Tõnu Toomparki EstateGuru investeerimisportfelli ülevaade

Tõnu Toompark on konsultant ja koolitaja, kes annab nõu peamiselt kinnisvaraturu elamispindade sektoris tegutsevatele arendajatele, finantseerijatele ja vahendajatele. Tõnu on kõige põhjalikumalt elamispindade turu trendidesse süübiv kinnisvaraanalüütik Eestis ning järgnevalt annab ta ülevaate enda EstategGru laenude portfellist, selle arengutest ja ootustest tuleviku osas.

Olen EstateGuru kaudu investeerinud alates 2015. aasta algusest. Alustasin katsetamist mõne tuhande euroga, kuid ajapikku olen investeeringute mahtu jõudsalt kasvatanud. Hetkeseisuga olen Estateguru portfelli kandnud 93 450 eurot, sellest valdava enamuse viimase aasta jooksul.

Hetkel on portfelli rahaline maht kogu minu investeerimisporfelli suhtes proportsioonis, kus ma seda senises tempos kasvatada ei plaani. Aga siiski ei välista, et aeg-ajalt huvitavatest projektidest osasaamise pärast lisaraha EstateGurusse juurde kannan.

Nii plaanin valdavas mahus jätkata senise portfelli raames laekuvate intresside ja põhiosamaksete reinvesteerimisega.

Mitme laenuga olen seotud?

Tänase seisuga näitab EstateGuru portfelli detailvaade, et olen hetkel või olen olnud seotud kokku 112 laenuga.

Kui palju laene on tagastatud?

Tagastatud laene on minu EstateGuru portfellis 32, tagastatud laenude tootlus vahemikus 9,0…13,4%, sealjuures kõikide tagastatud laenude tootlus on esialgu lubatud määral või isegi kõrgem. Kõrgem on tootlus valdavalt juhtudel, kui laen on ennetähtaegselt tagastatud.

Tagastatud laenude põhiosa 29 375 euro pealt olen seni teeninud intressitulu 2224€.

Kuidas läheb teenindamisel olevate laenudega?

Rahastatud laene (ehk laene, mis on laenuvõtjale välja antud) on minu portfellis 74 summas 95 677 eurot, seega keskmine ühte laenu paigutatud summa on 1293 eurot.

Investeeringute tegemiseks olen tööle pannud Auto Invest rakenduse, mis investeerib 1000 euro kaupa minu valitud kriteeriumite alusel uutesse laenudesse. Mõningatel juhtudel olen n-ö käsitsi enda jaoks huvitavana tunduvatesse ja investeerimist väärivatesse projektidesse raha juurde lisanud. Huvitav on, et hajutamise mõttes on vaid 13 laenu puhul minu investeering suurem kui 2000 eurot.

Hetkel väljaolevatest 74 teenindamisel olevast laenust olen jooksvat intressitulu teeninud 1846 eurot. Põhiosa on tagastatud 3551 eurot.

Varasemad teenindamisel olevad laenud on väljastatud 2015. aastal. Neist üks – Niguliste 8 laen on väljastatud 2015. aastal viieks aastaks. Täna olen seisukohal, et investeerin lühematesse projektidesse pikkusega kuni 18 kuud, kuid ka 24 kuud on veel vastuvõetav.

Kaks teist 2015. aastal finantseeritud projekti on Toome puiestee arendus ja Katusepapi arendus. Mõlema projekti tagasimaksed on hilinemas ja EstateGuru on kasutanud õigust laenulepingu pikendamiseks.

Neist Katusepapi laenu puhul on laenuvõtja osaliselt põhiosa tagastanud, mis võiks näidata laenuvõtja võimekust laen tagastada, olenemata mõningasest hilinemisest. Toome puiestee laenu puhul lisati laenule pikendamise hetkel täiendavad tagatised. Seetõttu ma nende laenude pärast stressis ei ole. Loodan taas, et tegelik projektide tootlus saab esialgu plaanitud 12,0 ja 11,5 protsendist olema kõrgem.

Mis toimub hilinenud laenudega?

Hilinenud laenude all näitab portfelli detailvaade Vardi 7 hüpoteeklaenu refinantseerimislaenu, millesse olen aasta tagasi augustis paigutanud 12-protsendilist intressimäära teenima 1000 eurot. Vardi 7 laenu uudiste sektsioonist loen, et juuni lõpus on laenuvõtjale kohtutäituri vahendusel antud täiendav 10 päeva võla tasumiseks. Vastasel korral alustatakse täitemenetlust vara müümiseks (hilisem kommentaar: kogu võlg tasuti 25.07.2017).

Ühelegi laenuvõtjale halba soovimata oleks siiski huvitav näha, kas ja kuidas EstateGuru tegutseb, kui laen on hapuks läinud, ning millises osas investoritele raha tagasi koju tuuakse. Kas minu senine ootus ja lootus, et hüpoteegiga tagatud laenust saab tagasi nii põhiosa kui lubatud intressi osutub tõeks?

Samuti on hilinemas Tolli 7 sildfinantseeringu, Taludevahe tänava sildfinantseeringu ja Miiduranna villa arenduslaenude (hilisem kommentaar: kogu võlg tasuti 19.07.2017) maksed. Portaali uudised ütlevad, et eelnimetatud laenuvõtjatele on asjakohased kirjad saadetud. Loodetavasti järgnevad neile kirjadele praktilisemad teod ehk maksed. Minu kui investori ootus on, et laenumakse hilinemisega kaasneksid hüvitise maksmise kohustus, mida portaal kõikidele laenuvõtjatele ka rakendab.

Kui suurt tootlust teenib minu portfell?

Tulenevalt portfelli mahu kasvatamisest just viimastel aegadel on teenitud intressitulu olnud 4150 eurot.

Tagastatud laenude tootlus on Estateguru portfelli ülevaate andmetel seejuures 11,30%. See on minu ootustele enam-vähem vastav tulemus. Loomulikult tahaksin rohkem teenida, aga mõistan, et hüpoteegiga tagatud ehk seeläbi pigem madalama riskantsusega laenude puhul ei ole oluliselt kõrgem tootlus realistlik.

Kokkuvõtteks

Üldiselt olen EstateGuru kui investeerimisplatvormiga rahul. Seni väljaantud laenud on enam-vähem ilusasti tagasi tulnud.

Ei ole mõistlik eeldada, et laenuplatvormidel laenude tagastamisega probleeme üldse ei oleks. Hilinevatel laenudel ma detailselt silma peal ei hoia, kuna siinkohal loodan EstateGuru meeskonna peale, et nad minu investeeringutesse pandud raha koju tagasi tooksid. Kui laen on esialgu kavandatust pisut kauem väljas ja selle väljasolemise aja eest täiendavat tulu teenib, on see minu jaoks vastuvõetav.