Laenuportfelli ülevaade (oktoober 2021)

Oktoobris finantseerisid meie investorid kokku 104 laenu koguväärtusega 16,9 miljonit eurot. Meie suurimal turul, Saksamaal koguti sellest 4,1 miljonit; suurim maht oli Eestis (6,1 miljonit eurot).

Joonis 1 – Finantseeritud laenud kuude lõikes

Müügimahuga samas taktis kasvas võrreldes septembriga ka tagasimaksete maht, kokku 8,8 miljoni euroni. Oktoobris oli tagasimakstud laenude tootlus investorite jaoks jätkuvalt kõrge – 10,4%.

Joonis 2 – Tagastatud laenude maht

Joonis 3 – Tagastatud laenud

Maksevõimetute laenude osakaal püsib stabiilselt 8% juures. Soomes kasvas maksevõimetute laenuse osakaal, võlgnevusse jäi üks uus projekt (mahuga 1,5 miljonit eurot). Eestis saadi edukalt tagasi maksevõimetu laen (0,2 miljonit). Lisaks viidi Eestis novembri alguses edukalt läbi ka oksjon ning eeldame, et väljamakse investoritele (nõude suurus 1,2 miljonit eurot) toimub hiljemalt detsembri alguses. Ostja rahastab tehingut pangalaenuga. Kõigi meie turgude võlahalduse toetamiseks on palgatud uus riskihaldusega tegelev jurist. Ta asub tööle meie peakontoris Eestis.

Teine põhikapitali kaotus registreeriti novembri alguses ja kokku kanti maha 0,03 miljoni ulatuses põhikapitali. Lätis väljastatud 0,09 miljoni euro suurune sildlaen muutus maksevõimetuks laenuks oktoobris 2019. Oksjonil teenitud summa oli liiga väike, mistõttu püüdsime puudujääki sisse nõuda käendajalt. See ei õnnestunud, sest käendaja pankrotistus. Osaline tagasimakse saadi laenuvõtja sõsarfirmalt, kuid lõpuks esitasid ka nemad pankrotiavalduse. Edasisi tagasimakseid pole oodata. Meie 344 investorit (keskmine investeering 247 eurot) jäid kahjumisse. Tagasi saadi 66,7% põhiosast ja laenu kogutootlus investorite jaoks oli -23,9%. Maha kantud laenud moodustavad 0.009% kõikidest rahastatud laenudest.

Hoiame Sind meie laenuportfelli kvaliteedi ja arengutega kursis korra kuus.