Matti Vansén: „Soome on EstateGuru tegutsemiseks valmis.“

Matti Vansen interview

Kuna EstateGuru on nüüd Soomes ametlikult ühisrahastusplatvormina registreeritud, arutame ettevõtte Soome maajuhi Matti Vanséniga uuele turule laienemisega seotud väljakutseid ja võimalusi.

Ettevalmistusteks ja planeerimiseks kulus rohkem kui aasta, enne kui tegevusluba lõpuks kätte saadi. Vansén usub, et see vaev tasub igati ära ja et Soome on valmis Mandri-Euroopa suurimat kinnisvarasse investeerimise platvormi rõõmuga tervitama.

K: EstateGuru on juba mõnda aega Soomes teatud määral tegutsenud. Miks seda tegevust alles nüüd ametlikult alustatakse?

Matti Vansén: Me taotlesime ühisrahastuse tegevusluba tükk aega tagasi ja nüüd saime selle lõpuks kätte. Kogu see protsess Soome Finantsinspektsiooniga (FSA) võttis üsna palju aega. Nagu sa ilmselt tead, siis riigiasutustega asju ajades kipub kõik nõudma rohkem aega, kui algul eeldati. Hea asi on see, et Soome seadused lubasid meil ikkagi aeg-ajalt ühisrahastust vahendada, ja me kasutasime seda mänguruumi ka ära. Oleme saanud rahastust vahendada ja meil on Soomes juba ka 420 investorit. Probleem oli selles, et seni ei tohtinud me midagi turundada. Nüüd oleme valmis ka turundusega alustama.

K: Miks peab EstateGuru Soomet oluliseks turuks?

MV: EstateGuru põhimõte on laieneda ja plaan on suunduda alati sellistesse riikidesse, mille juriidiline ja regulatiivne struktuur on ühisrahastuse mõttes sobivad. Peale selle nõuab meie ärimudel ka teatud juriidilist struktuuri seoses hüpoteekidega ja võimalust kasutada väliseid koostööpartnereid, näiteks juriste ja kinnisvara hindajaid. Samuti ei võtaks me ette laienemist sellisesse riiki, mis seab ühisrahastusele väga rangeid piiranguid. Alati on lihtsam minna niisugusele turule, kus ühisrahastuse pakkujaid juba tegutseb. Selle põhimõtte varjukülg on muidugi see, et me peame määratlema ja näitama ennast piisavalt teistsugusena, et turule huvi pakkuda.

K: Mis sa arvad, mille poolest hakkab EstateGuru Soome turul konkurentidest eristuma? Miks peaksid investorid eelistama EstateGuru teistele ühisrahastusplatvormidele?

MV: Investorite jaoks on peamine erinevus selles, et me pakume väga head riski ja tulu suhet, ehk et meil on esimese järgu tagatistega laenud ja kõrge tootlus. Suurem osa ühisrahastuse pakkujaid, kes on seni Soome turul tegutsenud, pakuvad ainult isikliku käendusega tagamata laene, mille tootlus jääb vahemikku 6–8%. Ajalooliselt on ka probleemsete laenude osakaal Soomes kõrge olnud ja see on vähendanud turu usaldust selle tegevusala vastu.

K: Kas ootad kiiret kasvu Soome investorite hulgas, kui platvormile tuleb rohkem Soome projekte?

MV: Ma arvan, et siinne lansseerimine on meile suur boonus. Meil on eesmärgiks saada aasta lõpuks kokku 1200 Soome investorit ja kuigi lansseerimine on võtnud kaua aega, olen siiski kindel, et me saavutame selle eesmärgi. Kuidas see juhtub? Tänu avalikule tähelepanule ja turundusele ning tänu sellele, et meil on platvormil suurepärase kvaliteediga Soome projektid. Oleme sellele tööle juba aluspõhja rajanud ja seega valmis selleks, et meil hakkab pidevalt Soome projekte sisse voolama. Loodan tõepoolest, et see aitab kaasa kutsuda ka Soome investoreid.

K: Mis sa arvad – kas asjaolu, et EstateGuru on Eesti ettevõte, võib teid Soomes aidata või takistada?

MV: Ausalt öeldes on ettekujutus Balti riikide firmadest Soomes muidugi keeruline teema. Soomlased kipuvad usaldama ainult iseennast ja Balti riikidest on tulnud mitu pettuselugu, mis on mõjutanud usaldust selles sektoris. Aga viimase paari aasta jooksul on Soome inimesed näinud ka seda, et Eestist tuleb palju häid ettevõtteid, ja see on minu arvates meile kasulik. See tekitab usaldust juurde. Ehkki muidugi on Rootsist või Norrast alati lihtsam tulla kui Baltikumist. Oleme pannud Soomes kokku väga hea tiimi, kellel on ühisrahastusest laialdased kogemused, ja me teame, kuidas see turg toimib. Olen kindel, et suudame tekitada usaldust, ja asjaolu, et saime ühisrahastuse tegevusloa, aitab meid selles samuti tublisti. Soome Finantsinspektsioon uuris meie ettevõtet, meie protsesse ja kõike muud väga põhjalikult, nii et nende hinnangul vastab meil kõik nende standarditele.

K: Mis on sinu arvates EstateGuru peamised väljakutsed Soomes?

MV: Kogu turu vaatevinklist lähtudes ei alusta me mitte nullist, vaid ilmselt miinus ühest – selle põhjuseks on mainekahjud, mida pettused on meie tegevusalale tekitanud. Seetõttu ütleksin, et meie peamine väljakutse saab olema Soome inimeste usalduse saavutamine. Kulub teatud aeg, kuni suudame kinnistada oma maine läbipaistva ja usaldusväärse ettevõttena. Õnneks oleme päriselt läbipaistvad. Meil on auditeeritud aastaaruanded ja vabalt kättesaadav laenuraamat ning me anname kõigist äritegevuse külgedest infot ausalt ja avatult.

K: Mis sinu arvates veel väljakutseks võib kujuneda?

MV: Õigupoolest üks üsna kummaline asi. Kuna meil on sedavõrd madal risk ja kõrge tootlus, kipuvad inimesed sageli arvama, et see on liiga hea, et olla tõsi. Nad eeldavad, et seal on mingi trikk või et me varjame midagi. Aga EstateGuru on tõepoolest täiesti läbipaistev. Iga investor saab kätte igasuguse info, milleks ta soovi avaldab. Me ei varja makseprobleemidega laenude osakaalu ega laenude tagastamise protsesse ja meie tulemused räägivad enda eest ise. Investorid saavad kergesti vaadata ajaloolist statistikat ja tootlust. See on üks asi, mida Soome investoritel on raske uskuda. Nad on harjunud pidama 5–6 protsenti suureks tootluseks. Inimesed küsivad ka seda, miks tulevad ettevõtted meie juurde laenu võtma, miks nad ei võta seda pangast. Muidugi oleme laenuvõtjate jaoks kiired, paindlikud ja läbipaistvad, aga samuti on väga selge küsimus selles, et pangad lihtsalt ei taha rahastada ühtegi projekti näiteks mõne krundi tagatisel. Pangad suhtuvad enamasti vastumeelselt ka etapiviisilisse rahastamisse, mis on meil üks kõige edukamaid tegevusalasid.

Kuigi pangad on avatud andma laenu käibekapitali või sildrahastuse jaoks, ei ole nad enamasti kuigi toetavad juhul, kui tegu on arenduse finantseerimisega. Meie ei pea end pankade vastasjõuks, vaid pigem koostööpartneriks – selles mõttes, et meie rahastame mõne arendusprojekti algetappe, kuni projekt kujuneb selliseks, et pank selle refinantseerib. Tegelikult lähebki enamiku EstateGuru laenudega nii, et neid ei maksa tagasi mitte laenuvõtjad, vaid pangad, kes finantseerivad lõpuks projekte, kui need on piisavalt edenenud.

Soomes loobuvad pangad tasapisi ka ettevõtete finantseerimisest, sest nad peavad seda suurema riskiga tegevuseks kui jaekaubanduse või kodulaenude sektorit.

Mis puutub väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse, siis pangast õnnestub laenu saada enamasti nendel, kes seda kõige vähem vajavad.

K: Aitäh selle vestluse eest, Matti! Ja edukat lansseerimist!

MV: Tänan! Meil EstateGurus on praegu tõesti põnevad ajad.