Riskidest avalikult ja ausalt

Kõigil, kes investeerivad oma raha eesmärgiga teenida kasumit, tuleb arvestada tõsiasjaga, et iga investeeringuga kaasneb risk. Finantsmaailmas tähendab sõna „risk“ teatud ebakindluse taset ja potentsiaalset rahalist kadu teostatud investeeringutelt.

On tavaline, et investorid otsivad kõrgemat tulumäära kompenseerimaks investeeringutega seotud riske. Mida kõrgem on teenitav tootlus, seda kõrgem on risk investeering kaotada.

Iga investeerimisvaldkond ning varaklass seondub endale omaste riskidega ning ühisrahastus ei ole erandiks. Antud artiklis kirjeldame riske ühisrahastuses ja toome välja, milliste sammudega neid riske väldime.

 

Ühisrahastatavate laenude riskid

 

Laenuvõtja risk

Laenuvõtja risk või ka krediidirisk on oht kaotada investeeritud raha, kuna laenuvõtja ei ole võimeline laenu tagasi maksma või rikub lepingujärgseid kohustusi. Laenuvõtja risk on üks peamisi riske EstateGuru platvormil ning seega pöörame sellele ka kõige suuremat tähelepanu. Lisaks on antud risk ka üks põhjustest, miks suudame pakkuda investoritele kõrget tulumäära. Pea võimatu on ennustada, milline laenuvõtja ei suuda oma kohustust täita, kuid siiski on mitmeid samme, mida saame ette võtta, et laenuvõtja riski vältida.

Tururisk

2007. aasta alguses kukkus kokku USA hüpoteeklaenude turg, mis tekitas lumepalliefekti ka mujal maailmas, viies ülemaailmse majanduslanguseni, mida majandusteadlased on nimetanud halvimaks alates suurest depressioonist 1930. aastate alguses. Kriisi põhjustas mitmete tingimuste kokkulangemine, sealhulgas nõrgad laenukriteeriumid, vastutustundetud laenamise põhimõtted ning palju muud. Sellise riski eest on end kaitsta keeruline, kuna tegemist on ülemaailmselt laastava sündmusega.

Force Majeure

Force majeure on Prantsuse sõna, mis tähendab „vääramatut jõudu“. Investeeringute mõistes vihjab see looduskatastroofidele, mis segavad sündmuste eeldatavat kulgu ja piiravad osaliste võimalust täita oma kohustusi. Näide sellest võib olla üleujutus, mis hävitab kinnisvaraarenduse enne, kui see on valmis või näiteks surm või haigus, mis põhjustab hilinemisi ja komplikatsioone laenu tagastamisel.

 

Kuidas maandame riske?

 

Paratamatu tõde on, et vahel ei suuda laenuvõtjad laenu õigeaegselt tagasi maksta. See on peamine risk ühisrahastuses, mille minimeerimine ja lahendamine on EstateGuru ärimudeli tsentraalne osa.

EstateGuru kaudu võtavad sageli laenu  laenuvõtjad, kes ei saa traditsioonilistelt finantseeringu pakkujatelt erinevatel põhjustel kapitali kaasata. Pangad on väga jäikade kriteeriumitega, teevad otsuseid aeglaselt ning on üldiselt ettevõtjate suhtes umbusklikud. Siiski kasutame kõiki võimalikke meetodeid, et vältida võlgnevusi ja võlamenetlusi.

Põhjalik kontroll

EstateGuru meeskonnal on pikaajaline kinnisvara ja investeerimise kogemus ning meie professionaalne krediidikomitee kontrollib iga projekti põhjalikult kuni kõige väiksema detailini. On ka meie huvides, et valiksime usaldusväärsed laenuvõtjad tugevate projektidega ning hea krediidiajalooga. Meie riskihindajate meeskond koosneb ekspertidest, kes analüüsivad põhjalikult iga projektiga seonduvaid riske ning hindavad neid konkreetse  raamistiku järgi. Kokkuvõttes on põhjalik kontroll efektiivseim viis riske vältida.

Laenude tagamine hüpoteegiga

Üks nõue EstateGuru vahendusel kapitali kaasamiseks on sobiva tagatisvara olemasolu. See tähendab seda, et kui laenusumma eesmärk täidetakse, peab laenuvõtja sõlmima EstateGuru Tagatisagendiga notaris lepingu seadmaks hüpoteeki. Seejärel registreeritakse hüpoteek Kinnistusraamatus Tagatisagendi kasuks. Tagatisagent hoiab hüpoteeki EstateGuru investorite nimel, et tagada protsesside sujuv kulgemine, vajadusel tagatisvara likvideerimine ning maksete haldamine.

 

Mis juhtub, kui alustatakse võlamenetlust?

 

Olenemata põhjalikust kontrollist ja tagatise olemasolust tuleb üksikute laenude puhul alustada võlamenetlust. Oluline on märkida, et EstateGuru kogenud meeskonnal on seatud konkreetne plaan ning sõlmitud vastavad koostöölepped investorite nõude kiirelt rahuldamiseks.

Meie esimeseks sammuks on alati laenuvõtjaga läbirääkimine. Kui leiame, et tagasimaksete hilinemised on argumenteeritud ning tõestatud põhjus ja laenuvõtjal on selge plaan laenu tagasi maksmiseks, võime laenuperioodi pikendada, eeldusel, et laenuvõtja näitab koostöövalmidust. See lahendus on enamikel juhtudel edukas ja saavutab oma eesmärgi. Eeltingimus laenu pikendamiseks on laenuvõtja valmisolek maksta tagasi osa laenu põhiosast, tasuda investoritele intressid või kirjutada tagatisvara EstateGuru nimele.

Mõnel juhul peame rakendama karmimaid meetmeid ja kasutama oma õigust laenu tagatisele. See on alati viimaseks lahenduseks, olles juriidiliselt keeruline. Samuti on laenutagatiste realiseerimine pikk protsess, olles investoritele eelkõige ajaliselt frustreeriv. On oluline märkida, et võlamenetluse käigus ei ole EstateGuru meeskonnal võimalus kogu konkreetse kaasusega seotud informatsiooni investoritele jagada, seda vaid põhjusel, et mitte kahjustada võlamenetluse kulgu.

Võlamenetluses laenude puhul võid kindel olla, et töötame väsimatult ja järjekindlalt olukorra lahendamiseks.

 

Kuidas minimeerida riske?

 

Hindame kõrgelt investorite usaldust ja teeme endast kõik, et seda usaldust hoida, muutes investeerimise võimalikult turvaliseks ning investeerimisobjektid võimalikult läbipaistvaks. Ühtlasi soovitame alati oma investeeringuid EstateGuru turuplatsil hajutada ning oleme teinud hajutamise tänu oma madalale minimaalsele investeeringusummale ka võimalikult lihtsaks. Olenemata projekti atraktiivsusest tasub alati pidada meeles hajutamise printsiipe ning lisada oma portfelli erinevaid teie riskiprofiiliga kattuvaid laene.

Rohkem riskide kohta ja kuidas neid maandame.

Lisainformatsiooni EstateGuru laenuportfelli kohta on võimalik leida siit.