on platvormi operaator laenude riknemise protsessi adresseerinud. Investeerimisobjekte valides tasub enda jaoks selgeks teha, milline on investori riskiprofiil, eelistatud investeeringute tootlus ning kui palju ollakse valmis suurepärase tootluse nimel riskima.

2. Investeeringute hajutamine

Investeerimisportfelli hajutamine on investori parim abivahend. Lihtsalt öeldes – suurem arv investeerimisobjekte vähendab ühe laenu riknemise mõju sinu portfellile ning alles jäänud investeeringutele. Sama seaduspära kehtib ka erinevatel turgudel investeerimise kohta – erinevates riikides või turgudel investeerimine vähendab tururiski, mis vastasel juhul sinu portfellile rakenduks.

Tugev investeerimisstrateegia peaks alati algama investeeringute hajutamisega mitmete objektide vahel, kuni investori portfell suureneb ning investor tunneb end tehingute tegemisel enesekindlalt ja mugavalt. EstateGuru igapäevatöös kohtume tihti investoritega, kelle varasem negatiivne kogemus investeerimisel on seotud selle põhimõtte puudumisega.

3. Automatiseerimine

Kuigi harilikult valivad investorid meelepäraseid investeerimisobjekte algselt käsitsi, ilmneb peagi, et suure portfelli puhul on selline teguviis aeganõudev ja ebamugav. Taolise olukorra vältimiseks on mitmed platvormid, sealhulgas EstateGuru, loonud tasuta automatiseeritud investeerimise abivahendi nimega Auto Invest.

Lihtsalt öeldes valib Auto Invest välja laenud, mis kattuvad investori sätestatud kriteeriumitega ning kindlustab, et investor ei jää suure nõudluse tõttu ilma tema silmis meelepärastest investeerimisvõimalustest. Rakenduse kasutamine on täielikult kontrollitav investori poolt, kel on igal ajahetkel võimalus rakendust sisse või välja lülitada.

Investeerimisprotsessi automatiseerimine võimaldab lihtsamini ning kiiremini investeerida sobilikesse investeerimisobjektidesse, seeläbi vahendite kiiremat taasinvesteerimist ning riskide optimeerimist kindlustades.

EstateGuru meeskonna kokku pandud nõuanded on hea koht, kust uue investorina alustada. Ka EstateGuru keskkonnas investeerides soovitame investoritel alati enne tehingutega alustamist tutvuda laenutingimustega.

Kirjuta kommentaariumisse, mida jälgid Sina investeerides!