Laenuvõtja lugu: 50 korteriga korterelamu arendusprojekt Kalamajas, Tallinnas

Laenuvõtja: Eesti juhtiv kinnisvaraarendaja Endover, kel on üle 20 aasta kogemust kinnisvaraarenduses ja ajalooliste hoonete rekonstrueerimises. 

Arendusprojekt: Projekti raames ehitatakse kolm hoonet, kokku 50 moodsa lofti-tüüpi korteriga, mille kogupindalaga on 4989 m2.

Laenutaotlus

  1. Sildfinantseering 1 500 00 eurot krundi omandamiseks Tallinna kesklinnas ja ehituseks ettevalmistamiseks. Ehitusõigus 50 korteriga korterelamu tarbeks, laenu ja tagatisvara väärtuse suhtarv (LTV) 65%.
  2. Arenduslaen summas 4 900 000 eurot tähtajaga 18 kuud, mille abil finantseeritakse hoone ehitust.
  3. Väga kiire ja etapiviisiline rahastuse protsess peale ehitusjärelevalve allkirjastatud teostatud tööde akti ja uuendatud kinnisvara eksperthinnangut (kinnitamaks tagatisvara väärtuse kasvu) esitamist.

Endover taotles algselt laenu traditsiooniliselt laenuandjatelt, kes seadsid tingimuseks 50% eelmüügi näitaja ja erinevaid juriidilisi ning finants piiranguid, mis laenuvõtjale ei sobinud. Laenuvõtja peamine finantspartner oli varasemalt finantseerinud mitut nende arendusprojekti ning ei soovinud suurendada oma riskitaset sama kliendiga. Kuna korterite järele nõudlus kasvas ning turuolukord oli soodne, oli laenuvõtjal oluline projektiga edasi liikuda niipea kui võimalik. 

Arendusprojekt

Laenuvõtja, Endover, kaasas EstateGuru kaudu kapitali esimest korda, olles rahastanud varasemad projektid pankade finantseeringu abil ja/või võlakirju väljastades. Endover oli skeptiline ühisrahastusplatvormi kaudu raha kaasamise osas, kuid veenvaks osutus viimaste aastate tugev kasv ja EstateGuru rahvusvaheline investorite võrk, kellele võiks huvi pakkuda projektis korterite soetamine.  

Laenuvõtja jaoks oli oluline alustada pikaajalist koostööd partneriga, kes mõistaks nende vajadusi ja äri. Põhiline kriteerium oli kokku leppida toimiv rahastusmudel, mille abil saaks raha kaasata kiirelt ja mis võimaldaks paindlikku tagasimaksegraafikut. 

Lahendus

Rahastust kaasati projekti mõlema etapi jaoks (kinnistu ost ning edaspidine ehitus), hetkel on arendusprojekti ehitustööd lõppjärgus, tehakse viimaseid siseviimistlustöid ja kaks hoonet kolmest saavad valmis enne 2020 aasta suve. Finantseerimine algas 2019 aasta mais, kui laenuvõtjal 8 korterit müüdud. Tänaseks on 48% korteritest müüdud (24 korterit) ning esimesed omanikud saavad sisse kolida mais-juunis 2020. Laenuvõtja on järgnevalt kaasanud EstateGuru platvormil kapitali ka teisele sarnasele arendusprojektile ning EstateGuru investorid on aidanud arendajal kapitali vabastada ka veel müümata valmiskorterite tagatisel.

Endoveri jaoks on EstateGuru kaudu raha kaasamine olnud positiivne kogemus, kiidusõnu jagub nii meeskonna kiiruse ning professionaalsuse kui ka investorite toetuse jaoks. Esmane kapitalivajadus €1 500 000 koguti kaheksa päevaga ning järgnevad etapid suuruses €50 000 – €300 000 mõne tunni kuni kolme päevaga. Ettevalmistusprotsess koos esmase kohtumise ja tingimuste aruteluga oli asjakohane ning järgnevad etapid ja nende kinnitamine toimus digitaalselt. EstateGuru platvormile jõudis uus etapp samal päeval kui kinnitatud ehitusjärelevalve ehitustööde akt ning uuendatud tagatisvara eksperthinnang olid meieni jõudnud. 

UUENDUS, 24. juuli 2020:

Kokku rahastas EstateGuru selle projekti ehitust 28 osas ja veidi rohkem kui 5 miljoni euro eest. Uute kodude esimesed ostu-müügi tehingud viidi lõpule aprillis 2020 ning 22. juuliks oli müüdud kokku 15 korterit. Tänu sellele, et projekt võeti vastu väga positiivselt ja müügiperiood sujus edukalt, saab arendus valmis juba enne algselt kavandatud tähtaega. Koroonaviiruse tõttu tekkinud olukord ei mõjutanud kumbagi – ei ehitustöid ega müüki. Kuna projekt on juba sedavõrd lõpusirgel (50 ehitatud korterist on 15 müüdud ja veel seitse korterit broneeritud), tegi üks traditsiooniline pank kliendile ettepaneku laen refinantseerida. EstateGurule maksti täies mahus edukalt tagasi laenujääk summas 3 378 322 eurot ja 49 senti (põhiosa ja kogunenud intress), mis teeb sellest EstateGuru senise ajaloo suurima ühekordse tagasimakse. Eelnevalt olid EstateGuru investorid saanud sellest projektist osalisi tagasimakseid koos intressidega iga kord, kui mõni korter maha müüdi ja hüpoteegi alt vabastati.

Kliendi tagasiside: Kaspar Allese (Finantsjuht, CFO), Endover 

Endover on üks suurimaid kinnisvaraarendajaid Eestis. Miks valisite rahastuse kaasamisel EstateGuru platvormi? 

Usume, et uut sorti rahastamisviisid nagu ühisrahastus vahetavad välja vanad ning ajast maha jäänud viisid rahastuse kaasamiseks. EstateGuru on ühena turuliidritest ja teerajajatest ühisrahastuses tõestanud oma võimekust rahastamaks suuri projekte. 

Millega eristus EstateGuru kaudu raha kaasamine teistest rahastamisviisidest? Mis selle juures meeldis?

Meelldis meeskonna professionaalsus (eksperdid kinnisvara laenude valdkonnas) ja platvormi võimekus rahastamaks suuri projekte. Koostöö on olnud sujuv ning EstateGuru on aidanud meil valida parimat mudelit projektide finantseerimiseks. 

Kuidas sujus koostöö laenuhaldur Paveliga? 

Pavel on tõeline professionaal, kelle peale saab igal hetkel loota. Dialoog temaga on alati konstruktiivne ning Pavel aitab leida parimat võimalikku lahendust kliendile. 

Projekt hetkel: 

EstateGuru tagasiside

„Koostöö mastaapse kliendiga nagu Endover on olnud väljakutsete rohke ja täpsusele ning selgusele orienteeritud, kuid samas ka lihtne, sest Endover mõistab meie ärimudelit ja annab oma panuse, et olla atraktiivne investoritele.“ – Pavel Artamonov, EstateGuru laenuhaldur

Loe lähemalt EstateGuru laenutingimuste kohta meie veebilehelt või täida laenutaotlus siin.