Laenuportfelli ülevaade (märts 2020)

Oleme EstateGurus alati hea seisnud avatuse ja avatud kommunikatsiooni eest. Loodame, et lisatud ülevaade aitab sel enneolematu kriisi perioodil kindlustunnet luua. Siit leiate meie laenuportfelli hetkeseisu ning selgitused, miks oleme veendunud, et me mitte ainult ei ela seda tormi üle, vaid tuleme sellest välja tugevamana kui kunagi varem.

2020. aasta märtsis rahastasid investorid EstateGuru platvormil laene rohkem kui 8,3 miljoni euro väärtuses. Samal ajavahemikul maksid laenuvõtjad tagasi 31 laenu, mille koguväärtus oli 3,9 mln eurot (vt graafikuid allpool). Tagastatud laenude keskmine tootlus ulatus 2020. aasta märtsis 10,8 protsendini. Kokku on EstateGuru investorid teeninud alates 2014. aastast 13,6 miljonit eurot.

Graafik 1 – Laenude tagasimaksed kuude lõikes
Graafik 2 – Tagasimakstud laenude arv ja keskmine tagastatud laenude tootlus kuude lõikes

2020. aasta 2. aprilli seisuga on investorid 2014. aastast saadik EstateGuru kaudu rahastanud 1392 laenu, mille kogusumma ületab 200,1 mln eurot. Sellest 621 laenu (kogusummas üle 96,3 mln euro) on investoritele tagastatud.

EstateGuru probleemsete laenude portfellis on 17 unikaalset projekti ja 40 laenu (erinevates laenuetappides), mille koguväärtus on 6 mln eurot. Kõige rohkem probleemseid laene on väljastatud Eestis, järgneb Läti. Selles osas pole seis aastate jooksul muutunud, sest tegu on meie kahe suurima turuga.

Endiselt ei ole ükski investor meie platvormil kapitali kaotanud. Praegustel tormilistel aegadel pingutame veelgi rohkem selle nimel, et probleemseid ja hilinenud laene tagasi tuua. Meie ajalooline LTV jääb alla 60 protsendi piiri ning tänu sellele on meil piisavalt puhvrit, et kaitsta investoreid kinnisvaraturu languse ja probleemsete laenude arvu suurenemise eest. Me täiendame jätkuvalt võlgade sissenõudmise ja laenuvõtjate jälgimisega seotud protseduure. Meil on tugev riskimeeskond ning tugevad koostööpartnerid (võlamenetlusagentuuride ja õigusbürood) kõigis riikides, kus me tegutseme.

Graafik 3 – Portfelli olukord hetkel

Paljud investorid on meie käest küsinud, kuidas praegune kriis meie krediidipoliitikat mõjutab – oleme jätkanud konservatiivse hoiakuga ning oleme teatud segmentides oma riskipoliitikat veelgi konservatiivsemaks kohandanud. Panustame jätkuvalt laenuvõtjate ja tagatiste kontrollimisse ja analüüsi. Samuti jälgime päevast päeva makromajanduslikku olukorda ja analüüsime võimalikke negatiivseid mõjusid, mida see kriis võib kinnisvarasektorile avaldada.

Graafik 4 – Üldine statistika

Ootame ja eeldame, et järgmiste kuude jooksul tulevad mitmed probleemsed laenud tagasi, sest just praegu oleme lõpuni viimas paljude tagatisvarade müüke. Viimase paari kuuga on meie portfelli võlas laenude osakaal langenud 5,8 protsendi tasemele, kuid kriisi tõttu see lähitulevikus tõenäoliselt suureneb. Eeldame, et võlas laenude osakaal jääb siiski alla 10 protsendi piiri. Igatahes töötab meie meeskond selle eesmärgi nimel pidevalt.

Suurem osa meie portfellist on tagatud elamukinnisvaraga. Kuna valitsused toetavad kriisi ajal majapidamisi väga tugevasti, peaks elamukinnisvaras tekkima vähem probleeme kui teistes sektorites. Sellegipoolest peaksid investorid olema valmis selleks, et järgmistel kuudel esineb tavapärasest rohkem intressimaksete viivitusi ja laenude pikendamisi, sest paljud kokkulepitud tehingud on edasi lükatud – erinevad osapooled on karantiinis, pangad ja ostjad viivitavad oma otsustega ja osades riikides on ka notarite töös olnud seisakuid.

Oleme seoses kirjeldatud trendide ja makromajandusliku olukorraga tõstnud uute projektide intressimäärad 12-14% tasemele.

Lisaks laenuportfelli ülevaatele soovime mainida mõnda olulist nüanssi, mida investeerimisportfelli üles ehitades silmas pidada. P2P investeeringud on juba levinud varaklass ning seda teenust pakuvad paljud ettevõtted. EstateGuru ärimudel on tugev ja testitud. Investorid peavad jälgima, kuidas on platvormi opereeriv ettevõte üles ehitanud oma struktuuri ja toote. Erilist tähelepanu tuleks pöörata sellele, kuidas on investorite varad tegelikult esindatud. Sellega seoses soovime rõhutada järgmist:

  1. Kõik EstateGuru investeeringud on tagatud kinnisvaraga.
  2. EstateGurul on kuue aasta pikkune tegevuskogemus ning meie juhtkonnal kokku enam kui 50 aastat kogemust kinnisvaraturul.
  3. EstateGuru platvormil on investorite varad täielikult lahus ettevõtte varadest.
  4. EstateGuru platvormil on kõik laenulepingud sõlmitud otse laenuvõtja ja investori vahel, tagamaks seda, et kui midagi peaks EstateGuruga juhtuma, on kõik lepingud jätkuvalt jõus ja kehtivad.
  5. EstateGuru on loonud tagatisagendi süsteemi, mis tähendab, et tagatisagent esindab kõiki investoreid kõikides tehingutes. Tagatisagent on sõltumatu üksus, keda kontrollib advokaadibüroo. Kui midagi peaks juhtuma EstateGuruga, siis leiab tagatisagent uue platvormi opereerija, kes haldaks investeeringuid nende lepinguperioodi lõpuni.
  6. Investori varad on talle platvormil alati kättesaadavad, pidades silmas seda, et see on investori isiklik virtuaalne rahakott. Investor ise otsustab, mida ta oma vabade vahenditega teeb, ning pääseb neile ligi igal ajal. EstateGuru kinnitab väljamakseid üks kord iga tööpäeva jooksul ning deposiite 4-5 korda tööpäeva jooksul (kui kõik väljad on korrektselt täidetud, toimub see protseduur automaatselt).
  7. Kolmandat aastat järjest avaldab EstateGuru auditeeritud majandusaruande kinnitamaks meie stabiilset finantsseisu. Meie audiitor on EY. Lisaks sellele on avalikult kättesaadav ka meie igakuine laenuportfelli ülevaade. Enamgi veel, investorid saavad ükskõik mis ajal alla laadida platvormi täieliku laenuportfelli.

Hoiame Sind laenuportfelli arengutega kursis igakuiselt.